In het eerste coronajaar waren er 130.000 meer werkenden dan in 2019 bij wie het arbeidsinkomen minstens tien procent daalde. Met name flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen kregen te maken met een achterblijvende groei van het arbeidsinkomen, meldt NU.nl naar aanleiding van het CPB-onderzoek ‘Ontwikkeling van het arbeidsinkomen tijdens corona’. Een belangrijke nuance: dat geldt niet voor alle zelfstandigen.

Impact COVID-19 op externe inhuur
De impact van corona op hoogopgeleide zzp’ers in 2020 was minimaal. Vanzelfsprekend zagen we in het beginsel een terugslag in nieuwe inhuuraanvragen en gewerkte uren. Gelukkig zette de positieve trend zich vanaf mei voorzichtig in. Ook het aantal professionals waarvan de opdracht concreet beëindigd is, is zeer beperkt gebleven.

Drie redenen liggen hieraan ten grondslag; 1) hoogopgeleide zzp’ers kunnen werkzaamheden bij opdrachtgevers grotendeels op afstand uitvoeren, 2) zij zijn vaak werkzaam in bedrijfskritische processen van organisaties, met als resultaat dat deze projecten gewoon doorliepen en 3) overheidsorganisaties maken veel gebruik van externen, zij bleken ten tijde van de coronacrisis een stabiele inhuurder.

Belang van hervormingen
Volgens het CPB tonen de gepubliceerde cijfers aan dat het belangrijk is om de arbeidsmarkt te hervormen, centraal daarbij kunnen staan het verkleinen van het onderscheid tussen vast en flexibel werk en het bevorderen van economische zelfstandigheid. Om de juiste keuzes hieromtrent te maken zijn feiten en goed geïnterpreteerde cijfers onmisbaar. Een voorbeeld: de spreiding van welvaart onder zzp’ers is groter dan bij werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van het jaarinkomen en de financiële buffer. Zzp’ers zijn zowel oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen (minder dan €20.000 per jaar) als in de hogere inkomensklassen (meer dan €50.000 per jaar).

Wél zorg voor kwetsbare zzp’er
HeadFirst Group omarmt de plannen om (gedwongen) zelfstandigen met lagere uurtarieven en kleine financiële buffers te beschermen, bijvoorbeeld tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Tegelijkertijd mag wetgeving geen negatieve impact hebben op de groeiende groep hoogopgeleide professionals, die hun eigen arbeid verkopen aan opdrachtgevers en bewust kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Maatwerk is dus essentieel om kwetsbare zzp’ers te beschermen en tegelijkertijd innovatie en ondernemerschap te faciliteren.

In het rapport ‘De zzp’er bestaat wél. Feiten over zelfstandigen zonder personeel.’ – dat door onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy is opgesteld – zet HeadFirst Group waardevolle feiten, cijfers en inzichten over de zzp’er op een rij. Het is gratis te downloaden via de hfgroup.headfirst.group website.