Werkgevers zetten onvoldoende in op behoud van personeel

Werknemers in loondienst veranderen nu bijna twee keer zo snel van werkgever (externe mobiliteit) als in 2015. Terwijl een vergelijkbaar aantal mensen een andere functie krijgt bij hun bestaande werkgever (interne mobiliteit) als in 2015. Dit ondanks dat interne doorstroom bewezen voordelen heeft als hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit en lagere kosten voor werving en onboarding. Dit blijkt uit de nieuwste Talent Monitor van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR – techdienstverlener HeadFirst Group.

De externe mobiliteit is momenteel zelfs bijna twee keer zo groot als de interne mobiliteit. In eerste kwartaal van 2023 was dit verhoudingsgetal bijna 2:1, wat betekent: als drie mensen van baan veranderen, is dat twee van de drie keer bij een andere werkgever. Daaruit blijkt dat werkgevers onvoldoende inzetten op interne carrières en doorgroeimogelijkheden en zich vooral concentreren
op de werving van nieuw personeel.

Behoud is het nieuwe werven
De doorloopsnelheid van personeel neemt snel toe, wat te zien is in alle leeftijdsgroepen. Jongeren tot 25 jaar spannen de kroon, daar ligt de gemiddelde doorlooptijd op 2,7 jaar. 36,5% vond afgelopen jaar een nieuwe werkgever. Dit gemiddelde stijgt naarmate de leeftijd stijgt, met een piek van zeventien jaar bij 60-plussers. Het grootste gedeelte van de huidige mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt verklaard door de groep tot 35 jaar.

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group: “Het principe van ‘behoud is het nieuwe werven’ is nog nauwelijks doorgedrongen bij werkgevers. Zij blijven pushen op externe werving, terwijl interne doorstroom juist nog onvoldoende op de agenda staat. Ondanks dat de voordelen van interne mobiliteit groot zijn. 2023 moet het jaar van de omslag worden op dit vlak.”

Lage arbeidsmarktactiviteit vraagt om andere wervingsaanpak
Als we kijken naar de flexibele arbeidsmarkt – meer specifiek naar zelfstandig professionals en gedetacheerden in hoogopgeleide rollen – duurden opdrachten in 2022 gemiddeld een jaar (363 dagen). In 2020 was dit nog 395 dagen. Dit laat een kleine daling zien, maar lang niet zo groot als de daling in de duur van dienstverbanden van vast personeel.

We kunnen stellen dat de duur van de gemiddelde opdracht van een jaar steeds dichter bij het dalende gemiddelde komt te liggen van de duur dat een jongere in loondienst is bij een werkgever, dat nu ruim onder de drie jaar ligt. Marion van Happen: “In welke mate is vast nog vast en flex nog flex? De flexibiliteit groeit onder mensen met een vaste baan. Tel daarbij op dat uit recente cijfers van Intelligence Group blijkt dat slechts 10% van de zzp’ers overweegt terug in loondienst te gaan, waar dat in 2015 nog 18% was. Dit zijn onomkeerbare trends. Ik vraag de beleidsmakers en politici in Den Haag deze ontwikkelingen niet met wetgeving te stuiten, maar het juist te omarmen en de
zaken daaromheen vooral goed te regelen.”

De volledige Talent Monitor ‘Vast wordt steeds mobieler en flex steeds duurzamer’ lees je hier.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-techdienstverlener en het grootste platform voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen, zoals Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld twintigduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,6 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst en Between, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en
RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Over Intelligence Group
Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarkt gerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data worden in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, via rapporten, dashboards en API’s.

Noot voor de redactie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact op met Maud
Raaphorst, woordvoerder bij HeadFirst Group, te bereiken op 06 – 51 10 70 77 of
marketing@headfirst.nl


HeadFirst Group presenteert recordomzet van € 2,2 miljard

Ruim € 400 miljoen organische omzetgroei, brutomarge van € 63 miljoen

HR-tech dienstverlener HeadFirst Group heeft over 2022 een omzet (bruto facturatiewaarde) behaald van ruim 2,2 miljard euro, met een brutowinst van 63 miljoen euro. Dit is een omzetgroei van 38% ten opzichte van 2021, voor het grootste deel organisch bereikt door het succesvol bedienen van bestaande en nieuwe opdrachtgevers. In 2023 zet het bedrijf haar strategie voort, waarbij digitalisering en internationaal groeien twee belangrijke pijlers zijn.

