Nieuws

CORONAVIRUS: EEN STAPJE EXTRA IN CRISISTIJD

CORONAVIRUS: EEN STAPJE EXTRA IN CRISISTIJD

Het coronavirus (COVID19) vraagt veel van ons allemaal: flexibiliteit en verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd gezonde nuchterheid en innovativiteit. Een uitdaging ligt voor ons, een uitdaging die we met elkaar aan kunnen. Hier lees je hoe wij daar als organisatie aan bijdragen en wat je van ons mag verwachten.

Onze verantwoordelijkheid, juist in crisistijd
HeadFirst Group bevindt zich in het digitale werkveld, wat maakt dat modern werken zich al in onze organisatie heeft genesteld. Onze medewerkers kunnen zich daarom – ondanks de minimale bezetting op onze kantoren – 100% inzetten om onze dienstverlening in deze bijzondere situatie optimaal te blijven leveren. Vanzelfsprekend waarborgen wij hierbij het menselijke aspect én kwaliteit van onze contacten.

Wij zeggen afspraken niet af, maar zetten ze om naar telefonische- of video-overleggen. We kunnen voor opdrachtgevers de beste professionals blijven werven. Intakegesprekken kunnen we organiseren via Teams, Skype of andere tools. Uiteraard begrijpen we dat de uiteindelijke startdatum in overleg te bepalen is, afhankelijk van de situatie in het land.

Wij vertrouwen erop dat we onze rol als kennisbemiddelaar, ook in deze crisisperiode, optimaal kunnen blijven vervullen.

Een stapje extra
Zelfstandig Professional, Leverancier van professionals en Opdrachtgever, we staan in deze tijd voor jou klaar. Het vraagt om een stapje extra om deze crisis samen te overwinnen. Laten we die stap zetten.

Jouw vertrouwde contactpersoon is onverminderd goed bereikbaar op zijn of haar mobiele telefoonnummer. En zoals altijd ook beschikbaar voor vragen via info@headfirst.be en op +32 2 721 75 45.

Tot slot, het belangrijkste: blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Namens de directie van HeadFirst Group,

Gert-Jan Schellingerhout

HET NIEUWE RAPPORT VMS AANBIEDERS IS UIT!

HET NIEUWE RAPPORT VMS AANBIEDERS IS UIT!

‘Wie levert wat in Nederland en België op het gebied van VMS- en inhuursystemen?’ en ‘Wie kunnen u hierbij helpen?’. Marleen Deleu (The Flex Academy) en Mark Bassie (Flex-Beheer) gingen voor de 5e editie van het onafhankelijke rapport ‘Aanbieders van VMS-systemen in Nederland en België’ op zoek naar het antwoord op deze vragen. Zij nodigden hiervoor aanbieders van Vendor Management Systemen (VMS) uit. Zo ook Select, als onderdeel van HeadFirst Group.

Wat kun je verwachten?
VMS systemen maken het beheer van grote aantallen extern ingehuurd talent mogelijk in (grote) organisaties. Het rapport is er om de verschillen en overeenkomsten van VMS-aanbieders scherp te krijgen, met als doel het meer transparant maken van deze nog steeds moeilijk te doorgronden en snelgroeiende markt. Deze keer was de scope van het onderzoek gericht op een viertal aspecten:

  • Markt- en technologische ontwikkelingen bij VMS-systemen
  • Ondersteuning van diverse vormen van inhuur
  • Ondersteuning van Total Talent Acquisition (TTA)
  • Geplande en verwachte ontwikkelingen van de diverse systemen.

De deelnemers
Aan deze editie hebben, naast HeadFirst Group, nog 8 VMS-aanbieders meegewerkt; AgileOne, Beeline, Connecting-Expertise, Hays Talent Solutions, Hireme.io, Nétive, Pixid Group en proUnity. Iedere deelnemer heeft een vragenlijst ingevuld over welke functionaliteiten de tool(s) reeds hebben, welke ontwikkelingen er recent zijn geweest en wat de verwachtingen zijn voor de komende twee jaar.

Waar vind je het rapport?
Het gehele onderzoeksrapport kun je gratis aanvragen door te mailen naar info@headfirst.be.

WELKE MATURITEIT HEEFT HET INHUURPROCES VAN UW ORGANISATIE?

WELKE MATURITEIT HEEFT HET INHUURPROCES VAN UW ORGANISATIE?

De arbeidsmarkt wordt flexibeler. Het aantal freelancers neemt toe en een vaste baan voor het leven is verleden tijd. Daarmee neemt de rol van externe professionals in organisaties toe. Het managen van die flexibele arbeid is een complexe materie. Daarom helpt HeadFirst Group organisaties grip te krijgen op externe inhuur.

Lees verder NL | FR

OVERNAME STAFFING MS DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP AFGEROND

OVERNAME STAFFING MS DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP AFGEROND

HeadFirst Source Group heeft de overname van inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) afgerond. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim honderd miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor opdrachtgevers. De organisatie maakt met ingang van 6 december 2018 – als onafhankelijke organisatie in een separate dochtervennootschap – onderdeel uit van HeadFirst Source Group NV.

Met deze overname verstevigt HeadFirst Source Group haar positie als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals. Alle merken van de groep – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – organiseren tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en ruim 150 opdrachtgevers.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Met de komst van Staffing MS – en onlangs ook Myler – als zelfstandig merk binnen de groep, breiden wij de diversiteit aan diensten aan opdrachtgevers rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening. Wij kunnen opdrachtgevers nu een nog breder palet aan flexdiensten aanbieden, waarmee wij ze kunnen ondersteunen en begeleiden in – en naar – alle fases van strategische inhuurvolwassenheid.”

WANNEER IS EEN MANAGED SERVICE PROVIDER VENDOR NEUTRAAL?

WANNEER IS EEN MANAGED SERVICE PROVIDER VENDOR NEUTRAAL?

De allerbelangrijkste kernwaarde van een Managed Service Provider (MSP) is onafhankelijkheid. Vanuit deze gedachte treed een goede MSP volledig vendor neutraal op. Maar wat houdt dit concreet in? De meningen hierover lopen nogal uiteen. Myranda Dyck, sales operations manager HeadFirst & Source BeLux, legt deze langs de lat.

