Krapte op flexmarkt over hoogtepunt heen

Tariefstijging zzp’ers en gedetacheerden blijft achter bij inflatie

De schaarste op de arbeidsmarkt – zowel voor vast als flexibel personeel – is al jaren groot, maar op de flexmarkt lijkt het over zijn hoogtepunt heen. Het aantal reacties van professionals op opdrachten stijgt en het aantal opdrachten zonder bieding daalt. Ook uurtarieven stijgen, maar blijven met een gemiddelde toename van 3,7 procent wel achter bij de inflatie. Dit blijkt uit de nieuwste Talent Monitor van arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group en HR-tech dienstverlener HeadFirst Group.

Toename flexaanbod drukt eindelijk schaarste
Het totaal aantal hoogopgeleide zzp’ers is sinds 2018 met 325.000 personen gestegen (+30 procent). In die tijd zijn er ook ruim honderdduizend gedetacheerden bijgekomen, wat samen een sterke stijging in het aanbod aan ‘flex’ betekent. Dit heeft van 2020 tot en met 2022 niet geleidt tot minder schaarste, omdat de vraag enorm was. Sinds dit jaar is dat anders.

De arbeidsmarktactiviteit, het cijfer dat zegt hoe actief mensen zichzelf op de arbeidsmarkt aanbieden, stijgt sinds de zomer van 2022 en zelfs sneller sinds begin 2023. Dat is terug te zien in het aantal aanbiedingen per opdracht: dat is weer op het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal opdrachten zonder aanbieding is sterk gedaald tot onder de 10 procent.

Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group, licht toe: “De krapte op de flexmarkt wordt minder, maar is onverminderd groot. Hoewel de eerste beroepsgroepen deze draai nu merken, is de huidige markt nog steeds een enorme kans voor medewerkers om – met behoorlijke inkomenszekerheid – de stap naar zelfstandigheid te maken. Voor veel organisaties blijft flexibele arbeid een oplossing voor de krapte op de vaste arbeidsmarkt.”

Tariefstijging blijft achter bij inflatie
De tarieven van hoogopgeleide zzp’ers en gedetacheerden blijven stijgen, ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 met 3,7 procent. Daarmee blijft het ver achter bij de stijging van de inflatie. Ook dat is een indicatie dat de arbeidsmarkt minder krap wordt.

De tarieven van junior professionals zijn percentueel relatief sterk gestegen, namelijk met 8,3 procent. Enerzijds ingegeven door startsalarissen die breed aan het stijgen zijn en anderzijds doordat deze tarieven – omdat ze lager zijn – percentueel sneller kunnen stijgen. Marion van Happen, CEO bij HeadFirst Group, vindt dit een opvallende ontwikkeling: “De tendens is juist dat er verhoudingsgewijs meer vraag is naar professionals met ervaring. Onder meer door AI-innovaties en de afvlakking van de economie – om nog maar te zwijgen van de uitdagingen met werknemers uit generatie Z – geven opdrachtgevers de voorkeur aan mediors en seniors.”

Meer inzichten in de ontwikkelingen op de vaste en flexibele arbeidsmarkt? Download de nieuwste Talent Monitor hier.