Organische groei en gerichte overnames
De omzet van ruim 2,2 miljard euro betekent een stijging van 600 miljoen euro ten opzichte van 2021, waarvan meer dan 400 miljoen (27%) organische groei. Daarnaast deed HeadFirst Group een aantal gerichte overnames: het Belgische HR-techbedrijf ProUnity, IT talent sourcers StarApple en StackOps, online recruitment platform OpenTalent en het platform voor freelance diensten ZZP365. Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group: “We hebben een succesvol jaar achter de rug op alle vlakken. We verwelkomden nieuwe opdrachtgevers en hebben weer meer professionals – zelfstandig en in dienst van onze leveranciers – aan waardevolle opdrachten geholpen. De nieuwe merken in onze groep hebben hun plek gevonden. En tot slot zijn we als werkgever gewaardeerd als Great Place to Work.”

Digitale transformatie
HeadFirst Group beoogt ook in 2023 te groeien door de combinatie van succesvolle dienstverlening aan haar klanten – zowel opdrachtgevers, leveranciers als zelfstandig professionals – en gerichte overnames die waarde toevoegen aan de groep. Om de uitbreiding van HeadFirst Group in Europa mogelijk te maken – een belangrijk onderdeel van de strategie – is in 2022 IceLake Capital toegetreden als nieuwe investeerder. Van Happen: “We zijn onze digitale transformatie aan het versnellen met als doel technologie en human touch op de meest ideale manier te mixen in onze dienstverlening. Door tech slim in te zetten, creëren we dat collega’s persoonlijk contact hebben op de momenten dat het écht waarde toevoegt voor onze klanten. Met IceLake aan boord gaan we in 2023 volle vaart door op die strategische lijn.”

Van Happen vervolgt: “Onze purpose is: Join the next world of work. Deze nieuwe wereld van werk is transparant, inclusief, steeds meer op technologie gebaseerd en minder gefixeerd op de contractvorm. Wij nemen de leiding in de reis naar deze next world en nodigen iedereen om ons heen uit hieraan bij te dragen.”

Meer informatie
Het jaarverslag van HeadFirst Group is te lezen en te downloaden op headfirst.group/investor-relations.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-techdienstverlener en het grootste platform voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen, zoals Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks meer dan 25 duizend professionals bij ruim vijfhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan twee miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de MSP (incl. intermediaire dienstverlening) labels HeadFirst, Between en Staffing Management Services, RPO- en recruitment specialist Sterksen, IT talent sourcer StarApple en het Belgische HR-techbedrijf ProUnity.

 


Succesvolle eerste editie van de ArbeidsmarktPoort

Op woensdag 19 april stond de eerste editie van de ArbeidsmarktPoort op de planning in Nieuwspoort. De ArbeidsmarktPoort is een initiatief van de Bovib (branchevereniging voor intermediairs en brokers), de VvDN (branchevereniging voor detacheerders) en ONL voor Ondernemers. De ArbeidsmarktPoort is een discussie- en ontmoetingsplatform waar politici, journalisten, ambtenaren, brancheverenigingen, marktpartijen en andere belanghebbenden met elkaar van gedachten wisselen. HeadFirst Group heeft als lid van de Bovib en samenwerkingspartner van ONL voor Ondernemers een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze ArbeidsmarktPoort. Wij juichen discussie en debat over vraagstukken en thema’s met betrekking tot de arbeidsmarkt toe en vinden het belangrijk dat het publiek-maatschappelijke debat naar een hoger niveau wordt getild.

De eerste ArbeidsmarktPoort stond in het teken van het rapport van de Commissie Borstlap en de Kamerbrief van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van maandag 3 april. In deze brief komt de minister met stevige plannen om flexibele arbeid terug te dringen. Het rapport van de Commissie Borstlap kwam in januari 2020 met een aantal adviezen en voorstellen om de arbeidsmarkt grondig te hervormen en zo toekomstbestendig te maken.

Hans Borstlap, oud-topambtenaar en oud-voorzitter van de commissie, opende de eerste editie van de ArbeidsmarktPoort. Borstlap liet zijn licht schijnen op de plannen van minister Van Gennip, de razendsnelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de eerdere adviezen van zijn commissie. Borstlap is positief over de richting die Van Gennip op wil gaan, maar uitte ook stevige kritiek op de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Crisisregeling Personeelsbehoud. Daarnaast mist hij ambitieuze en duidelijke plannen omtrent de ontwikkeling van een individuele leerrekening.

Na de speech van Hans Borstlap volgde er een panel met Hilde Palland (Tweede Kamerlid voor het CDA), Ruben Houweling (Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit en Kroonlid van de SER) en Hans zelf. Het panel stond onder leiding van Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van ZiPconomy. Er volgde een interessant en inhoudelijk panel waar diverse onderwerpen zijn besproken, zoals de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de groei van het aantal zzp’ers en een sociaal basisstelsel voor alle werkenden, los van de contractvorm. Interessante onderwerpen waar het laatste woord nog niet over gesproken is.