De MSP-belofte
Een MSP organiseert de inhuur en sourcing van het personeel van organisaties op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Afhankelijk van de eisen en wensen van de Opdrachtgever, benadert een MSP Zelfstandig Professionals/Freelancers en Leveranciers van professionals. Aan de hand van vooraf gestelde gunningcriteria, bepaald de MSP welke kandidaten doorgestuurd worden naar de Opdrachtgever. Het is aan de Opdrachtgever zelf welke kandidaat uiteindelijk wordt gekozen.

De rol van een VMS
Om een MSP-proces in werking te stellen, is er in de meeste gevallen nood aan een Vendor Management Systeem (VMS). Dit is een softwaretool om alle inhuurprocessen online te ondersteunen en te monitoren. Het is van belang dat MSP-dienstverleners zich ook vendor neutraal opstellen ten opzichte van een VMS, wat inhoudt dat de keuze voor een VMS – afhankelijk van hun functionaliteit-behoeften – bij de Opdrachtgever zelf ligt. Wel is er voor de MSP een rol weggelegd om een neutraal en gepersonaliseerd advies te verlenen aan de Opdrachtgever, om het juiste VMS te kiezen die het beste aansluit bij het gewenste MSP proces. Om de volledige onafhankelijkheid te kunnen garanderen moet de beslissing van het VMS systeem altijd bij de Opdrachtgever liggen.

Aanbod beheren
Tot dit punt zijn de meningen nog eensgezind. De discussie komt echter op gang als het begrip ‘kandidatenbestand’ ter sprake wordt gebracht. Enkele MSP’s kiezen ervoor Zelfstandig Professionals/Freelancers en Leveranciers van professionals proactief te beheren in een kandidaten -of leveranciersbestand. De drijfveer hiervoor is de markt inzichtelijk en toegankelijk te houden. Tenslotte kan een MSP niet goed sourcen voor Opdrachtgevers als zij geen goed zicht hebben op de aanbodzijde. Dat trachten alle MSP’s, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Klinkt logisch, toch?

Eigen bankzitters
Waar vervolgens wel oplettendheid geboden is; het uitblijven van voorkeursafspraken met Leveranciers én het hebben van eigen personeel om te detacheren. Deze elementen zorgen namelijk voor potentiële conflicten. Een beter uitgangspunt kan zijn dat voor elke aanvraag van een Opdrachtgever de volledige markt bevraagd wordt. Uit best practices zien wij ook veel gecombineerde inhuurmodellen, waar bijvoorbeeld 80% van de aanvragen via een VMS naar de ‘pre-gekwalificeerde’ leveranciers gaan en de rest naar een marktplaats om niche profielen te vinden of bestaande leveranciers te ‘benchmarken’ of ‘challengen’. Op die manier heeft iedere professional (zelfstandig óf in dienst van een Leverancier) evenveel kans om aan te bieden op opdrachten. Vendor neutraliteit hangt ons inziens dan ook niet samen het hebben van eigen kandidatenbestand, maar juist met het hebben van een eigen kandidatenbestand met vast/eigen personeel.

WEGOSTEM: ROBOT BOUWEN EN PROGRAMMEREN IN DE KLAS

WEGOSTEM: ROBOT BOUWEN EN PROGRAMMEREN IN DE KLAS

Het werven van jong, veelal schaars, talent dat midden in hun studie zit of recent is afgestudeerd is een strategie die – door de steeds schaarser wordende arbeidsmarkt – steeds vaker wordt toegepast. Volgens Laurence Schuurman, mede-initiatiefnemer WeGoSTEM, kunnen organisaties deze kinderen nóg eerder de hand reiken namelijk al op de basisschool. Vanuit deze gedachte startte zij vorig jaar, samen met Dwengo, het initiatief WeGoSTEM. Sebas Krijgsman en Myranda Dyck gaan hier in het ZP Radio programma HoofdZaken met haar over in gesprek.

Over de grenzen heen
Van 6 tot 21 oktober struint WeGoSTEM de Belgische scholen af om kinderen tussen de 10 en 12 jaar te enthousiasmeren voor techniek. In 2017 maakte het initiatief haar debuut en verwelkomde toen al ruim 5.000 kinderen voor de door de organisatie ontwikkelde workshop. Dit jaar ligt de ambitie nog hoger. “Wij hopen 10.000 kinderen te bereiken, niet alleen in België maar ook in het buitenland. Deze ambitie rollen wij in de toekomst nog verder uit, uiteraard hoort ook Nederland in het rijtje thuis”, vertelt Schuurman enthousiast.

Maar wat is WeGoSTEM? Schuurman legt uit: “Tijdens een workshop leren de kinderen een ArtBot te maken aan de hand van een bouwpakket, welke zij met behulp van logica aan de praat moeten krijgen. De ArtBot is een robot die zelfstandig een mooie tekening kan maken. Het is aan de kinderen om de robot mechanisch te bouwen, de elektronica aan te sluiten en een stukje te programmeren.”

“Met WeGoSTEM willen wij ook de leraren laten zien dat ICT helemaal niet zo moeilijk is als gedacht.”
Laurence Schuurman, initiatiefnemer WeGoSTEM

Schaarse profielen
De schaarste aan IT-professionals neemt toe en deze trend zet de komende jaren nog verder door. Dit initiatief speelt hier feilloos op in. “De naam WeGoSTEM is overgevlogen uit de VS en staat voor
Science, Technology, Engineering and Math (STEM). Dit is de naam voor profielen waar nu al veel schaarste heerst en in de toekomst nog grotere problemen voor verwacht worden”, verduidelijkt Schuurman. “Om de situatie echt aan te pakken, moeten wij beginnen bij de bron. Dit houdt in dat je juist bij jonge kinderen al probeert de mindset te veranderen, niet pas op de Universiteit.”

