Stop met de webmodule: tijd voor hervormen in plaats van pleisters plakken
Zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’: webmodule naar volgend kabinet, beperkte handhaving verlengd
Periode van beperkte handhaving wet DBA eindigt niet 1 oktober 2021
Zzp’ers missen opdrachten door sluimerend DBA-vraagstuk
Belastingdienst verlengt modelovereenkomst wet DBA van HeadFirst
Hoe nu verder met de wet DBA?
ZESDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
VIJFDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
INTERNETCONSULTATIE ‘WET MINIMUMBELONING ZELFSTANDIGEN EN ZELFSTANDIGENVERKLARING’ GESTART
DERDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: WEBMODULE OPNIEUW UITGESTELD, OPT-OUT MAXIMAAL ÉÉN JAAR
VERVOLGONDERZOEK NAAR MOGELIJK KWAADWILLENDE BEDRIJVEN
VOORTDURENDE ONZEKERHEID DOOR ‘RICHTLIJN BEOORDELING GEZAGSVERHOUDING’
DBA SCORECARD: RISICOVRIJE INHUUR VAN EXTERNE PROFESSIONALS
TWEEDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: VERVANGING WET DBA NOGMAALS UITGESTELD
NIEUWE VOORTGANGSBRIEF KABINET: BELASTINGDIENST BEZOEKT HONDERD ORGANISATIES IN 2018
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT TOT 1 JANUARI 2020
GROTE ONRUST ONDER ZP’ERS OVER WET DBA
NOG ZEKER TWEE JAAR ONDUIDELIJKHEID OVER WET DBA
WHITEPAPER ‘RUTTE III: WET DBA VERDWIJNT’. WAT NU?
WET DBA OP DE SCHOP: INTRODUCTIE OPDRACHTGEVERSVERKLARING
HANDHAVING WET DBA OPNIEUW UITGESTELD
ZEVEN OPDRACHTGEVERS MAKEN MOGELIJK MISBRUIK VAN DE WET DBA
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT. HOE VERDER?
HEADFIRST BRENGT FEEDBACK WET DBA OVER AAN STAATSSECRETARIS WIEBES
BELASTINGDIENST KEURT INGEDIENDE WET DBA-OVEREENKOMST HEADFIRST GOED
EERSTE KAMER STEMT VOOR AFSCHAFFING VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)
DEFINITIEF: VAR VERDWIJNT PER 1 MEI 2016
WIEBES: ZZP’ERS HEBBEN NIETS TE VREZEN
WIEBES ZET WET DBA IN DE IJSKAST
EÉN OP TIEN OPDRACHTGEVERS VERLENGT OVEREENKOMST MET ZZP’ER NIET
STAATSSECRETARIS WIEBES BELOOFT IN TE GRIJPEN IN WET DBA
CPB: VASTE BANEN VERDWIJNEN DOOR BELEID
STAATSSECRETARIS WIEBES STUURT EERSTE VOORTGANG DBA NAAR DE KAMER
STAATSSECRETARIS WIEBES STOORT ZICH AAN BANGMAKERIJ ROND VERDWIJNEN VAR
ZZP-BELEID EN DE POLITIEK. ER VALT WAT TE KIEZEN.
WIEBES GEEFT ANTWOORD: WAAROM TOCH DIE VAR AFSCHAFFEN?
INZET ZELFSTANDIGEN BIJ TIJDELIJKE VERVANGING BLIJFT MOGELIJK ONDER WET DBA
BELASTINGDIENST VERSTUURT BRIEF OVER WET DBA AAN ZZP’ERS
GROTE BEDRIJVEN STOPPEN MET INHUREN ZZP’ERS

STAATSSECRETARIS WIEBES STOORT ZICH AAN BANGMAKERIJ ROND VERDWIJNEN VAR

Staatssecretaris Eric Wiebes vindt dat zzp’ers en hun opdrachtgevers zich niet uit het veld moeten slaan door ‘spookverhalen’ over de toepassing van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Organisaties van zelfstandigen en D66 luiden de noodklok over het ‘bloedbad’ dat de wet zou aanrichten onder zelfstandige professionals.