HeadFirst Group ondersteunt het initiatief van deze ArbeidsmarktPoort en is groot voorstander van een constructief, fundamenteel en feitelijk debat over vraagstukken en uitdagingen ten aanzien van de Nederlandse arbeidsmarkt. In de toekomst zullen wij dan ook zeker ons steentje bijdragen aan bijeenkomsten en debatsessies. Op dinsdag 24 oktober staat de tweede editie van de ArbeidsmarktPoort gepland. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zal dan aanwezig zijn en de opening verzorgen. Meer informatie volgt.

Heeft u vragen over de ArbeidsmarktPoort en onze positie in het arbeidsmarktdossier, dan kunt u contact opnemen met Sem Overduin, Public Affairs Officer bij HeadFirst Group. Hij is te bereiken via Sem.Overduin@headfirst.nl


HeadFirst Group organiseert kennissessie voor de Tweede Kamerfractie van de SGP

HeadFirst Group organiseert kennissessie voor de Tweede Kamerfractie van de SGP

Op donderdag 16 maart heeft HeadFirst Group in samenwerking met onze partner ONL voor Ondernemers een kennissessie georganiseerd voor de Tweede Kamerfractie van de SGP. Namens de SGP waren Chris Stoffer (Kamerlid) en Arnold van Huizen (beleidsmedewerker) aanwezig. In het verleden heeft HeadFirst Group vaker kennissessies georganiseerd voor Kamerleden en beleidsmedewerkers. Tijdens de kennissessies staan we stil bij de dienstverlening van HeadFirst Group en welke rol en toegevoegde waarde een HR-dienstverlener heeft op de (flexibele) arbeidsmarkt. Daarnaast nemen we de Kamerleden en beleidsmedewerkers mee in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten aanzien van het zzp-dossier en welke uitdagingen en knelpunten wij ervaren in wet- en regelgeving. Naast een delegatie van HeadFirst Group was er ook een zelfstandig professional aanwezig en een vertegenwoordiger van één van onze opdrachtgevers. Zij hebben kort een presentatie gegeven waarom zij als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikmaken van onze dienstverlening en waar voor hen de toegevoegde waarde van HeadFirst Group zit.

 

Al met al was het een zeer geslaagde sessie en hebben wij de Kamerfractie van de SGP van de nodige informatie en kennis kunnen voorzien. We willen onze samenwerkingspartner ONL voor Ondernemers bedanken voor hun gastvrijheid en de aanwezigen bedanken voor hun scherpe vragen en de discussie die wij met elkaar gevoerd hebben. Middels dit soort kennissessies proberen we ons voor het voetlicht te brengen als professionele gesprekspartner en een waardevolle bijdrage te leveren aan het arbeidsmarkt- en zzp-dossier.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over onze kennissessies, dan kunt u contact opnemen met Sem Overduin, Public Affairs Officer bij HeadFirst Group. Sem is te bereiken via Sem.Overduin@headfirst.nl


Florine Onderwijzer treedt toe tot het bestuur branchevereniging Bovib

Florine Onderwijzer, managing director Professionals & Partners services bij HeadFirst Group, is toegetreden tot het bestuur van branchevereniging Bovib. Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 28 maart is Florine, samen met drie andere bestuursleden, officieel benoemd. Bovib-voorzitter Marc Nijhuis vormt vanaf nu de leiding van de vereniging met Florine, Sarah Goossens (van Harvey Nash Nederland), Saskia Kapper (Hero Interim Professionals) en Giancarlo Balzarelli (Magnit Benelux).

“Ik ben heel blij met ons nieuwe bestuur, waarin verschillende disciplines en diverse type leden van de Bovib zijn vertegenwoordigd”, zegt Marc Nijhuis. “Samen gaan we aan de slag met het traject van verregaande professionalisering van de Bovib.”

Florine start vol enthousiasme in haar nieuwe rol: “De Bovib is er voor intermediairs en MSP’s, maar behartigt ook de belangen van inhurende opdrachtgevers, zelfstandig professionals (zp’ers) en leveranciers van professionals (detacheerders). Het doel is een volwassen inhuurmarkt, met duidelijke wetgeving, waarin vraag- en aanbod perfect verbonden zijn. Aan dat doel ga ik met veel energie bijdragen.” Florine vervolgt: “Vanuit mijn rol bij HeadFirst Group, met volle aandacht op onze dienstverlening aan zp’ers en leveranciers, wil ik bijdragen aan een Bovib-beleid dat goed de aanbodzijde van de flexibele arbeidsmarkt vertegenwoordigt. Dit matcht perfect met de disciplines van de andere (nieuwe) bestuursleden van de branchevereniging.”