Zij werd eerder dit jaar door Data News uitgeroepen tot Young ICT Lady of the Year 2018 en kan zo een goede voorbeeldrol aannemen. “Ik hoop met WeGoSTEM deze profielen ook bij jonge meisjes onder de aandacht te kunnen brengen, zodat de klassen met een evenredig aantal jongens als meisjes gevuld zijn.”

“Het uitgangspunt van het initiatief is het proces van studie tot loopbaan te verbeteren.”
Laurence Schuurman, initiatiefnemer WeGoSTEM

Vrijwilligers gezocht
De problematiek van de STEM-profielen wordt door het Ministerie van Onderwijs met beide handen aangepakt, bijvoorbeeld door het onderwijs daarop aan te passen. Maar volgens Schuurman is het niet alleen aan de Overheid om hiermee aan de slag te gaan. Schuurman: “WeGoSTEM kan met hulp van diverse sponsors, waaronder HeadFirst, ook haar steentje bijdragen.”

Als organisatie op een andere manier de handen uit de mouwen steken? Wordt vrijwilliger! Schuurman kan het niet genoeg van daken schreeuwen: “WeGoSTEM begint bij de vrijwilligers, zonder hun hulp heeft het initiatief geen kans van slagen. Ons doel is 650 vrijwilligers bij elkaar te krijgen, maar extra handjes kunnen wij altijd goed gebruiken.” Ter voorbereiding aan de workshop, volgen vrijwilligers een drie uur durende opleiding, waarna zij met twee andere vrijwilligers aan de slag kunnen op één school naar keuze. ”Vrijwilligers hoeven geen diploma’s of specifieke technische vaardigheden te hebben. Het neemt bij de kinderen juist de angst weg als je geen IT-achtergrond hebt.”, aldus Schuurman.

Meewerken aan dit mooie initiatief? Geef je hier op als vrijwilliger!

Beluister de volledige radio-uitzending met Laurence Schuurman op de website van ZP Radio.

VERSCHUIVING BELGISCHE INHUURLANDSCHAP IS AAN HET WARM LOPEN

VERSCHUIVING BELGISCHE INHUURLANDSCHAP IS AAN HET WARM LOPEN

Vendor Management Systemen (VMS) zijn in Nederland inmiddels gemeengoed geworden. Ook in België maken ze opmars. Eén van deze partijen is Connecting Expertise. Medeoprichter Peter de Buck is te gast in HoofdZaken. Hier spreekt hij met onze Belgische collega Myranda Dyck en ZP Radio-man Sebas Krijgsman over zijn visie op het inhuurproces van externen in België en over de toegevoegde waarde van een VMS voor Zelfstandig Professionals.

Verschillen flexmarkt Nederland & België
Waar de Belgische en Nederlandse dienstverlening binnen de flexmarkt inhoudelijk niet zozeer van elkaar verschillen, is de benadering van de markt en de positionering van de diensten wel degelijk anders. Zo is een ‘broker’ als losstaande dienstverlening vrijwel onbekend in België en wordt dan ook eerder verweven met de msp-dienstverlening. “De Nederlandse markt is op vele vlakken volwassener. Dit is vooral te zien aan de rol van HR, supply chain of aankoop. Maar ook in het aantal beschikbare marktplaatsen; in Nederland zijn er wel honderden, terwijl er in België maar één marktplaats is voor iedereen”, aldus de Buck. Hij erkent dan ook dat Nederland voorloopt op basis van volume, maar voegt daar aan toe dat België wel verder is op het gebied van ontwikkeling. “De Belgische marktplaats is voor iedereen toegankelijk, zowel freelancers (zoals Zelfstandig Professionals in België worden genoemd) als toeleveranciers. Zodat er naar 100% transparantie en objectiviteit gestreefd kan worden.”

“In de flexibele arbeidsmarkt lopen wij iets achter op Nederland, dit neemt niet weg dat wij op sommige vlakken zeker ook voorop lopen.”
Peter de Buck, Connecting Expertise

VMS biedt nieuwe kansen
België is een land dat houdt van stabiliteit, dat is onder meer terug te zien in de arbeidsmarkt en in organisaties. Deze mindset voor externe inhuur is volgens Dyck verouderd en moet daarom veranderen. Ook de Buck kan zich hierin vinden en ziet de oplossing in de vorm van software. “Kijk naar een VMS, deze legt een laag op het inhuurproces van een organisatie. Een tool om te kunnen communiceren tussen de inhurende partij en de externe wereld”, benadrukt de Buck.

“Een VMS maakt de relatie tussen een inhurende partij en haar leverancierscommunity meetbaar, transparant en objectief. Daarnaast wordt het proces gestroomlijnd en effectiever.”
Peter de Buck, Connecting Expertise

Daarbij biedt het gebruik van een VMS nieuwe kansen voor Zelfstandig Professionals. De Buck: “Voor de inhuur van externe professionals beperken grote opdrachtgevers zich vaak tot een paar tussenpartijen. Dat komt door bepaalde wet- en regelgeving en het willen afdekken van juridische risico’s. Om de opdrachten van deze opdrachtgevers toch beschikbaar te maken voor ZP’ers, biedt Connecting Expertise een oplossing. Wij combineren ons VMS met een marktplaats, waar zelfstandigen – als zij zich registreren, direct in aanraking komen met opdrachten. Het administratieve proces neemt de broker vervolgens op zich.”

HR staat op een kantelvlak
Zoals eerder vermeld loopt het inhuursysteem en de rol van onder andere HR bij organisaties soms achter. Daar moet verandering in komen, want vergelijkbaar met Nederland is ‘schaarste in de arbeidsmarkt’ ook in België een hot-topic. “Er is duidelijk een schaarste aanwezig, maar we moeten niet vergeten dat er ook overschotten zijn op bepaalde profielen. Dat betekent dat er enerzijds mensen worden gezocht en anderzijds dat er mensen geheroriënteerd moeten worden”, stelt de Buck. “HR staat in mijn ogen op een kantelvlak. Zij zijn steeds meer een multi-channel die verschillende digitale oplossingen combineren. Je ziet ook dat er steeds minder in hokjes wordt gedacht, maar gekeken wordt naar Total Talent Management (TTM).”

