Ruim 300 bedrijven namen dinsdag 4 oktober deel aan het initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf – Diversity Day – om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Belangrijk dat organisaties zich ook na deze dag hiervoor in blijven zetten.

Bondgenootschap en advocacy
Onder andere gendergelijkheid is voor veel bedrijven nog geen gemeengoed. Om meer vrouwen de top te laten bereiken, zijn mannelijke rolmodellen nodig om het gedrag van andere mannen te kunnen beïnvloeden. Mannen bekleden de meerderheid van de leidinggevende posities, dus de macht ligt bij hen om dingen te veranderen. We hebben hun steun nodig om te helpen en echt een verschil te maken bij het dichten van de genderkloof en het bereiken van gelijkheid op de werkvloer.

We verzamelden samen met BrandedU inspirerende verhalen en ervaringen van mannen die de stappen hebben ondernomen en veranderingen binnen hun eigen organisaties hebben beïnvloed. Hieruit hebben we vijf strategieën geformuleerd:

  • Strategie #1 – Privilege gebruiken: gebruik deze om deuren te openen voor vrouwen.
  • Strategie #2 – Een veilige ruimte creëren om authentiek te zijn: houd jezelf verantwoordelijk om inclusieve ruimtes te creëren.
  • Strategie #3 – Begin met het breken van de regels: gebruik je positie als poortwachter om de regels te veranderen, of beter, ze te breken.
  • Strategie #4 – Beoefen nieuwsgierigheid: stel vragen, zelfs de ongemakkelijke.
  • Strategie #5 – Respect: wees degene die je emoties toont.

Natuurlijk is dit geen uitputtende lijst van acties die door mannelijke leiders kunnen worden ondernomen om te pleiten voor de zichtbaarheid van vrouwen en gendergelijkheid. We hopen vooral dat het aanzet tot inspiratie.

HeadFirst Group is een lerende organisatie op het gebied van diversiteit en inclusie. Het gaat over leren en samen evolueren, zodat we een toekomst kunnen bouwen waar werkplekken meer divers en gelijkwaardig zijn. De getallen zijn niet ons doel, maar de effectiviteit. Als HR-techdienstverlener zien we voor onze organisatie een rol weggelegd om een eerlijke arbeidsmarkt te creëren.

Documenten:
WhitepaperBrandedUHeadFirstGroup.pdf