Gewoon aan het werk

Hij vindt dat overtrokken. ‘Laten we vanaf nu ophouden met ingewikkeld doen en gewoon aan het werk gaan’, zegt de VVD-staatssecretaris woensdag in een interview met Forum, het blad van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij krijgt bijval van voorzitter Hans de Boer. Die vindt de berichten over ‘kopschuwe opdrachtgevers overdreven’.

Wiebes werd dinsdag door D66’er Steven van Weyenberg naar de Tweede Kamer geroepen om uit te leggen waarom de Belastingdienst een grote achterstand heeft in de beoordeling van modelovereenkomsten tussen zzp’ers en hun opdrachtgever en meer dan de helft tot nu toe afkeurt. In de modelovereenkomst is werkwijze en relatie tussen opdrachtgever en -nemer zo vastgelegd dat wordt voorkomen dat de Belastingdienst die als dienstverband kan bestempelen.

De nieuwe wet maakte op 1 mei een einde aan de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), waarmee werkgevers zich tot dan toe konden vrijwaren van werkgeversverplichtingen. Wiebes zegt dat hij de achterstand die de Belastingdienst heeft opgelopen bij de beoordeling van model- overeenkomsten voor zelfstandige professionals (zzp’ers) zelf heeft veroorzaakt.

Meewerkstand

‘Het komt doordat ik de Belastingdienst heb opgedragen om in de meewerkstand te gaan en met ondernemers samen te werken aan iets wat aan de wet voldoet’, aldus de staatssecretaris dinsdag in de Tweede Kamer. Het duurt inmiddels elf weken in plaats van de eerder toegezegde zes voordat een modelovereenkomst is beoordeeld.

Van de ruim 4000 modelovereenkomsten die tot 1 augustus waren voorgelegd, waren er toen 370 goedgekeurd en ruim 1000 afgewezen terwijl de rest nog in behandeling was. Van Weyenberg vindt dat het ‘de hoogste tijd is om de wet in te trekken’. Maar Wiebes houdt vol dat de problemen overzichtelijk zijn.

Redelijke partij

Wiebes zegt in Forum dat opdrachtgevers zich niet te druk moeten maken over details in hun overeenkomsten met zzp’ers. ‘Als ik een onderneming had, zou ik me niet zo druk maken over de details. De Belastingdienst is een heel redelijke partij. Als je te goeder trouw bent en in het grijze gebied zit, zal de Belastingdienst eerst zeggen: let hier eens op.’ Volgens Wiebes is het ‘een veel te grote klus’ als iedere ondernemer zijn eigen modelovereenkomst gaat maken en moet laten beoordelen.

‘Het is wennen. We zijn bij de implementatie op de helft. Maar verreweg de meeste zzp’ers kunnen dat blijven en daarvan hebben de meeste ook helemaal geen model- overeenkomst nodig. Voor wie die wel nodig heeft, is er inmiddels een vrijwel dekkend stelsel van sectorovereenkomsten, tien algemene en straks ook zestig voor specifieke sectoren’, aldus de VVD-staatssecretaris. ‘Maar er doen nog altijd spookverhalen de ronde die we hard bestrijden.’

Dienstverband

Hij wees erop dat niet alles wat zzp’ers of hun opdrachtgevers willen ook binnen de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) mogelijk is. ‘Dat leidt in een beperkt aantal gevallen tot verdriet bij dingen die heel erg lijken op een dienstverband. Maar in veel sectoren is de rust weergekeerd. Er melden zich nog iedere maand achtduizend nieuwe zzp’ers.’

Volgende week komt Wiebes met een uitgebreide rapportage over de implementatie van de Wet DBA. Tot 1 mei volgend jaar geldt daarvoor een overgangsperiode, waarin de Belastingdienst coulant optreedt tegen overtredingen.