In juni 2016 werd de modelovereenkomst van HeadFirst goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze is nu opnieuw beoordeeld en de Belastingdienst heeft haar goedkeuring nogmaals verlengd voor een periode van 5 jaar. Werken volgens de modelovereenkomst van HeadFirst leidt niet tot een (fictieve) dienstbetrekking en betekent dus dat er geen verplichting is voor het afdragen van loonheffingen.

 

Voor opdrachtgevers is het van belang dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed wordt vastgelegd. In het geval van zelfstandigen moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst. Op dit aan te tonen, kan sinds de invoering van de wet DBA gebruik worden gemaakt van modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten kunnen goedgekeurd worden door de Belastingdienst. Als de Belastingdienst een positief oordeel heeft gegeven en er wordt in de praktijk volgens de overeenkomst gewerkt, dan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer ervan uit gaan dat er geen naheffing voor de loonbelasting en werknemerspremies worden opgelegd door de Belastingdienst.

De recente uitspraak van de Hoge Raad op 6 november 2020 aangaande de ‘wil der partijen’ heeft gevolgen voor de modelovereenkomsten. Partijen kunnen niet meer op voorhand het ontstaan van een arbeidsovereenkomst uitsluiten. Met andere woorden; als in de praktijk sprake is van loon, arbeid en gezag, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. In de brief van de Belastingdienst is opgenomen dat de verlenging van 5 jaar geldt onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarbij neemt de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht.

Op dit moment loopt ook nog een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). De online vragenlijst kan ingevuld worden door opdrachtgevers die zelfstandigen willen inhuren om te beoordelen wat de arbeidsrelatie is tussen de opdrachtgever en de zelfstandige. De vragen zijn anoniem in te vullen, niet verplicht en aan de uitkomst van gedurende de pilotfase ook geen rechtszekerheid ontleend worden. In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt een besluit genomen over de eventuele definitieve inzet. Na afloop van de pilot wordt ook besloten op welk moment de handhaving (gefaseerd) weer wordt opgestart.