Talent Monitor: Zzp’ers: beschermen of vrijlaten?

Talent Monitor: Zzp'ers: beschermen of vrijlaten?

Wij vinden dat uitbuiting op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan met passende maatregelen, waarbij tegelijkertijd niet voorbij mag worden gegaan aan de grote groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in alle vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over het eigen werk. Met de inzichten in dit rapport hopen we daar een nieuwe bijdrage aan te leveren.

Download rapport

Slechts tienduizenden van 1,2 miljoen zzp’ers werken voor uurtarief onder 20 euro

Zzp’ers werkzaam als winkelverkoper, kinderverzorger, onderwijsassistent, kelner of barman/-vrouw werken in Nederland gemiddeld tegen de laagste uurtarieven. Zij kennen daarnaast een relatief lage schaarste-indicatie, wat voorspelt dat het uitzicht op tariefstijging beperkt is. Daartegenover staat dat in deze beroepsgroepen relatief weinig zzp’ers actief zijn, ten opzichte van het totaal van bijna 1,2 miljoen. Deze inzichten zijn gepubliceerd in de Talent Monitor van HR-dienstverlener HeadFirst Group en arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group.

Lees hier het hele persbericht

Belangrijkste constateringen

 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager werken met name als huishoudelijke hulp en schoonmaker, kelner en barpersoneel of kinderverzorger en onderwijsassistent.
 • Vooral de beroepsgroepen kinderverzorgers en onderwijsassistenten en huishoudelijke hulpen en schoonmakers lijken op basis van het uurtarief en het uitzicht op tariefstijging de hulpbehoevende doelgroepen te zijn.
 • Vakspecialisten op het gebied van sport en fitness en auteurs, journalisten en taalkundigen vind je grotendeels in de tariefgroep €36,- tot €70,-.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger zijn oververtegenwoordigd in beroepsgroepen als juristen, software- en applicatieontwikkelaars en –analisten en artsen.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn met 28% iets meer actief op zoek zijn naar een (nieuwe) opdracht dan zzp’ers van de andere twee tariefgroepen. Het deel dat niet actief op zoek is, maar de markt wel in de gaten houdt, is met 49% juist kleiner dan de andere twee tariefgroepen.
 • Zzp’ers met een lager uurtarief eerder bereid (weer) in loondienst te gaan (18%). Voor zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger ligt dat percentage iets lager, namelijk op 16%. Voor zzp’ers met een uurtarief tussen de €36,- en €70,- stokt het bij 11%.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger worden het vaakst benaderd door opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. De sourcingsdruk, het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd, is bij hen 67%. Voor zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager is dat 63% en voor zzp’ers met een tussenliggende uurtarief 61%.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn minder bereid ver te reizen voor een opdracht. De helft van de zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger is bereid langer dan een uur te reizen, terwijl dat bij zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager op 37% ligt.

Partner

Download Talent Monitor

E-mail toestemming
Privacy toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Eerdere edities


Talent Monitor: Prognose tariefontwikkeling professionals 2022

Talent Monitor: Prognose tariefontwikkeling professionals 2022

Arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group heeft een uniek tariefvoorspellingsmodel ontwikkeld, waarbij onder andere data van HeadFirst Group gebruikt is. Eind 2021 presenteerden we de eerste voorspelling, waarmee een jaarlijkse traditie begonnen is.

Download rapport

Hoogopgeleide professional gaat er gemiddeld 5% procent op vooruit

Zzp’ers en detacheerders van professionals hebben in 2022 een grote tariefstijging in het vooruitzicht. Gemiddeld kan een hoogopgeleide professional het uurtarief in 2022 met 5 procent verhogen. Binnen praktisch opgeleide beroepsgroepen worden de grootste stijgingen verwacht, met de machinemonteur als uitschieter. Hij gaat er naar verwachting 44,6% op vooruit. Over alle werkenden – van praktisch tot hoogopgeleid – is de gemiddelde verwachte stijging 7 procent. Lees hier het gehele persbericht

Belangrijkste constateringen

 • De verwachte tariefstijging in 2022 is gemiddeld 7%. Voor alle hoogopgeleide professionals ligt de verwachting op 5% en voor de meer praktische en operationele beroepen (blue collar) op minimaal 7%.
 • Inzoomend op het professionals-segment: alleen bij managers logistiek, bibliothecarissen en conservatoren ligt een tariefstijging niet in de lijn der verwachting. Het eerstgenoemde is wel een schaarse beroepsgroep, maar minder ten opzichte van vorig jaar. De grootste tariefstijgingen worden verwacht bij elektrotechnisch ingenieurs, managers verkoop en marketing, managers ICT, databank- en netwerkspecialisten en technici bouwkunde en natuur.
 • Kijkend naar het meer praktische en operationele segment: alleen bij zelfstandige buschauffeurs en trambestuurders wordt een kleine daling verwacht (-1,1%). De grootste stijgingen worden verwacht bij o.a. machinemonteurs, loodgieters en pijpfitters, timmerlieden, elektriciens en elektronicamonteurs, assemblagemedewerkers, land- en bosbouwers, lassers en plaatwerkers, en vrachtwagenchauffeurs.
 • Tariefstijgingen worden primair verklaard door een constante verhoging jaar-op-jaar van 1,8%. Gevoelsmatig is deze verhoging het meest logisch te verklaren door inflatie, maar dat is niet altijd de verklarende factor. Een tweede factor is de stijging of daling van de vacaturegraad in de beroepsgroep. Naarmate de vacaturegraad daalt of stijgt en dus de markt krapper of ruimer wordt ten opzichte van dat jaar daarvoor, beweegt het tarief mee. Deze twee factoren, verklaren voor 90,6% de variantie in het voorspellingsmodel.

