Tariefontwikkeling professionals 2024

We balanceren tussen economische krimp en groei. Na negen maanden van neergang, zagen we in het vierde kwartaal van 2023 een bescheiden opleving van onze economie. Ondanks wederom de uitdagende marktomstandigheden zoals inflatie en ‘hogere’ marktrentes, hebben we ons met deze Talent Monitor opnieuw gewaagd aan een voorspelling voor 2024. Je leest het in dit rapport.

Download rapport

Uurtarieven zzp’ers en gedetacheerden blijven achter bij cao-lonen

De uurtarieven van flexibel werkenden, zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, zijn in 2023 gemiddeld 4,3 procent gestegen ten opzichte van 2022. Deze stijging blijft iets achter bij de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor 2024 wordt een gemiddelde tariefstijging van één tot twee procent verwacht. Dit blijkt uit de nieuwste Talent Monitor van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-tech dienstverlener HeadFirst Group.

Lees hier het hele persbericht

Belangrijkste bevindingen

  • Na drie kwartalen van krimp in de Nederlandse economie, toont het vierde kwartaal van 2023 een lichte stijging van 0,3% ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van 2022 is er nog wel sprake van een daling van 0,5%.
  • Verschillende signalen wijzen erop dat er enige verlichting optreedt in de schaarste op de arbeidsmarkt. De vraag naar personeel neemt iets af en het aanbod lijkt iets toe te nemen.
  • In vergelijking met een jaar geleden vertoont de arbeidsmarktactiviteit onder zzp’ers – de mate waarin zij zich van opdracht naar opdracht bewegen – een lichte stijging van 20,1 naar 21,7% in het vierde kwartaal van 2023, ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Ook de groep van latente professionals, die weliswaar niet actief op zoek is naar nieuwe opdrachten maar wel openstaat voor andere opties, is wat gegroeid. Tegelijkertijd is het aantal dat helemaal niet beweegt afgenomen.
  • Er is een sterke stijging van het gemiddeld aantal aanbiedingen per opdracht. Tegen het einde van 2023 lag dit aantal bijna op hetzelfde niveau als tijdens de piek in het tweede kwartaal van 2020.
  • Het aantal zzp’ers dat in loondienst (terug) wil, is iets toegenomen. Het blijft met 11,6% nog ver achter op het percentage in 2021, toen was dit 17,0%. Daarnaast geeft juist 13,0% van de werknemers aan dat ze (weer) als zzp’er zouden willen werken.
  • De sourcingsdruk blijft onveranderd toenemen: gemiddeld worden zzp’ers ongeveer 18 keer per jaar benaderd voor een opdracht. Meer dan zes op de tien wordt minstens eens per kwartaal benaderd.
  • Uit data van HeadFirst Group blijkt dat de tarieven van flexibel werkenden – zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders – die in 2023 aan een nieuwe opdracht zijn gestart gemiddeld met 4,3% zijn gestegen ten opzichte van 2022.

Partner

Download Talent Monitor

Met het downloaden van de Talent Monitor ga je akkoord dat jouw gegevens worden gedeeld met mede-initiatiefnemer Intelligence Group.

Andere rapporten...