De onrust onder opdrachtgevers en zp’ers over de Wet DBA blijft groot, ook nu het kabinet in het regeerakkoord plannen presenteerde ter vervanging van de omstreden wet. Zo’n 60% van de hoogopgeleide zzp’ers, veelal zelfstandig professionals (zp’ers) genoemd, is bezorgd over het feit dat de Wet DBA van kracht blijft tot het moment dat een vervangend plan ingaat. Vier op de vijf van deze zp’ers geeft hierbij als reden dat ze nog altijd onzekerheid, onduidelijkheid en onrust bij opdrachtgevers ervaren. Dit blijkt uit de Wet DBA Opiniemonitor van HeadFirst, uitgevoerd in samenwerking met ONL voor Ondernemers en ZP Zaken onder 775 zp’ers.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak onlangs de verwachting uit dat aanpassing van de Wet DBA waarschijnlijk nog twee jaar op zich laat wachten. Dit is voor zelfstandig professionals een onwerkbare situatie. Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers reageert: “Onduidelijkheid omtrent de Wet DBA kost opdrachtgevers en zelfstandigen dagelijks bakken met geld. Die situatie kunnen we niet laten voortduren. Er moet nu snel een kortetermijnoplossing komen, daarna kunnen werken aan een duurzame oplossing.”

Zp’ers kritisch op plannen

Zelfstandig professionals zijn goed op de hoogte van de plannen ter vervanging van de Wet DBA: 84% kent de ideeën gedetailleerd of in hoofdlijnen. Een groot deel (62%) vindt de plannen een vooruitgang ten opzichte van de Wet DBA, maar blijft desondanks kritisch. Zo worden ‘opdrachtduur’ en ‘de aard van de werkzaamheden’ als ongeschikte criteria beschouwd om zelfstandigen te onderscheiden van werknemers. Over het criterium ‘uurtarief’ zijn zelfstandigen positiever.

Bijna 67% van de zp’ers ervaart het criterium ‘opdrachtduur’ als negatief. De meest genoemde reden is dat zelfstandig professionals – hoogopgeleid en werkend voor overwegend grote opdrachtgevers – meestal langer dan een jaar worden ingehuurd, de maximale termijn voor opt-out op loonbelasting en werknemersverzekeringen. Zo’n 61% van de zp’ers vindt het criterium ‘aard van de werkzaamheden’ niet goed, omdat het een subjectieve term zou zijn die vooral voor meer onduidelijkheid zal zorgen. Zp’ers zijn positiever over het criterium ‘uurtarief’. Ruim 48% reageert optimistisch en vinden voornamelijk dat het lage uurtarief voor bescherming zorgt. Van de negatieve en neutrale reacties vinden de meeste zp’ers dat de gestelde bovengrens van €75,- naar beneden moet.

Mike Korenvaar, Chief Financial Officer bij HeadFirst, reageert: “Met deze opiniemonitor hebben we in kaart gebracht hoe zp’ers over de plannen denken. Als de politiek verstandig is, nemen ze de mening van de markt serieus en maken ze bij de uitwerking van nieuwe wetgeving niet dezelfde fouten als bij de Wet DBA.” Korenvaar vervolgt: “Schijnzelfstandigheid moet aangepakt worden, daar is iedereen het over eens, maar dat mag geen negatieve impact hebben op de bovenkant van de markt. Daar moeten opdrachtgevers, zp’ers en bemiddelaars vrij en met zekerheid zaken kunnen doen met elkaar.”

Noodzaak is hoog

De overheid onderkent de noodzaak van een oplossing voor de Wet DBA. Op 24 januari vindt bij het Ministerie van Financiën een bijeenkomst plaats over de toekomst van de wet. Hierbij gaan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, staatssecretaris van Financiën Menno Snel en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer in gesprek met marktpartijen. ONL voor Ondernemers presenteert hier haar plannen voor een praktische oplossing. Hans Biesheuvel: “De wettelijke kaders die bepalen of iemand zelfstandige of werknemer is, zijn achterhaald.  De wet en fiscale regelgeving moeten worden aangepast om recht te doen aan de groeiende groep zelfstandigen. Tot die tijd hebben we een praktische oplossing nodig die op korte termijn ingevoerd kan worden en de onrust wegneemt.”

De factsheet met alle resultaten van de Wet DBA Opiniemonitor is gratis te downloaden op dbafeedback.nl.

————————————————————————————————————————

Meer informatie voor de pers:

HeadFirst Source Group N.V.
Bart van der Geest
T: 0615899574
E: bart.vandergeest@headfirst.nl

ONL voor Ondernemers
Djoeke Altena
T: 0610150046
E: d.altena@onl.nl

————————————————————————————————————————

Over ONL voor Ondernemers

ONL voor Ondernemers is dé ondernemersorganisatie van Nederland met maar één belang: de stem van de ondernemers laten horen. Dit betekent dat ondernemers onze agenda bepalen en wij actie ondernemen. Samen Nederland ondernemender maken, dat is het doel van ONL. Dit doen we door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen waar ondernemers last van hebben. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn de Wet DBA, Wet Werk en Zekerheid, late betalingen en rentederivaten. Voor meer informatie zie www.onl.nl.

Over ZP Zaken

ZP Zaken ondersteunt de zelfstandig professional (zp’er). Met producten en diensten op maat en een eigen wijze van informatievoorziening die past bij de bewust zelfstandige en altijd professionele ondernemer. Door op alle vlakken ondersteuning te bieden, van opleidingen tot verzekeringen en van opdrachten tot netwerkbijeenkomsten, kan de zp’er zich weer richten op waar het om gaat: ondernemen. ZP Zaken is de overkoepelende organisatie van de labels: ZP Control, ZP Academy, ZP Facts, ZP Vraagbaak, ZP Radio en ZP Golf. Voor meer informatie zie www.zpzaken.nl.