Partner

Download Talent Monitor

E-mail toestemming
Privacy toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Andere rapporten...


Talent Monitor: Total Talent Management

Talent Monitor: Total Talent Management

Wij stellen elk kwartaal – op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group en de inhuurdata van HeadFirst Group – unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking in onze ‘Talent Monitor’.

Download rapport

Corona versnelt stijging aantal zzp’ers

In de eerste editie van de Talent Monitor kijken we naar Total Talent Management en wordt duidelijk dat corona de stijging van het aantal zzp’ers versnelt. Schaarste bij zowel vast en flex wordt steeds groter en de arbeidsmarkt kantelt volledig. Je leest hier meer over deze highlights.

Belangrijkste constateringen

Zoekgedrag zzp’ers
naar werk is vrijwel hetzelfde als werknemers.

Payrolling

is tien keer zo klein geworden in de laatste vier jaar.


Vanwege de onrust rondom de wet DBA

kiezen opdrachtgevers vaker voor de inzet van professionals via leveranciers, in plaats van zzp’ers.


Het tekort aan recruiters

gecombineerd met het tekort aan kandidaten en uitzendkrachten, maakt dat werkgevers meer moeten vertrouwen op werving op eigen kracht.

Veel uitzendkrachten

die hun baan zijn kwijtgeraakt gedurende corona, zijn zzp’er geworden of in vaste dienst gaan werken.


Platforms

hebben momenteel weinig impact in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van zzp’ers. Bureaus, social media en eigen netwerk spelen een grotere rol. De game changer moet nog opstaan.

Download Talent Monitor

We nemen je mee in de stand van de arbeidsmarkt en specifiek de verhoudingen tussen vast en flex


E-mail toestemming
Privacy toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Andere rapporten...


Talent Monitor: Hyperschaarste op de arbeidsmarkt

Talent Monitor: Hyperschaarste op de arbeidsmarkt

Waar TTM en schaarste op dit moment hand in hand gaan, een mooie brug om – na de eerste editie van de Talent Monitor in het thema ‘Total Talent Management’ – de tweede editie volledig in het teken van ‘schaarste’ te zetten. We duiken in deze trend en geven unieke inzichten op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group en de inhuurdata van HeadFirst Group.

Download rapport

Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op de flexmarkt

Organisaties hebben zich een tijd lang de luxe kunnen veroorloven om het tekort aan vaste krachten op te vullen met tijdelijke, externe professionals. Die tijd is voorbij: ook op de flexibele arbeidsmarkt heerst op alle fronten schaarste. Lees hier het gehele persbericht.

Zzp tarieven schieten omhoog terwijl de inflatie piekt

Terwijl de inflatie in Nederland het hoogste niveau in bijna twintig jaar aantikt, tekent zich een scherpe tweedeling af tussen de lonen van werknemers en de tarieven van zzp’ers. Zelfstandigen kunnen flink hogere tarieven vragen, terwijl cao-lonen de prijsontwikkeling niet kunnen bijbenen.

Belangrijkste constateringen

 • Het aandeel actieve opdrachtzoekers onder zzp’ers is de laatste twee kwartalen 26% en 30%, wat betekent dat bijna driekwart niet tot nauwelijks op zoek is naar een nieuwe opdracht.
 • Opdrachten voor hoogopgeleide professionals ontvangen vijf keer minder aanbiedingen.
 • Waar in kwartaal 2 nog 71% van de hoogopgeleide en 58% van de laagopgeleide zzp’ers minder betaalde opdrachten had door corona, is dat in het derde kwartaal van 2021 nog maar 27% (hoogopgeleid) en 47%(laagopgeleid).
 • Sourcingsdruk op zelfstandigen naar nieuw record: bijna 7 van de 10 zzp’ers wordt minimaal 1 keer per kwartaal benaderd voor een opdracht.
 • Tarieven van hoogopgeleide zzp’ers stijgen van jaar op jaar tussen 3,5 – 7%. Deze stijging lijkt vooral in de laatste kwartalen te versnellen.
 • Detacheerders reageren met werven van nieuw personeel: 47% stijging in aantal vacatures tussen kwartaal 3 2020 en kwartaal 3 2021.

Partner

Download Talent Monitor

E-mail toestemming
Privacy toestemming*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Eerdere edities