“Er zijn weinig oplossingen die over het volledige spectrum van HR oplossingen biedt. Daar zit zeker een uitdaging.”
Peter de Buck, Connecting Expertise

Veranderingen op de Belgische markt
De verschuiving in het Belgische inhuurlandschap is stilletjes aan merkbaar aan het worden. De verwachting is dat dit in de nabije toekomst steeds meer een plek gaat innemen binnen HR. “Wat wij als belangrijkste evolutie zien op de Belgische markt is dat mensen op een andere manier naar inhuur kijken en die TTM-invalshoek speelt daarin mee. Het een aantal dienstverleners zullen moeten ontwikkelen, omdat een msp-dienstverlener die zich puur op het proces richt niet werkt. Kijk je naar TTM? Dan moet je ook kijken naar de vaste inhuurprocessen en hoe jij daar mee omgaat. Juist daar kan een broker meerwaarde bieden”, aldus de Buck. Hij vervolgt: “Ik ga altijd uit van het probleem die je als organisatie wil oplossen. Niet elke opdrachtgever is gebaat bij een VMS, msp of broker. Kijk daarom naar de inhuurstrategie en –problematiek van de klant om vanuit daar tot een oplossing te komen.”

Beluister hier de volledige radio-uitzending met Peter de Buck.

STAFFING MS OVERGENOMEN DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP

STAFFING MS OVERGENOMEN DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP

Groep breidt diversiteit flex-dienstverlening verder uit

HeadFirst Source Group neemt inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) over. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor diverse opdrachtgevers in Nederland. De organisatie gaat met ingang van 1 november 2018 onderdeel uitmaken van HeadFirst Source Group NV. Staffing MS wordt een zelfstandige business unit binnen de groep, waarmee het zijn eigen identiteit behoudt en de onafhankelijkheid, die als MSP essentieel is, wordt verankerd. Met de overname breidt de groep de diversiteit aan diensten rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening.

Marktleider breidt positie verder uit
HeadFirst Source Group verstevigt met deze stap haar rol als marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals. Recent maakte het bedrijf al bekend dat het branchegenoot Myler overneemt. De closing van deze overname wordt uiterlijk 1 oktober 2018 verwacht. Vanaf dat moment organiseren alle merken van HeadFirst Source Group – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en hun opdrachtgevers.

Staffing MS behoudt als merk nadrukkelijk zijn eigen identiteit binnen de groep. Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Als Managed Service Provider is onafhankelijkheid de allerbelangrijkste kernwaarde. Een goede MSP treedt volledig vendor neutraal op. Dit borgen wij door Staffing MS als organisatie volledig zelfstandig te laten bestaan.”

Eerste neutrale Nederlandse MSP
Staffing MS is opgericht in 2008 en sindsdien actief als expert op het gebied van inhuur van flexibele arbeid. Het is de eerste volledig neutrale, onafhankelijke Managed Service Provider en staat vooral bekend als specialist in het marktplaatsprincipe. Zo is het een vooraanstaande leverancier van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), waarmee (semi-)overheidsorganisaties conform de Europese aanbestedingsregels externe professionals kunnen inhuren. Staffing MS werkt voornamelijk voor gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen in Nederland, maar ook voor grote internationale profit organisaties met vestigingen in diverse Europese landen. Het beheert voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor deze opdrachtgevers.

Uitbreiding van flex-dienstverlening
De voordelen van de overname zijn:
– versteviging van het marktleiderschap van HeadFirst Source Group;
– uitbreiding in diversiteit aan flex-dienstverlening aan (potentiële) opdrachtgevers;
– verbreding van het opdrachtgeverportfolio naar ‘nieuwe’ branches;
– sterke impuls aan internationale ambities d.m.v. toevoeging MSP-dienstverlening, waar veel gebruik van wordt gemaakt door multinationals.

Schellingerhout: “Wij voegen met de overname van Staffing MS de meest ervaren Managed Service Provider van Nederland toe aan onze groep. Daarmee wordt de diversiteit aan inhuuroplossingen die wij opdrachtgevers kunnen bieden nog groter. Daarnaast zetten wij onze internationale ambities extra kracht bij, omdat MSP-dienstverlening ook buiten de Benelux – met name bij multinationaal opererende bedrijven – een groeiende populariteit geniet. Wij zien veel toekomst in deze vorm van dienstverlening, waarbij (een deel van) het inhuurproces van opdrachtgevers wordt overgenomen, in zowel de Benelux als daarbuiten.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Op dit moment werken dagelijks circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

“MENSEN ZIJN DE CRUCIALE KRACHT VAN EEN ORGANISATIE”

“MENSEN ZIJN DE CRUCIALE KRACHT VAN EEN ORGANISATIE”

Na ruim 26 jaar voor Randstad gewerkt te hebben, kreeg Marleen Deleu vijf jaar geleden de kriebels om te bewijzen dat zij het ook alleen kon. Zij koos daarom voor een leven als Zelfstandig Professional. Vanwege haar rol voor NextConomy en met haar bedrijf The Flex Academy is deze expert in flexibele arbeid geen onbekende in de groeiende markt. In het ZP Radio programma Hoofdzaken vertelt Deleu aan Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen over haar missie ‘kennis delen’. Met dit als rode draad komen ook de Belgische flexibele arbeidsmarkt, het MSP-onderzoekrapport en de verhouding Inkoop & HR aan bod.

Onafhankelijk kennisplatform en community in België
Vanwege het succes van het online kennisplatform ZIPConomy in Nederland, vroeg initiatiefnemer en hoofdredacteur Hugo-Jan Ruts aan Deleu om een zusje in België te lanceren. En zo geschiedde: nu een jaar later is de website uitgegroeid tot een kennisbank gericht op de freelance economie. “In België wordt de term Zelfstandig Interim Professionals (ZIP) niet gebruikt, waardoor wij gekozen hebben voor een andere naam, namelijk NextConomy. Met als doel de werelden van opdrachtgevers en freelancers meer met elkaar te verbinden en het debat aan te zwengelen tussen alle betrokken partijen”, legt Deleu uit.