Over Bovib
De Bovib is de grootste branchevereniging voor onafhankelijke en kwalitatieve intermediairs, brokers en MSP’s. Zij brengen opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar, maar brengen ook de onmisbare kennis van wet- en regelgeving in. Een taak waarvoor kwaliteit, transparantie en integriteit vereist zijn. De bedrijven die dat onderschrijven, voelen zich thuis bij de Bovib. Met meer dan zestig leden, een actief bestuur en korte lijntjes naar Den Haag zijn ze een serieuze gesprekspartner. De Bovib staat voor dienstverlening gebaseerd op heldere en toetsbare criteria. Ze geven hier onder andere invulling aan met een keurmerk voor de intermediaire rol, dat inmiddels landelijke bekendheid geniet.


HeadFirst Group breidt samenwerking met insurtech Alicia uit voor zzp’ers in België

HeadFirst Group brengt de samenwerking met insurtech Alicia, gespecialiseerd in embedded verzekeringen voor zzp’ers, naar België. De HR-tech dienstverlener zet daarmee een volgende belangrijke stap in de verder reikende strategie richting een internationale platformorganisatie. Florine Onderwijzer, Managing Director Professionals & Partners services bij HeadFirst Group: “Dankzij onze oplossing kunnen nu ook zzp’ers in België razendsnel en goed verzekerd aan een opdracht starten. ”

Ontzorgen van zzp’ers
Het partnership bouwt voort op de ambitie om ondersteuning te bieden aan professionals. Niet alleen bij het vinden van uitdagende opdrachten, maar ook bij het optimaliseren en zo eenvoudig mogelijk maken van de eigen bedrijfsvoering. Daar hoort volgens Marijn Moerman, CEO en mede-oprichter van Alicia, ook het zorgdragen voor de juiste verzekeringen bij: “Naast de flexibiliseringstrend in Nederland, blijft ook het aantal freelancers in België stijgen: het afgelopen jaar met 7 procent tot bijna 200.000. Tegelijkertijd neemt de verzekeringsgraad af. Zzp’ers zijn onvoldoende bekend met de risico’s en het vinden van een passende verzekering is een flinke zoektocht.”

Dat is volgens Onderwijzer precies waar Alicia het verschil maakt. “Samen is een schaalbaar proces ontwikkeld voor het aanbieden van kwalitatief hoogstaande verzekeringsproducten. Dankzij de volledige digitalisering, is er meer tijd voor persoonlijk contact wanneer dat ertoe doet en zijn we in staat om ook zzp’ers buiten onze eigen landsgrenzen uitgebreidere ondersteuning te bieden. Deze volgende stap in onze samenwerking sluit daarmee perfect aan bij onze internationale ambities voor onze services voor professionals.”

On-demand en embedded oplossingen
Begin 2022 sloeg HeadFirst Group met haar platform Select de handen ineen met Alicia. Zij biedt embedded oplossingen voor relevante verzekeringen en dienstverlening die met behulp van API’s geïntegreerd beschikbaar wordt gesteld via aangesloten platformen.

Alle zzp’ers die via HeadFirst Group van opdrachten worden voorzien, kunnen zich in één keer verzekeren voor tal van onderwerpen, als onderdeel van het totale pakket aan services dat HeadFirst Group al jaren aanbiedt. “Ons doel is het samenstellen van het meest ideale pakket aan diensten die professionals primair nodig hebben om ondernemer te zijn en zich volledig te kunnen focussen op hun core business. Door het collectieve inkoopvoordeel krijgt een zelfstandige aantrekkelijke en flexibele producten voor een lagere prijs dan wanneer alles los aangeschaft wordt bij verschillende dienstverleners.”


Veel gestelde vragen hoofdlijnen ‘Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)’

Ben jij al bekend met de drie sporen die het kabinet heeft bedacht om de balans te herstellen op de huidige arbeidsmarkt? Welke plannen en voorstellen zijn er voor de toekomst van het werken als en met zzp’ers? Public Affairs Officer Sem Overduin en Business Development Director Paul Oldenburg gaven hierover alle ins & outs tijdens een webinar. Uit de vele vragen die tijdens de sessie werden gesteld, bleek maar weer hoe zeer het onderwerp leeft onder zzp’ers en opdrachtgevers. We delen hieronder de meest voorkomende.

 

  1. Op welke wijze wordt de zelfstandigenaftrek verder afgebouwd?

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen. Deze regeling wordt in 2026 teruggebracht tot €1.200,- en in 2027 verder verlaagd naar €900,-. De zelfstandigenaftrek voor starters, de startersaftrek, blijft ongewijzigd. Zelfstandigen worden gedurende deze kabinetsperiode wel gecompenseerd met een verhoging van de arbeidskorting. Met deze maatregel wil het kabinet de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Meer informatie over de zelfstandigenaftrek en de stappen die de komende jaren genomen worden vind je hier.

