Arbeidsmarktbewegingen: de mannen versus de vrouwen

Het is geen verrassing dat er sprake is van (onbewuste) bias bij recruiters, opdrachtgevers of werkgevers als het gaat om het aantrekken van mannelijk en vrouwelijk werkenden. Minimaal een paar keer per jaar koppen de kranten over de enorme salariskloof tussen beide geslachten. Echter, wat professionals betreft, is het verschil in uurtarief zeer klein geworden en – nog belangrijker – niet meer statistisch verklaarbaar door geslacht. Andere factoren, zoals werkervaring en opleidingsniveau, verklaren nu het verschil. Deze en meerdere verrassende inzichten worden gepresenteerd in deze Talent Monitor.

Download rapport

Succes vrouwelijke zzp’ers overtreft mannen op de arbeidsmarkt

Uit de meest recente Talent Monitor, een gezamenlijk onderzoek van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-tech dienstverlener HeadFirst Group, blijkt dat vrouwelijke professionals – zelfstandig of in dienst van leveranciers – 68 procent succesvoller zijn in het verkrijgen van opdrachten dan hun mannelijke tegenhangers. Bovendien laat de data-analyse zien dat vrouwelijke zelfstandigen geen gender paygap meer hebben in uurtarieven, terwijl dit voor de coronapandemie nog wel het geval was.

Lees hier het hele persbericht

Belangrijkste bevindingen

  • Vrouwelijke professionals niét significant minder of meer betaald krijgen per uur voor hetzelfde werk in vergelijking met mannelijke professionals. Opvallend is wel dat vrouwen, niet significant  maar wel structureel, een lager tarief krijgen c.q. accepteren dan mannen voor hetzelfde werk. Dat scheelt gemiddeld 1 á 2 euro per uur.
  • Factoren als werkervaring, vakgebied en opleidingsniveau zijn wel bepalend voor afwijkende uurtarieven, evenals de mate waarin het beroep van zelfstandig professional de belangrijkste dagelijkse bezigheid is. Met andere woorden, zelfstandig professionals die hun werk combineren met andere activiteiten zoals vrijwilliger, huisman of -vrouw zijn, ontvangen doorgaans een lager uurtarief.
  • Vrouwen zijn succesvoller dan mannen in het verkrijgen van opdrachten. Vrouwelijke zelfstandig professionals zonder tussenkomst van een bureau zijn 68% succesvoller in het scoren van een opdracht dan mannelijke zelfstandig professionals zonder bureau.
  • Zelfstandig professionals zonder bureau zijn succesvoller in het scoren van een opdracht dan als ze via een bureau worden aangeboden.
  • Mannelijke professionals zijn veel actiever op de arbeidsmarkt dan vrouwen en worden opvallend meer benaderd dan vrouwen.

Partner

Download Talent Monitor

Met het downloaden van de Talent Monitor ga je akkoord dat jouw gegevens worden gedeeld met mede-initiatiefnemer Intelligence Group.

Andere rapporten...