“Ik wil met NextConomy bouwen aan een community. Veel mensen zijn zoekende, daarom wil ik hen bij elkaar brengen om het gesprek aan te kunnen gaan.”
Marleen Deleu, initiatiefnemer NextConomy

België flink in opmars
De Wet DBA houdt de gemoederen van de Nederlandse flexibele arbeidsmarkt flink bezig, in België gaat het er totaal anders aan toe. Deleu: “België is nog te conservatief, omdat zij bang zijn voor problemen met de vakbond. Daarbij gelden alle regels voor vaste arbeid ook voor uitzendarbeid. Dit is helder, duidelijk en transparant.” Zij vervolgt: “In februari is, in samenwerking met ZIPConomy, een debat georganiseerd om in kaart te brengen wat Nederland en België van elkaar kunnen leren. Ik vond het een openbaring om te zien wat een fundamentele verschillen er zijn. Bijvoorbeeld de verplichte sociale bijdrage van Belgische Zelfstandig Professionals of de grootte van de markt.”

“In België zijn nu 220.000 freelancers, een groep die jaarlijks groeit met 9%. Vooral de groep kenniswerkers groeit snel.”
Marleen Deleu, initiatiefnemer NextConomy

Volledige inhuurproces uitbesteed
Vorige maand is Deleu flink in de weer geweest met de vierde editie van het onderzoeksrapport ‘MSP-dienstverleners in België en Nederland’. Het – gratis te downloaden – rapport zoomt in op tien MSP-aanbieders (Managed Service Providers) die actief zijn in beide landen en staat boordevol tips om een strategische partner te kiezen. “Een MSP-partner richt het volledige inhuurproces, vanaf de aanvraag tot aan het betalen van de factuur, voor een organisatie in. Inclusief leverancier beheer. Organisaties krijgen steeds meer inzicht in de voordelen van externe inhuur, maar moeten hier nu mee aan de slag. Daar is kennis voor nodig en daarom is de stap naar uitbesteden snel gelegd”, aldus Deleu.

“Extern talent is een strategisch middel tot succes van een organisatie. Alleen externe inhuur is in veel gevallen duurder dan vaste krachten. Daarom moet de persoon in kwestie wel goed zijn.”
Marleen Deleu, initiatiefnemer NextConomy

HR vs. Inkoop
Deleu adviseert organisaties de eigenschap ‘lenigheid’ eigen te maken: “Maak bij ieder project de afweging; ‘wanneer kies ik voor flex en wanneer voor vast?’. Met als uitgangspunt om op het juiste moment – met de juiste contractvorm en tegen het juiste tarief – het juiste talent aan boord te hebben.” Om dit tot stand te brengen is een wisselwerking tussen HR en Inkoop cruciaal. “Vooral de methodieken van deze afdeling zijn heel waardevol voor HR. Langzamerhand wordt HR wakker geschud en houden zij zich meer bezig met talent die niet op de loonlijst staat. De schaarse arbeidsmarkt maakt ook dat HR niet meer de standaard rekruteringstechnieken kan gebruiken. Kijk daarom naar nieuwe hengels om te kunnen vissen. Ik ben heel blij met deze verschuiving,” concludeert Deleu.

Beluister de volledige radio-uitzending met Marleen Deleu op de website van ZP Radio.

INVESTEERDER VERWERFT 95% VAN DE AANDELEN HEADFIRST SOURCE GROUP NV

INVESTEERDER VERWERFT 95% VAN DE AANDELEN HEADFIRST SOURCE GROUP NV

Beryllium B.V. heeft circa 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group NV verworven. Beryllium is een Nederlandse acquisitie holding met internationale investeerders en financieel ondersteund door de Zwitserse financiële dienstverlener ruvercap group AG, een investment manager van grote en middelgrote institutionele portefeuilles. De bij HeadFirst Source Group bekende grootaandeelhouders, waaronder meerderheidsaandeelhouder Value8 NV, hebben aan HeadFirst Source Group de verkoop van hun belang aan Beryllium bevestigd.

Beryllium heeft aangegeven de aandelen te hebben verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel, waarvan 2,50 euro in contanten is voldaan en de resterende 0,50 euro in de vorm van een vendor loan. Op 3,00 euro per aandeel wordt HeadFirst Source Group gewaardeerd op 37,4 miljoen euro.

Beryllium ondersteunt strategie HeadFirst Source Group
Beryllium heeft aangegeven de overname te hebben gerealiseerd vanwege:
– de sterke marktpositie van HeadFirst Source Group;
– de succesvolle acquisitiestrategie;
– de bijdrage die Beryllium kan leveren aan het realiseren en financieren van verdere groei en acquisities.
– Inclusief de recent aangekondigde acquisitie van Myler behaalt HeadFirst Source Group op pro forma basis een omzet van 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro.

Beryllium heeft het management en de Raad van Commissarissen van HeadFirst Source Group meegedeeld dat Beryllium:
– de strategie van HeadFirst Source Group ten volle onderschrijft.
– het management team – bestaande uit Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Mike Korenvaar (CFO) – steunt en zich erop verheugt samen met dit team de onderneming verder te laten groeien.
– de recent aangekondigde acquisitie van Myler toejuicht en HeadFirst Source Group zal ondersteunen in het financieren en afronden van die transactie.
– een verzoek zal indienen tot het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
– beoogt in tweede instantie alle aandelen van de operationele vennootschap te verwerven.
– niet de intentie heeft om meerderheidsaandeelhouder in de beursgenoteerde vennootschap te blijven, nadat de aandelen van de operationele vennootschap zijn verkregen.

Private financiering: verdere groei buiten beursgenoteerde omgeving
Voor HeadFirst Source Group betekent de overname door Beryllium dat op een andere wijze invulling wordt gegeven aan de groeistrategie. Beryllium heeft aangegeven aanzienlijke funding ter beschikking te hebben om volgende acquisities te financieren. Het groeitraject kan derhalve buiten de beursgenoteerde omgeving worden voortgezet.