 

  1. Waarom wordt de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) afgeschaft?

Sinds 1 januari 2023 kun je geen oudedagsreserve meer opbouwen. Het kabinet heeft de deze afgeschaft om te voorkomen dat ondernemers de fiscale oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat het op de ondernemingsbalans kan blijven staan en in de toekomst kan worden aangewend voor het bedingen van een kwalificerende lijfrente, dan wel dat uiterlijk bij staking van de onderneming over die reserve moet worden afgerekend. Ook met deze maatregelen wil het kabinet zorgen voor een gelijkere belastingheffing tussen werknemers, zelfstandig ondernemers en aandeelhouders.

 

  1. Hoe wordt verder invulling gegeven aan het element ‘zelfstandig ondernemerschap?

In de huidige jurisprudentie wordt gekeken naar contra-indicaties voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Die zijn voor een deel in het Handboek Loonheffingen opgenomen. Enkele voorbeelden zijn (1) het uitvoeren van werk op basis van een resultaatverplichting, (2) specifieke kennis en expertise van de werkende die werknemers binnen de organisatie niet hebben en (3) dat de werkende een substantieel hogere beloning krijgt dan werknemers die soortgelijk werk doen in loondienst. De komende tijd zal met sociale partners, experts en stakeholders uitgewerkt worden welke feiten en omstandigheden wijzen op het werken als zelfstandig ondernemer en hoe deze contra-indicaties gewicht kunnen krijgen in het beoordelen van de arbeidsrelatie.

 

  1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het handhavingsmoratorium?

In de periode januari tot en met oktober 2022 zijn 275 bedrijfsbezoeken en 200 boekenonderzoeken uitgevoerd inzake de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Mede vanwege de beperkte kwantitatieve capaciteit en de complexiteit van het beoordelen van de arbeidsrelatie is het voor de Belastingdienst ingewikkeld om effectief op te treden bij schijnzelfstandigheid. Daarentegen zijn er extra medewerkers opgeleid en beschikt de Belastingdienst momenteel over 80 FTE voor handhaving.

  1. Welke plannen heeft het kabinet voor het handhavingsmoratorium?

In de kabinetsreactie op de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om deze handhaving op korte termijn te verbeteren en uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. In aanloop naar 1 januari 2025 zal de Belastingdienst extra aandacht schenken aan de communicatie omtrent handhaving. Daarin zullen ook de gevolgen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers van de beoogde opheffing en de (financiële) risico’s die zij lopen worden benoemd.

 

  1. Wat als er bij een controle sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar geen sprake van kwaadwillendheid?

Dan zal de Belastingdienst aanwijzingen geven waar je mee aan de slag kan gaan. Opdrachtgever en opdrachtnemer krijgen doorgaans drie maanden de tijd om de aanwijzingen op te volgen. Wordt dit onvoldoende opgevolgd, dan zal de Belastingdienst correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen opleggen.


HeadFirst Group over haar turning point naar platformisering

In gesprek met Simone Groeneveld en Bart van der Geest

Voor het derde jaar op rij op de tweede plek van de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 staan, de prestigieuze ranglijst met de honderd grootste flexbedrijven van Nederland, en toch wendbaar blijven. Hoe doe je dat? We gingen in gesprek met Simone Groeneveld, Managing Director MSP services, en Bart van der Geest, Head of Marketing en Communications bij HeadFirst Group. We spreken over de weg naar een platformorganisatie, hun visie op tech en touch, ambities en groei. Wat maakt dat zij zo succesvol zijn?

Met een omzet van ruim 2,2 miljard euro is HeadFirst Group de sterkste groeier in het segment MSP en Intermediair. HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale fullservice HR-tech-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van vaste en flexibele arbeid. Met een diversiteit aan HR-oplossingen en haar platform bieden zij total talent oplossingen. Bart geeft aan: “We hebben die groei onder andere gerealiseerd doordat we vanuit traditionele arbeidsbemiddeling zijn gaan bewegen naar het kunnen bieden van een diversiteit aan oplossingen, waar MSP een vooraanstaande in is.”

We bewegen als speedboot tussen grote corporate stoomboten, waarbij we echt snelheid kunnen maken.”

Simone licht dit verder toe: “We hebben gekozen om een platformorganisatie te zijn. Van origine zijn we dit niet. We zitten midden in een heel gaaf turning point door de hoge mate van digitalisering en de strategische keuze om een platformbedrijf te worden. Ikzelf heb voor HeadFirst Group gekozen omdat we wendbaar zijn. We bewegen als een speedboot tussen grote corporate stoomboten, waarbij we echt snelheid kunnen maken. Met een focus op talent. Talent zo goed mogelijk inzetten moet een feestje zijn en dit moet zo goed mogelijk geserviced worden!”

