Tariefontwikkeling professionals 2023

In deze editie van de Talent Monitor blikken we terug op de ontwikkelingen in 2022 en spreken de nodige verwachtingen uit voor 2023.

Download rapport

Tariefstijging van vier tot zes procent voor zzp’ers en gedetacheerden in 2023

De uurtarieven van flexibel werkenden, zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, zijn in 2022 gemiddeld 3,8 procent gestegen. Dit is een stuk minder hard dan, onder druk van schaarste en inflatie, voorspeld werd. Dit blijkt uit analyse van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-tech dienstverlener HeadFirst Group. In 2023 verwachten zij een gemiddelde tariefstijging van vier tot zes procent.

Lees hier het hele persbericht

Belangrijkste bevindingen

 • In het afgelopen jaar zijn er 127.000 nieuwe zzp’ers op de markt gekomen. Het is daarmee de snelst groeiende groep werkenden op de Nederlandse arbeidsmarkt, met inmiddels een aandeel van ruim 10% van de Nederlandse beroepsbevolking.
 • Uit cijfers van Intelligence Group blijkt dat slechts 10,5% van de hoogopgeleide zzp’ers terug wil in loondienst. Begin 2021 was dit nog 17%.
 • In 2023 neemt het aanbod van professionals toe, onder andere vanwege de enorme groei van hoogopgeleide zzp’ers (zelfstandig professionals). Hoewel het aanbod van actief werkzoekenden nog steeds bijzonder laag is, is de verwachting dat het aantal aanbiedingen op opdrachten licht stijgt en de banken van detacheerders in het begin van 2023 – in beroepsgroepen zoals IT en marketing – iets gevulder zijn dan een jaar geleden.
 • Uit data van HeadFirst Group blijkt dat de tarieven van professionals die aan een nieuwe opdracht startten in 2022 gemiddeld met 3,8% gestegen zijn ten opzichte van 2021. Indien ook de verlengde overeenkomsten worden meegerekend in het gemiddelde tarief, dan is de gemiddelde tariefstijging een klein procentpunt lager op 3,1%. Deze daling komt doordat verlengingen veelal tegen hetzelfde tarief gaan, terwijl nieuwe opdrachten tegen een hoger tarief worden afgesloten.
 • De hoogste tariefstijging was waarneembaar in het eerste kwartaal van het jaar. In de opvolgende kwartalen was de stijging minder groot, terwijl de schaarste en inflatie verder toenam.
 • Indien we uitgaan van de verwachte stijging van CAO’s in 2023, zullen de uurtarieven van zelfstandig professionals in 2023 gemiddeld tussen de 4 á 6% stijgen. De afgesproken loonsverhoging voor vast personeel en tariefstijgingen voor zelfstandig professionals zullen niet veel van elkaar verschillen.
  • Uurtarieven volgen en houden gelijke tred met de CAO-ontwikkelingen. Het jaargemiddelde voor 2022 komt nu uit op 3,6%, al versnelde de loonafspraken zich in november 2022 naar 6,4%.
  • Detacheerders zullen, indien contracten en SLA’s dit toestaan, tarieven iets sterker laten oplopen om de actuele inflatie door te berekenen.
  • Opdrachtgevers nemen geen rigoureuze stappen om tarieven van professionals op lopende opdrachten op grote schaal te indexeren. Ze kiezen voor een performance based aanpak: professionals waarvan het tarief in lijn is met de prestaties, worden tussentijds niet of nauwelijks geïndexeerd. Professionals met goede prestaties en een uurtarief dat onder het marktgemiddelde ligt, worden wel – of in ieder geval eerder – geïndexeerd.

Partner

Download Talent Monitor

Met het downloaden van de Talent Monitor ga je akkoord dat jouw gegevens worden gedeeld met mede-initiatiefnemer Intelligence Group.

Andere rapporten...