Vervolgstappen HeadFirst Source Group
Voor HeadFirst Source Group worden (niet uitputtend) de volgende vervolgstappen voorzien:
– het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin onder meer de Myler-acquisitie en de verkoop van de operationele activiteiten aan Beryllium aan de orde komen. Deze vergadering zal waarschijnlijk op donderdag 20 september 2018 plaatsvinden.
– de realisatie van de verkoop van de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht.
het voorstellen en realiseren van de uitkering van een superdividend voor de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.
– eventuele aanpassingen in de corporate governance.

HeadFirst Source Group zal aandeelhouders op de hoogte houden van de stappen die in dit proces worden gezet. Het streven is dit proces in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden.

Gert-Jan Schellingerhout: “Wij zijn zeer verheugd over deze stap. De ambitie van Beryllium past uitstekend bij de plannen die wij met de organisatie hebben. Een internationale investeerder als Beryllium biedt HeadFirst Source Group de mogelijkheid onze groeistrategie in zowel Nederland als daarbuiten voort te zetten en verdere invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

FLEXIBILISERING IS EEN KEUZE, NIET IETS ONONTKOOMBAARS

FLEXIBILISERING IS EEN KEUZE, NIET IETS ONONTKOOMBAARS

Ruim acht jaar geleden specialiseerde het bedrijf Flex-Beheer.nl, onder leiding van Mark Bassie, zich in flexibilisering. Als adviseur inhuurprocessen geeft hij antwoord op vragen als: “Hoe moet ik mijn inhuurproces regelen?”, “Kan ik het ook extern uitbesteden?” en “Wat levert dat op en zitten er ook nadelen/risico’s aan?” Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen vragen hem in het ZP Radio programma HoofdZaken om raad.

De belangrijkste brokers/intermediairs op een rij
Vergeleken met acht jaar geleden zijn organisaties beter op de hoogte van de mogelijkheden rondom externe inhuur. Volgens Bassie worden begrippen als broker, intermediair en Managed Service Provider (MSP) steeds bekender. Hier draagt hij met zijn adviserende rol aan bij, maar ook middels de Nationale Broker-/Intermediairgids 2017-2018. “De gids brengt externe dienstverleners in kaart. Als broker, ook wel intermediair genoemd, verzorgen zij onder andere de bemiddeling van professionals, het contractmanagement en nemen de administratieve zaken uit handen. In Nederland zijn er 12.000 dienstverleners actief in de flexmarkt, variërend van intermediairs, payroll- en uitzendbureaus. In deze uitgave heb ik 42 van de 50 écht professionele dienstverleners voor het contractmanagement van zzp’ers samengebracht”, aldus Bassie.

“Een complex inhuurproces met grote aantallen, zorgt voor een zware administratieve last. Dit kun jij beter uitbesteden aan een partij die hier verstand van heeft.”
– Mark Bassie, Adviseur inhuurprocessen bij Flex-beheer

Zet een inhuurstrategie op papier
De eerder genoemde term MSP gaat een stap verder. Bassie zegt hierover: “Wil jij de flexibele schil van de organisatie zo organiseren dat het meebeweegt met de veranderde flexibele arbeidsmarkt? Dan heb jij een duidelijke strategie nodig. Zeker als jij het, steeds schaarser wordende, talent wilt vinden. Dit proces kan uitbesteed worden aan een MSP.” Met het MSP onderzoek geeft hij de dienstverleners in Nederland en België weer. “Opvallend is dat er, vergeleken met twee jaar geleden, veel groei is geweest. Verder zijn nieuwe combinaties, zoals natuurlijk ook HeadFirst en Source”, aldus Bassie over de resultaten.

Bassie vervolgt: “België is aan een stevige inhaalrace begonnen. Enerzijds door Nederlandse aanbieders, die een kantoor in België openen om zo dicht op de markt te zitten. Maar ook door nieuwe toetreders.”

“Nederland is koning ‘flex’: het is een exportproduct geworden.”
– Mark Bassie, Adviseur inhuurprocessen bij Flex-beheer

Zet een inhuurstrategie op papier
Bassie ziet de flexibele arbeidsmarkt als de motor van de Nederlandse economie: “Vroeger was een vast contract de norm, maar tegenwoordig is het steeds normaler extern in te huren. De kwaliteit van kandidaten en bijbehorende tarieven zijn daarbij belangrijke motieven.” De keerzijde van deze ontwikkeling is dat het heel complex is geworden. Bassie: “Uit het grote aantal partijen is het moeilijk de juiste te vinden. En dan zijn er ook nog een aantal die de regels niet zo nauw nemen. Met mijn onderzoekrapporten probeer ik daarom hulp te bieden.”

MSP-AANBIEDERS OP DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE MARKT

MSP-AANBIEDERS OP DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE MARKT

De externe inhuur van professionals optimaliseren? Lees dan het vierde onderzoek onder MSP’s in Nederland en België. Gevuld met informatie over de omvang, opdrachtgevers, visie op de markt, trends, geschiedenis én de plannen voor de toekomst. Onze MSP-dienstverlening Source is ook in het rapport opgenomen. Download gratis op https://bit.ly/1d9J9h6

DE ROEP OM TRANSPARANTIE IN DE BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT NEEMT TOE

DE ROEP OM TRANSPARANTIE IN DE BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT NEEMT TOE

Hoge marges voor bemiddeling of contractmanagement raken uit den boze en inhuren zonder tussenschakels wordt de standaard. In lijn met die marktontwikkelingen organiseren HeadFirst en Source een zorgenvrij inhuurproces op een transparante en persoonlijke wijze.

In Nederland is de trend van flexibilisering al een decennium bezig. Inmiddels vloeien de gevolgen van de mondiale flexibiliseringstrend ook rijkelijk in de Belgische arbeidsmarkt. Myranda Dyck, sales manager bij HeadFirst en Source BeLux, is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling vraagt om professionalisering van inhuur bij overheden en corporate organisaties. “In deze snel veranderende arbeidsmarkt willen wij de verbinder zijn tussen kennisvragen en -aanbieders. Een baken voor opdrachtgevers, leveranciers en freelancers die willen excelleren, zonder zich zorgen te maken over inhuurrisico’s en administratieve rompslomp”, zegt Myranda Dyck.