 

Tech en touch

Wat kan je digitaal doen en wat doet de mens? Waar in het proces kies je ervoor om persoonlijk contact te hebben en wanneer laat je de techniek voor je werken? Bart geeft aan dat zij de ideale balans zoeken tussen tech en touch. “We zitten in een transitie van traditionele arbeidsbemiddelaar naar een platformbedrijf. Bij een groot deel van onze bestaande dienstverlening zal de ‘touch’ altijd belangrijk blijven. Neem onze MSP-dienstverlening, maar ook de partnerships met onze leveranciers. We zien dat klanten dit waarderen. Een nieuw deel van onze dienstverlening organiseren we rond ons online platform Striive, waar vraag en aanbod elkaar direct vinden en het doel is het proces end-to-end zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Als je sec kijkt naar de definitie van een platform, dan komt daar vaak helemaal geen ‘mens’ aan te pas. Dat zal bij ons nooit zo zijn, omdat we ook ‘touch’ blijven toevoegen op de momenten dat het waarde toevoegt aan de klantreis. Wanneer je kijkt naar andere markten waarin platformen bewegen tussen vraag en aanbod, zie je een aantal disruptors die de markt van de een op de andere dag veranderd hebben. Maar dat is meer passend bij de business-to-consumer markt, zoals een taxirit of huis verhuren. In de wereld van arbeid gaat dat iets meer gestaag verlopen.”

Simone vult aan: “We willen een customer journey die zoveel mogelijk tech gedreven is, omdat het voor onze klanten ideaal is om zaken deels online en geautomatiseerd te doen, maar dat er ook onderdelen in het proces zijn waarin we bewust mensen inzetten en ontzorgen. Denk hierbij aan facturatie en contracting en ook de advisering richting professionals en opdrachtgevers is van belang. Waar we eerder een HR-dienstverlener waren met tech-componenten, zijn we nu een HR-tech-dienstverlener. Daar zit het verschil.”

Platform Striive

Aan de kant van zelfstandige professionals en leveranciers werkt HeadFirst Group al langer voornamelijk digitaal. In haar online omgeving Select bewegen professionals en leveranciers al ruim tien jaar. Hier kan een professional gevonden worden door de HeadFirst Group recruiters en zelf biedingen uitbrengen op opdrachten van honderden opdrachtgevers. Transparant en zonder extra schakels. Bart geeft aan dat HeadFirst Group – met haar merk Striive – nu ook aan de opdrachtgeverszijde de stap richting platformisering heeft gezet. “Je zou kunnen zeggen dat we met professionals en leveranciers onze tijd vooruit waren. In de stappen die we nu nog gaan zetten voor opdrachtgevers valt veel te winnen. Waar we vandaan komen helpt ons om deze stap te maken.”

Ambitie

De ambitie van HeadFirst Group is dat zij verdubbelen in omzet tussen nu en 2025, maar om daar te komen hebben zij hun organisatiemodel dus moeten veranderen, geeft Bart aan. “We zijn al redelijk schaalbaar, omdat we best ver zijn als het gaat om digitalisering, maar tegelijkertijd kunnen we daar ook echt nog stappen in zetten. We zitten midden in een transitie naar een nog schaalbaardere organisatie, omdat we qua visie voorzien dat daar toegevoegde waarde ligt voor het type bedrijf dat we zijn.”

Het is belangrijk dat we als werkgevers uitgedaagd worden op onze creativiteit. Omdenken en buiten kaders denken van wat we altijd gedaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het kijken naar skills in plaats van enkel een opleiding. Partijen en individuen die dat durven houden zichzelf in de game en blijven wendbaar"

Winnende partij

Die transitie is echt nodig, geeft Simone aan. Zeker wanneer je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt. “Talent is voor mij eenieder die zich op de arbeidsmarkt beweegt. Je bent een winnende partij als je weet hoe je partijen bij elkaar brengt. Daarbij zie ik de behoefte toenemen als het gaat om onafhankelijkheid, zoals onafhankelijk zijn van een werkgever en vrijheid in hoe je je werk kunt inrichten. Dat maakt dat er ook nog steeds een grote behoefte is naar flexibel werkgeverschap. Maar onzekere tijden zorgen er vaak ook voor dat men weer een vast dienstverband wil. Wij zijn een partij die gaat over het inzetten van talent en in welke werkvorm dit is, maakt niet uit. Dat zou niet uit moeten maken. En dat willen we aan elkaar koppelen met tech. Hoe ga je daarin handig gebruikmaken van data en algoritmes? Welke rol speelt talentpooling hierin? Als je straks met HeadFirst Group werkt, zijn wij in staat om het beste talent uit de markt te halen.”

