Van ruwe data naar klantinzichten: Ton Sluiter en Peter Ellen leiden de weg bij HeadFirst Group

In de dynamische omgeving van HeadFirst Group staan Ton Sluiter, Manager Data, en Peter Ellen, Journey Manager in het Customer Experience (CX) team, aan het roer van een evolutie naar een toekomst gedreven door data en klantbeleving. Hun gedeelde passie voor de kracht van data en klantbeleving dient als de motor achter hun voortdurende streven naar verbetering en innovatie.

Waardevolle inzichten

Ton begint enthousiast met het uitleggen van de rol van het datateam: “We duiken in alle binnenkomende gegevens en zetten deze om in waardevolle inzichten. Of het nu gaat om het genereren van rapporten voor onze klanten en partners, of interne informatie voor het management, ons doel is om de bedrijfsvoering te optimaliseren, zowel intern als extern.”

Peter voegt toe: “Mijn taak is om feedback van klanten te verzamelen en te analyseren. Op basis van die analyse kan ik de grootste impact identificeren op hoe mensen ons bedrijf ervaren, en werken aan verbetering.” Hoewel Peter nog niet lang bij HeadFirst Group werkt, deelt hij enkele successen: “Ik ben vooral trots op hoe snel we een fundament en structuur hebben opgezet om te meten wat klanten van ons vinden. Dit is essentieel omdat het de basis vormt voor het verbeteren van de klantbeleving voor de toekomst.”

“We delen onze passie voor de kracht van data en klantervaringen.” – Ton Sluiter

Fundering voor de toekomst

Ton is optimistisch over de toekomst van datagedreven werken, maar erkent dat er nog ruimte is voor groei: “We bevinden ons momenteel in de fase van data-analyse en gaan richting voorspellende analyses en modellen die helpen bij toekomstige zakelijke besluitvorming. We streven ernaar om meer inzichten te genereren en echt datagestuurd te worden in al onze processen.” Peter erkent deze groei, aangezien hij in een periode kwam waarin er nog geen CX-team was. “In het begin was het hele CX Journey Management een onbeschreven blad: niets stond vast. Het was een periode van pionieren en ontdekken wat ik kon toevoegen.”

“Het is geweldig om te zien hoe snel we groeien, mét de mogelijkheid om snel te innoveren.” – Peter Ellen

Dat maakte het meteen interessant voor mij, het gevoel van een blanco canvas. Naarmate de tijd verstreek, ontstond er een duidelijker beeld van wat ik kon bijdragen. CX is nu uitgerold voor alle merken van HeadFirst Group.”

Innovatie & groei

Op de vraag wat zijn werk zo boeiend maakt, reageert Ton enthousiast. “Werken met data is eigenlijk vergelijkbaar met verfijning: ruwe data komt binnen, wordt verwerkt en leidt uiteindelijk tot waardevolle inzichten. We verzamelen niet alleen data voor het oorspronkelijke doel, maar ontdekken ook onverwachte toepassingen. We noemen dit serendipiteit. Ik krijg energie wanneer we daarmee klanten of onszelf verder kunnen brengen!”

Peter deelt Tons enthousiasme: “Het is geweldig om te zien hoe snel we groeien, maar toch nog steeds de mogelijkheid hebben om snel te innoveren. Ik waardeer die drive enorm. Onze gezamenlijke toewijding om het potentieel van data te ontgrendelen en de klantbeleving te verbeteren, weerspiegelt de energie van HeadFirst Group.”

Wil je meer lezen over hoe we bij HeadFirst Group te werk gaan? Download het jaarverslag van 2023 hier.