Schaarste aan expertise in de arbeidsmarkt
“Kennis raakt ‘versnipperd’. Zonder inzet van slimme technologie is het onmogelijk die kennis inzichtelijk en toegankelijk te houden. Ondertussen neemt de schaarste in de arbeidsmarkt toe, zeker in de IT”, stelt Myranda. Zij vervolgt: “Organisaties zoeken wegen om de benodigde expertise binnen te halen én te houden. Desondanks dragen zij ook zelf bij aan het probleem. Doordat HR continu in dezelfde vijver vist en geen ruimere marktbevraging doet. Hulp en advies voor het opzetten van een goed inhuurproces biedt in deze situatie uitkomst. Daarnaast worden ook Talent Management en Talent Mobility gevestigde begrippen in dit nieuwe proces.”

Volgens de laatste cijfers zijn er 210.000 freelancers actief in België. Volgens Myranda Dyck hebben HeadFirst en Source deze omvangrijke groep niet alleen goed in het vizier, zij hebben ook een kort lijntje met deze freelance markt. Zij adviseert organisaties dan ook hulp te zoeken bij een Managed Services Provider (MSP). “Source is bij uitstek een MSP-partner die in staat is schaarse expertise toegankelijk te maken als de vraag van opdrachtgevers komt. Sinds 2016 leiden wij – op aanvraag van opdrachtgevers – in samenwerking met niche-leveranciers freelancers op in schaarse vakgebieden, zoals Java Ontwikkelaars en Data Science specialisten. Zo bestrijden we schaarste pas echt”, aldus Myranda Dyck.

Strategische partner
Een MSP dienstverlener neemt het inhuurproces gedeeltelijk of volledig uit handen en optimaliseert dit verder. “Wij garanderen het vinden van de juiste professionals, regelen de screening, contracten en de administratieve afhandeling, zorgen voor tijdige betalingen, nemen de inhuurrisico’s weg en bieden inzicht middels dashboards en rapportages. Waarbij de klant een marktconforme prijs betaalt en de professional een marktconform tarief krijgt”, erkent Myranda Dyck. “In Source treft u geen dienstverlener, maar een strategische partner met een persoonlijke aanpak, waarbij het belang van de organisatie en de professional voorop staat. Onze toegevoegde waarde ligt in het bieden van een totaaloplossing door Source als MSP te combineren met HeadFirst die zich op rekrutering richt.”

Inspelen op behoeften
In het businessmodel van HeadFirst en Source staan onafhankelijkheid en transparantie centraal. Volgens Myranda Dyck is dit bij uitstek waar organisaties in België de komende jaren behoefte aan hebben. “Met een lokaal kantoor en secure kennis van de Belgische markt, kunnen wij snel en goed inspelen op deze behoeften. Als organisatie gaan wij groot inzetten op het vergroten van onze naamsbekendheid en het uitdragen van onze kennis, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Nederlandse flexmarkt, met als doel te groeien op de Belgische markt. Onze missie: de Belgische flexibele arbeidsmarkt transparanter maken dan ooit tevoren!”

Over HeadFirst en Source
HeadFirst en Source zijn, samen met Proud Company en Designated Professionals, onderdeel van het in Nederland beursgenoteerde HeadFirst Source Group. De groep is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken bijna 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro.

Het artikel ‘De roep om transparantie in de Belgische flexibele arbeidsmarkt neemt toe’ is geplaatst in Datanews nr. 04. 

HEADFIRST EN SOURCE WILLEN BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT OPENBREKEN

HEADFIRST EN SOURCE WILLEN BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT OPENBREKEN

Transparante tarieven en complete ontzorging van de externe inhuur: met die stevige argumenten willen HeadFirst en Source potten breken op onze arbeidsmarkt.

“Heel wat Belgische organisaties zijn nu naar het MSP-model aan het kijken, omdat ze wel houden van die centralisatie. Dus er is voor een speler als ons een grote opportuniteit weggelegd”, steekt Myranda Dyck, sales manager bij HeadFirst en Source BeLux van wal. In de rekruteringssfeer staat een Managed Service Provider (MSP) synoniem voor een bedrijf dat als tussenpersoon fungeert in de rekrutering van (tijdelijke) werkkrachten. “Wij zien bijvoorbeeld meer en meer projecten rond industrie en finance. Onze toegevoegde waarde ligt daar in de complete ontzorging, waarbij we breder gaan dan alleen maar de IT-profielen”, zegt Myranda Dyck.

“In Nederland zijn intermediair en contractor veel meer ingeburgerde termen. België lijkt die stap over te willen slaan en direct voor een MSP-model te gaan”, zegt ook Bart van der Geest, marketing manager bij HeadFirst Source Group. “We willen een totaaloplossing in de markt zetten waaruit de klant kan kiezen. Advies verlenen staat ons daarbij hoger in het vaandel dan de klant iets verkopen dat hij niet nodig heeft”, aldus van der Geest.

Source en HeadFirst zijn twee van oorsprong Nederlandse bedrijven die sinds de fusie in 2016 tot de HeadFirst Source Group behoren. Die laatste is genoteerd op Euronext Amsterdam en tekende vorig jaar een omzet op van ongeveer 470 miljoen euro. HeadFirst Source Group trekt met beide merken gezamenlijk naar de markt. Source treedt daarbij op als Managed Services Provider (MSP), terwijl HeadFirst vraag en aanbod bijeen brengt en zich dus op rekrutering richt. “Maar het is de combinatie én onze vendor-neutrale opstelling die ons uniek maakt op de Belgische markt”, maakt Myranda Dyck zich sterk.