Niet enkel de transactie staat centraal

Dat gaat volgens Simone verder dan het samenbrengen van vraag en aanbod alleen. “Hoe gaan we ervoor zorgen dat we je als zelfstandige ook goed ondersteunen met bijvoorbeeld opleidingen en verzekeringen? Niet enkel de transactie staat centraal, maar ook het bieden van een platform waar je elkaar kunt ontmoeten en jezelf kan ontwikkelen. En by the way, we zorgen ook nog dat je gave klussen hebt, want we werken met partijen in Nederland die ook de meest gave opdrachten hebben.”

Sense of urgency

De markt van talent is onvoorspelbaar en volgens Simone begrijpen we nog steeds niet de sense of urgency van het tekort aan talent. “We roepen het allemaal wel, alleen we voelen het nog niet echt. Kritische jobs remote uitvoeren vinden organisaties lastig, vooral bij bijvoorbeeld IT-banen. Als dat nog steeds een punt is waar je mee worstelt, zal je dingen toch echt anders moeten gaan doen. Het is belangrijk dat we als werkgevers uitgedaagd worden op onze creativiteit. Omdenken en buiten kaders denken van wat we altijd gedaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het kijken naar skills in plaats van enkel een opleiding. Partijen en individuen die dat durven houden zichzelf in de game en blijven wendbaar.”

“Wanneer we heel feitelijk kijken naar de data van de arbeidsmarkt en hoe schaars deze nu is, maar ook kijken naar de vergrijzing richting 2030, gaat de arbeidsmarkt niet anders worden dan nu en wordt het enkel krapper. Zeker wanneer de werkdruk hoger wordt en mensen uitvallen is de risico spiraal alleen maar groter”, geeft Bart aan.

Recruitment marketing automation

Een cruciaal element in wat je als organisatie wendbaar maakt, ziet Simone terug in het bepalen van je talentstrategie. Zij is de samenwerking met UP voor het MSP-label Staffing MS aangegaan, omdat zij van mening is dat je op een andere manier je sourcing en talentstrategie moet uitrollen. “Ik ben advocate van RMA (Recruitment Marketing Automation), omdat je daarmee een continue pipeline opbouwt en zaken inzichtelijk kunt maken. We zitten ook in een competitieve markt om interne mensen te werven. Maar we willen ‘aan staan’ en altijd in gesprek gaan met talent. We weten met RMA weer een andere doelgroep te vinden en te verleiden dan dat we nu doen. Ik geloof erin dat dit een noodzakelijk onderdeel is van je talentstrategie. Hoe blijf je continu in beeld bij je doelgroep? Je moet structureel die markt opzoeken en zichtbaar zijn, om zo inzicht te krijgen in het gedrag van je doelgroep zodat je veel efficiënter kunt opvolgen. Je laat met RMA-technologie voor je werken, waardoor je je kunt richten op andere dingen.” Tot slot geeft Bart nog aan: “Het zou gek zijn dat wanneer we aan de dienstverlener kant steeds meer digitaliseren, we dit in de employee journey niet doen. Idealiter hadden we dit twee jaar geleden gedaan en waren we voorbereid, maar nu doen we het snel en goed!”

 

Dit artikel is gepubliceerd op UpinBusiness


HeadFirst Group officieel erkend als Great Place To Work

Per januari 2023 is HeadFirst Group ‘Great Place To Work-Certified’. De gelijknamige wereldwijde autoriteit die organisaties beoordeelt op het gebied van organisatiecultuur, bevroeg hiervoor de medewerkers van de toonaangevende HR-tech dienstverlener. Met een Trust Index van 71% voldoet HeadFirst Group aan de criteria voor goed werkgeverschap. Joke de Graaf, Head of HR: “De certificering is een fantastische erkenning dat onze medewerkers ervaren waar we als organisatie voor staan en ons iedere dag voor blijven inzetten.”

HeadFirst Group wordt door ruim driekwart van de ondervraagde medewerkers bestempeld als ‘Great Place to Work’ en scoort met 96 procent hoge ogen op een fysiek veilige werkomgeving. De medewerkers ervaren zichzelf te kunnen zijn binnen de organisatie en eerlijk behandeld te worden, ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid, etnische herkomst en/of geloofsovertuiging. De Graaf licht toe: “Wij staan voor een diverse en inclusieve werkomgeving, waarin iedereen diens potentieel wil en kan inzetten en zich daarvoor gewaardeerd voelt. We zijn er ontzettend trots op dat we dit terugzien in de resultaten.”

