Investor Relations

HeadFirst Group doet in haar jaarverslag jaarlijks uitgebreid verslag over de gang van zaken in de organisatie, de resultaten en strategie. Download het verslag of lees over belangrijke onderdelen.

Lees jaarverslag

Stel een vraag of zoek snel in ons jaarverslag

At a glance

HeadFirst Group is a leading international HR tech solutions provider and the largest platform for professionals in the Benelux.

Value creation at HeadFirst Group

Our journey of continued growth

The value creation model shows how we create value for our stakeholders. It shows how the resources at our disposal are used as inputs and what results, or outputs, this leads to. The model also shows what value we create or retain for stakeholders and society, the outcome. Its significance, the impact, is expressed in the link to the relevant Sustainable Development Goals (SDG’s).

Blader door het jaarverslag 2022

Download jaarverslag 2022

In deze samengevatte versie van het jaarverslag vind je het bestuursverslag en de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening.

Download nu