Talent Monitor: Update prognose tariefontwikkeling professionals 2022

In december 2021 zetten Intelligence Group en HeadFirst Group een grote, unieke stap door de tariefontwikkelingen van tijdelijke professionals voor 2022 te voorspellen. Tegelijkertijd kondigden we een tussentijdse update aan op de gemaakte voorspellingen voor halverwege dit jaar. Nu is het tijd deze inzichten te presenteren.

Download rapport

Versnelde tariefstijging van gemiddeld 10,3% voor zzp’ers en gedetacheerden in 2022

Flexibel werkenden, meer specifiek zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, zijn in het eerste half jaar van 2022 gemiddeld 4,7% duurder geworden. Over heel dit jaar wordt 10,3% tariefstijging verwacht, waarbij inflatie en schaarste de stuwende krachten zijn. Dit blijkt uit data en het tariefvoorspellingsmodel van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-techdienstverlener HeadFirst Group. Hiermee overstijgt het de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel, die voor de eerste helft van 2022 bleef steken op 3,1%. Lees hier het gehele persbericht

Inflatie drijft uurtarief verder op

Voor deze update hebben we de gerealiseerde uurtarieven van professionals – zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders – in de eerste helft van 2022 geanalyseerd. Aan de hand van deze data konden we voor 46 beroepsgroepen, waarbinnen het aandeel professionals groot is, in kaart brengen hoe de tariefstijging zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de eerder afgegeven voorspelling voor heel 2022. Mede ingegeven door een exceptioneel schaarse arbeidsmarkt en een razendsnel oplopende inflatie, zijn er drie belangrijke conclusies:

  • De tariefstijging van professionals – praktisch en hoogopgeleid – is in het eerste half jaar van 2022 gemiddeld 4,7%.
  • De verwachting is dat het uurtarief aan het eind van het jaar gemiddeld met 10,3% is toegenomen. Nog ruim 3% meer (!) dan in december 2021 al werd voorspeld.
  • De gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel voor de eerste helft van 2022 is 3,1%. Daarmee blijven de salarissen achter op de huidige inflatie, inflatieverwachting én gemiddelde tariefstijging van professionals.

Partner

Download Talent Monitor

Andere rapporten...