Flexibel werkenden, meer specifiek zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, worden in 2022 naar verwachting gemiddeld zeven procent duurder, voorspelde ik in onze Talent Monitor ‘Prognose tariefontwikkeling professionals 2022’. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stevenen we af op het uitkomen van deze voorspelling. Gemiddeld ging de prijs voor het inhuren van personeel en alles wat daarbij komt kijken met meer dan 5 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder.

De inzet van uitzendkrachten is duurder geworden nu de roep om extra personeel bij veel bedrijven flink is toegenomen. Flexibel werkenden kunnen bij de start van een nieuwe opdracht een hoger uurtarief rekenen. Het grote voordeel daarbij is de snellere doorloop van verschillende opdrachten. Voor vast personeel, dat langere tijd in dienst is bij één organisatie, is dat lastiger. Hoewel ook deze groep loonstijgingen kent, gaat dat over het algemeen veel minder hard.

Aantal openstaande vacatures beïnvloedt tariefstijging

Eind 2021 publiceerden we, op basis van een door arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group ontwikkeld tariefvoorspellingsmodel, uitspraken over de verwachte tariefstijging/-daling voor professionals in 2022. Het model is gebaseerd op negen factoren, waaronder de inkomensontwikkeling van zzp’ers, inflatie, economische groei en het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen – de vacaturegraad. Naarmate deze vacaturegraad daalt of stijgt en dus de markt krapper of ruimer wordt ten opzichte van het jaar daarvoor, beweegt het tarief mee. Bovenop de constante jaar-op-jaar verhoging van 1,8 procent.

Deze cijfers zijn van meerwaarde voor professionals en leveranciers, die inzicht krijgen in hun waarde, maar ook voor opdrachtgevers, die de gegevens kunnen gebruiken voor een prognose van hun inhuurkosten. Gelijktijdig kondigden we een tussentijdse update op de gemaakte voorspellingen aan, deze inzichten presenteren we in de derde week van juli 2022.