Hoger segment van de flexmarkt
Vorig jaar stelde de groep meer dan 5.000 professionals tewerk: een flink deel daarvan doorlopend, maar gemiddeld is de opdrachtduur een jaar tot anderhalf jaar. “We zitten in het hoger segment van professionals binnen de totale flexmarkt. Dat is een moeilijke markt”, erkent Myranda Dyck, “maar wij denken dat we voor veel meerwaarde kunnen zorgen door de complexiteit weg te nemen voor de eindklant en door transparant te werken. Ook in onze tarieven trouwens, waar we met duidelijke, vaste, lage prijzen werken. Dat is een aanpak die veel Belgen nog niet gewend zijn”, meent Myranda Dyck.

De schaarste aan IT’ers zorgt volgens Myranda ook voor mogelijkheden. “Er is de jongste jaren in België een echte wildgroei rond rekrutering geweest, maar heel wat klanten zijn al lang niet meer tevreden over de huidige gang van zaken. Wij zien onszelf als een disruptor die de markt wakker doet schudden”, zegt Myranda Dyck. De aanpak van een start-up dus? “Ja, behalve dat wij wél een ervaren partij zijn. We zijn in België misschien nog eerder onbekend, maar we hebben ruim twintig jaar expertise en ervaring in Nederland al opgebouwd en daar kunnen we zeker uit puren voor België.”

Blue Force Alliance
“Als de dienstverlening perfect door ons uitgevoerd kan worden, gaan we alleen naar de markt. Maar waar nodig kunnen we zeker partnerships afsluiten met andere dienstverleners. Blue Force Alliance (BFA) is daar een mooi voorbeeld van”, zegt Myranda Dyck. BFA is een gelegenheidsconsortium van Source met Staffing Management Services dat de komende drie jaar Atos in de Benelux en de Nordics bedient. “Met deze overeenkomst beschikken we nu over één loket voor de werving en het contractbeheer van tijdelijke professionals met specifieke vaardigheden die voor onze digitale transformatie cruciaal zijn”, aldus Martin Schoenmakers, COO Atos Benelux & The Nordics.

Dit artikel is 20 april 2018 gepubliceerd op DataNews.

ATOS SLUIT OVEREENKOMST MET BLUE FORCE ALLIANCE VOOR WERVING PROFESSIONALS IN VERANDERENDE IT-MARKT

ATOS SLUIT OVEREENKOMST MET BLUE FORCE ALLIANCE VOOR WERVING PROFESSIONALS IN VERANDERENDE IT-MARKT

Atos in de Benelux & The Nordics gaat de komende drie jaar in zee met Blue Force Alliance (BFA), een gelegenheidsconsortium van Staffing Management Services en onze MSP-dienstverlener Source, voor de werving en contracthandling van tijdelijk in te zetten professionals. Door de werving en contracthandling van deze professionals uit te besteden aan BFA, speelt Atos in op de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden die de veranderende IT-markt met zich meebrengt. Dit stelt haar in staat klanten maximaal te ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Vóór de totstandkoming van de driejarige overeenkomst leverden zowel Staffing Management Services, gespecialiseerd in de regievoering van de werving en inzet van tijdelijk personeel, en Source, deskundig op het gebied van contracthandling, al diensten aan de Atos Groep. Zo verzorgt Staffing Management Services de MSP-dienstverlening voor tijdelijk personeel voor equensWorldline en is Source is al geruime tijd verantwoordelijk voor het contractmanagement van alle tijdelijke stafmedewerkers van Atos in de Benelux.

“Met deze overeenkomst profiteert Atos van de gestandaardiseerde en geautomatiseerde werkwijze van Blue Force Alliance. We beschikken over één loket voor de werving en contracthandling van tijdelijke professionals met specifieke vaardigheden die voor de levering van onze digitale transformatie diensten cruciaal zijn. Hiermee creëren we een flexibele schil van experts uit de volledige markt die naar behoefte kan worden ingezet”, vertelt Martin Schoenmakers, COO Atos Benelux & The Nordics.

“Dankzij deze overeenkomst krijgen wij via Blue Force Alliance volledige toegang tot de markt van externe professionals (Zzp-ers), in het bijzonder door de Crowd Sourcing oplossing van Staffing Management Services. Hierdoor zijn we in staat om specifieke expertise en competenties te vinden en in te huren waarmee we in staat zijn klanten te ondersteunen bij hun digitale transformatie”, aldus Schoenmakers. “Bovendien streven we naar een goede balans tussen eigen personeel en tijdelijk personeel. Zo zijn we een uitgebreid programma gestart waarin we eigen personeel omscholen naar functies gericht op de digitale transformatie van onze klanten. Door te investeren in onze eigen medewerkers en de werving van tijdelijke professionals kunnen we optimaal inspelen op de veranderende behoeften van onze klanten.”

“Deze overeenkomst tussen Atos, Staffing Management Services en Source is uniek vanwege de samenwerking tussen drie marktleiders die ieder erkend worden als thought leader op hun eigen vakgebied, respectievelijk het realiseren van digitale transformatie, MSP-dienstverlening en contractmanagement. Het is één van de grootste contracten op dit gebied in de betreffende regio”, aldus Mike Korenvaar, CFO van HeadFirst Source Group. Robert van Gasteren, CEO van Staffing Management Services, vult aan: “BFA wordt een verlengstuk van de Atos organisatie en draagt direct bij aan het succes van Atos voor en bij hun klanten. Door onze unieke wijze van Crowd Sourcing kunnen leveranciers en externe professionals via diverse portals op een hele transparante wijze profiteren van deze samenwerking.”

Over Atos
Atos is toonaangevend in digitale transformatie met een pro forma jaaromzet van 12 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 100.000 collega’s in 72 landen. Het is de Europese leider in Big Data, Cybersecurity, High Performance Computing en Digital Workplace. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten Cloud diensten, Infrastructuur & data management, Business & platform oplossingen, en transactiediensten via Worldline, de Europese leider in de markt voor betaaloplossingen en transactiediensten. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Defensie, Financiële dienstverlening, Gezondheidszorg, Manufacturing, Media en Nutsvoorzieningen, Publieke Sector, Retail, Telecom en Transport. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en opereert onder de namen Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify en Worldline. Atos SE (Societas Europaea) staat genoteerd aan de CAC40 Paris stock index.