HeadFirst Group trekt €75 miljoen investering van Kartesia aan
HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO
HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst
HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op
Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam
Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond
HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af
Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group
Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018
Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV
HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over
Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017
HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door
Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld
HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017
Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016
HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid
Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst
Source Group neemt 50% belang in Proud
Stabiel derde kwartaal
Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar
Omzet en winst Source Group stijgen in Q1
Een sterk jaar voor Source Group N.V.
Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal
Source realiseert verdere groei van marge en omzet
Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015
Source verbetert marge, voorziet groei 2015

HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO

English below

HeadFirst Group, marktleider op het gebied van professioneel organiseren van externe inhuur, heeft Han Kolff – tevens voorzitter van de board – benoemd als CEO. Hij neemt deze rol over van Gert-Jan Schellingerhout.

De groeistrategie van de organisatie, zowel nationaal als internationaal, wordt onder leiding van Han Kolff voortgezet. De focus ligt hierbij op het bestendigen en uitbreiden van haar rol als full service HR-dienstverlener, innoveren met slimme online oplossingen en waarde toevoegen met rijke data. Han Kolff: “We geloven dat schaalgrootte, versterkt door ons online platform, en gecombineerd met een persoonlijke aanpak de sleutel tot succes is. Ik kijk ernaar uit onze ambities gezamenlijk waar te maken.”

In 25 jaar marktleider in externe inhuur
Schellingerhout is twintig jaar in verschillende rollen bij de organisatie, die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert, actief geweest. Schellingerhout: “Met elkaar hebben we de organisatie laten groeien van 3 medewerkers naar ruim 150 nu. We bedienen honderden prachtige opdrachtgevers door hen te verbinden aan ons netwerk van duizenden leveranciers en zelfstandig professionals. Ik ben er enorm trots op twee decennia lang met een gepassioneerd team te hebben mogen bouwen aan de organisatie zoals deze er nu staat: de marktleider in het organiseren van externe inhuur.”

Over Han Kolff
Kolff heeft een lang trackrecord bij grote internationale organisaties, waaronder tien jaar in HR-services. Hij bekleedde leidinggevende posities bij onder meer Randstad, Danone en Heineken. Daarnaast is hij betrokken geweest bij digitale business transformaties, HR tech startups en scale-ups. Sinds maart van dit jaar bekleedt Kolff al de functie van voorzitter van de board bij HeadFirst Group.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en business consultancy. Er werken dagelijks meer dan 10.000 professionals bij ruim 350 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn intermediairs HeadFirst en Myler en msp-dienstverlener Staffing Management Services.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.


HeadFirst Group announces Han Kolff as CEO

HeadFirst Group, market leader in the field of professional organization of external hiring, has announced Han Kolff – also chairman of the board – as CEO. He takes over this role from Gert-Jan Schellingerhout.

The growth strategy of the organization, both nationally and internationally, will be continued under the leadership of Han Kolff. The focus is on consolidating and expanding its role as a full-service HR service provider, innovating with smart online solutions and adding value with rich data. Han Kolff: “We believe that scale, strengthened by our online platform, and combined with a personal approach is the key to success. I am looking forward to realize our ambitions together”.

In 25 years, market leader in external hiring
Schellingerhout has been active for twenty years in various roles at the organization, which celebrates its 25th anniversary this year. Schellingerhout: “Together we have grown the organization from 3 employees to over 150 now. We serve hundreds of wonderful clients by connecting them to our network of thousands of suppliers and independent professionals. I am enormously proud to have been able to build the organization as it stands today with a passionate team for two decades: the market leader in organizing external hiring”.

About Han Kolff
Kolff has a long track record at large international organizations, including ten years in HR services. He previously held leadership positions at Randstad, Danone and Heineken, among others. He has also been involved in digital business transformations, HR tech start- and scale-ups. Since March of this year Kolff has held the position of Chairman of the Board at HeadFirst Group.

About HeadFirst Group
HeadFirst Group is market leader in the Benelux in the field of professional organization of external hiring. The organization offers a variety of flexible hiring solutions, including contracting, matchmaking, managed service providing and business consultancy. Daily, more than 10,000 professionals work for over 350 clients in Europe, with which HeadFirst Group realizes an annual turnover of more than 1 billion euros. HeadFirst Group’s main brands are intermediaries HeadFirst and Myler and managed service provider Staffing Management Services.

For further information
Do you have any questions or comments about this press release? Please contact Bart van der Geest, manager marketing & communication at HeadFirst Group, at +31 (0)23 – 568 56 30 or bart.vandergeest@headfirst.nl.