HeadFirst Group reageert op de internetconsultatie over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Van woensdag 24 januari tot en met zaterdag 24 februari kon er gereageerd worden op de internetconsultatie over de wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Dit in verband met de plannen om een toelatingsstelsel in te voeren. In totaal zijn er zestien openbare reacties ingediend.

Als marktleidende organisatie vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het politiek-maatschappelijke debat over de toekomst van de (flexibele) arbeidsmarkt. Om die reden hebben wij ook gereageerd op de internetconsultatie. Hieronder puntsgewijs een korte samenvatting van onze reactie:

  • HeadFirst Group maakt zich zorgen om de brede reikwijdte van het toelatingsstelsel. Wij omarmen de aanbevelingen van de Commissie Roemer om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, maar als HR-dienstverlener aan de bovenkant van de markt hebben wij niets te maken met deze problematiek. Wij vragen daarom om meer maatwerk;
  • Veel belangrijke informatie in de Nota van Toelichting ontbreekt op dit moment. Het ontwerpbesluit bevat nog geen normenkader en er ontbreekt ook informatie ten aanzien van de ontheffingsregeling. Om een weloverwogen en compleet oordeel te vellen over deze wijziging, is het van belang dat wij als organisatie beschikken over alle relevante cijfers en verplichtingen;
  • HeadFirst Group steunt het advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) om minder belastende alternatieven te onderzoeken en eerst de geldende wetten en verplichtingen stevig te handhaven. Door gehoor te geven aan dit advies, wordt voorkomen dat bedrijven jaarlijks met ten minste 143 miljoen euro aan extra regeldruk opgezadeld worden;
  • De brede reikwijdte heeft als gevolg dat straks duizenden ondernemingen toegelaten moeten worden tot het stelsel. Dit vraagt om een goede vertegenwoordiging van brancheverenigingen en koepelorganisaties, zodat alle belangen en zorgen tijdig en regelmatig gehoord worden.

Benieuwd naar onze volledige inbreng? Bekijk hier onze reactie.