De weg naar organisatiesucces
Een ander thema’s waarop HeadFirst Group uitblinkt is vertrouwen in het individu. “Onze medewerkers krijgen uitgebreide begeleiding om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Wij geloven namelijk dat als zij groeien en verbeteren, wij als organisatie hetzelfde doen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Lean-programma dat wij vorig jaar zijn gestart, waarvoor collega’s in groepsverband hebben gewerkt aan verbeterprojecten. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan vitaliteit en mentale gezondheid, bijvoorbeeld door ergonomische (flex)werkplekken en toegang tot het platform OpenUp, maar ook activiteiten in ons inhouse theater en eigen sportruimte op het hoofdkantoor in Hoofddorp”, vertelt De Graaf.

Blijven leren en groeien
De Graaf realiseert zich dat het bouwen van goed werkgeverschap een doorlopend proces is. “We gaan op basis van de onderzoeksresultaten aan de slag met de verbeterpunten, zodat we ons werkgeverschap vanuit onze kernwaarden Customer first, Learn every day en Connecting people verder kunnen optimaliseren. De interne en externe klant vooropstellen, iedere dag groeien en ontwikkelen en verbinding centraal zetten. Met deze overtuiging werken iedere dag meer dan 400 gepassioneerde medewerkers vanuit zeven locaties in de Benelux, met veel plezier aan innovatieve oplossingen om toegevoegde waarde te bieden aan opdrachtgevers, leveranciers en professionals”, aldus De Graaf.

Over Great Place to Work
Great Place To Work helpt organisaties bij het creëren van een organisatiecultuur waarin vertrouwen centraal staat. Dit doen ze met de Trust Index™, het medewerkersonderzoek waarmee vertrouwen, trots en plezier wordt gemeten. Zij geloven dat vertrouwen de basis is voor betere
individuele prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsresultaten. Groei en innovatie volgen
dan vanzelf. De filosofie is gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in 60 verschillende landen.


HR-techbedrijf ProUnity van HeadFirst Group wint omvangrijke raamovereenkomst met Smals voor externe inhuur in België

De ICT-dienstenorganisatie van Belgische publieke instellingen Smals gunt de raamovereenkomst voor het vinden en beheren van externe ICT-professionals aan ProUnity, het Belgische HR-techbedrijf dat onderdeel is van HeadFirst Group. De raamovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van vier jaar. Simone Groeneveld, Director MSP services bij HeadFirst Group: “Dit biedt grote kansen voor zzp’ers en detacheerders in de Benelux om hun kennis aan te bieden aan tientallen Belgische overheidsorganisaties.”

“De Belgische overheden investeren fors in technologie en innovatie, met het oog op een betere dienstverlening aan burgers en ondernemingen. Om dit te ondersteunen gaat Smals dit jaar op zoek naar zo’n 400 nieuwe medewerkers. Tegelijk vullen we onze projecten en diensten aan met tijdelijke ICT-expertise. Met ProUnity geven we een grote groep professionals een toegangspoort te werken aan uitdagende opdrachten, in allerlei domeinen, met gelijke kansen voor iedereen”, licht Donald De Keyser, Management Controller bij Smals, toe.

Mooie kansen voor professionals
Nu al publiceren een vijftigtal overheidsorganisaties dagelijks opdrachten op het ProUnity-platform. Tot de huidige gebruikers behoren onder andere het Federaal Parlement, de Federale overheidsdiensten van Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, de Waalse overheid, en ook Sciensano, RIZIV, RVA, Forem, Actiris, de Federale Politie en het Centrum voor Cyber Security.

ProUnity maakt de toegang tot deze opdrachten snel en eenvoudig voor een aanbod van professionals, zzp’ers en in dienst van detacheerders, in de Benelux. Door slim gebruik te maken van de combinatie van zijn uitgebreide marktplaats en VMS-platform kunnen hun talent inzetten bij Smals en haar leden. Het ProUnity-platform bewaakt de volledige samenwerking, vanaf de publicatie van nieuwe opdrachten en het beheer van de contracten en tijdsregistratie tot rapportering en facturering, met strikte inachtneming van de Belgische fiscale en sociale wetgeving.

“ProUnity is een innovatief techbedrijf, met gevoel voor persoonlijke aanpak. Deze perfecte balans tussen tech en touch is essentieel in onze dienstverlening en branche”, licht Simone Groeneveld toe. “Toen we ProUnity in juli 2022 in onze groep verwelkomden, wisten we dat ze in staat waren tot dit soort commerciële successen. Een groot compliment voor het ProUnity-team. Dit is een belangrijke stap in onze verder reikende strategie richting een internationale platformorganisatie.”