Per januari 2023 is HeadFirst Group ‘Great Place To Work-Certified’. De gelijknamige wereldwijde autoriteit die organisaties beoordeelt op het gebied van organisatiecultuur, bevroeg hiervoor de medewerkers van de toonaangevende HR-tech dienstverlener. Met een Trust Index van 71% voldoet HeadFirst Group aan de criteria voor goed werkgeverschap. Joke de Graaf, Head of HR: “De certificering is een fantastische erkenning dat onze medewerkers ervaren waar we als organisatie voor staan en ons iedere dag voor blijven inzetten.”

HeadFirst Group wordt door ruim driekwart van de ondervraagde medewerkers bestempeld als ‘Great Place to Work’ en scoort met 96 procent hoge ogen op een fysiek veilige werkomgeving. De medewerkers ervaren zichzelf te kunnen zijn binnen de organisatie en eerlijk behandeld te worden, ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid, etnische herkomst en/of geloofsovertuiging. De Graaf licht toe: “Wij staan voor een diverse en inclusieve werkomgeving, waarin iedereen diens potentieel wil en kan inzetten en zich daarvoor gewaardeerd voelt. We zijn er ontzettend trots op dat we dit terugzien in de resultaten.”

De weg naar organisatiesucces
Een ander thema’s waarop HeadFirst Group uitblinkt is vertrouwen in het individu. “Onze medewerkers krijgen uitgebreide begeleiding om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Wij geloven namelijk dat als zij groeien en verbeteren, wij als organisatie hetzelfde doen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Lean-programma dat wij vorig jaar zijn gestart, waarvoor collega’s in groepsverband hebben gewerkt aan verbeterprojecten. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan vitaliteit en mentale gezondheid, bijvoorbeeld door ergonomische (flex)werkplekken en toegang tot het platform OpenUp, maar ook activiteiten in ons inhouse theater en eigen sportruimte op het hoofdkantoor in Hoofddorp”, vertelt De Graaf.

Blijven leren en groeien
De Graaf realiseert zich dat het bouwen van goed werkgeverschap een doorlopend proces is. “We gaan op basis van de onderzoeksresultaten aan de slag met de verbeterpunten, zodat we ons werkgeverschap vanuit onze kernwaarden Customer first, Learn every day en Connecting people verder kunnen optimaliseren. De interne en externe klant vooropstellen, iedere dag groeien en ontwikkelen en verbinding centraal zetten. Met deze overtuiging werken iedere dag meer dan 400 gepassioneerde medewerkers vanuit zeven locaties in de Benelux, met veel plezier aan innovatieve oplossingen om toegevoegde waarde te bieden aan opdrachtgevers, leveranciers en professionals”, aldus De Graaf.

Over Great Place to Work
Great Place To Work helpt organisaties bij het creëren van een organisatiecultuur waarin vertrouwen centraal staat. Dit doen ze met de Trust Index™, het medewerkersonderzoek waarmee vertrouwen, trots en plezier wordt gemeten. Zij geloven dat vertrouwen de basis is voor betere
individuele prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsresultaten. Groei en innovatie volgen
dan vanzelf. De filosofie is gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in 60 verschillende landen.