Per mei 2022 is HeadFirst Group aangesloten als mini-medestander bij De Werkvereniging. De partijen vinden elkaar in de zoektocht naar een arbeidsmarkt waar flexibiliteit en zelfstandig ondernemerschap hand in hand gaan met collectieve zekerheden, solidariteit en bescherming voor het individu die dit nodig heeft.

Belangen binnen het arbeidsmarktdebat
Steeds meer mensen willen de regie over hun eigen werkleven. De huidige inrichting van de arbeidsmarkt en de conservatieve regels in het arbeidsrecht spelen hier onvoldoende op in en bieden geen flexibiliteit. Het debat over de arbeidsmarkt zit al jaren muurvast en vooralsnog bestaat er weinig duidelijkheid over belangrijke dossiers binnen dit debat, zoals de vervanging van de wet DBA en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Daar wil De Werkvereniging verandering in brengen, wij steunen hen bij het aanjagen van vernieuwing en modernisering.

Onze bijdrage aan het arbeidsmarktdebat
Als grootste HR-dienstverlener voelen wij de verantwoordelijkheid om in samenwerking met brancheverenigingen en belangenorganisaties in gesprek te gaan met politici en beleidsmedewerkers en hen te voorzien van alternatieve ideeën en voorstellen. De kennis, ervaring en expertise die wij hebben over de flexibele arbeidsmarkt delen wij graag met De Werkvereniging, zodat we met elkaar streven naar een rationeel en feitelijk politiek-maatschappelijk debat over de arbeidsmarkt en de rol van zzp’ers op deze arbeidsmarkt.

Als medestander van De Werkvereniging komen wij op voor jouw belangen. Laat jij liever zelf jouw stem horen, wordt dan één jaar gratis deelnemer van De Werkvereniging. Je kunt dan lezingen en informatiebijeenkomsten bijwonen en je vergroot de kans voor De Werkvereniging op een zetel in de SER. Inschrijven kan via deze link.

Over De Werkvereniging
De Werkvereniging is een belangenplatform voor alle werkenden met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Het zet zich actief in voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Het doel is dat alle werkenden zich verzekerd weten van eenzelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt.