Stop met de webmodule: tijd voor hervormen in plaats van pleisters plakken
Zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’: webmodule naar volgend kabinet, beperkte handhaving verlengd
Periode van beperkte handhaving wet DBA eindigt niet 1 oktober 2021
Zzp’ers missen opdrachten door sluimerend DBA-vraagstuk
Belastingdienst verlengt modelovereenkomst wet DBA van HeadFirst
Hoe nu verder met de wet DBA?
ZESDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
VIJFDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
INTERNETCONSULTATIE ‘WET MINIMUMBELONING ZELFSTANDIGEN EN ZELFSTANDIGENVERKLARING’ GESTART
DERDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: WEBMODULE OPNIEUW UITGESTELD, OPT-OUT MAXIMAAL ÉÉN JAAR
VERVOLGONDERZOEK NAAR MOGELIJK KWAADWILLENDE BEDRIJVEN
VOORTDURENDE ONZEKERHEID DOOR ‘RICHTLIJN BEOORDELING GEZAGSVERHOUDING’
DBA SCORECARD: RISICOVRIJE INHUUR VAN EXTERNE PROFESSIONALS
TWEEDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: VERVANGING WET DBA NOGMAALS UITGESTELD
NIEUWE VOORTGANGSBRIEF KABINET: BELASTINGDIENST BEZOEKT HONDERD ORGANISATIES IN 2018
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT TOT 1 JANUARI 2020
GROTE ONRUST ONDER ZP’ERS OVER WET DBA
NOG ZEKER TWEE JAAR ONDUIDELIJKHEID OVER WET DBA
WHITEPAPER ‘RUTTE III: WET DBA VERDWIJNT’. WAT NU?
WET DBA OP DE SCHOP: INTRODUCTIE OPDRACHTGEVERSVERKLARING
HANDHAVING WET DBA OPNIEUW UITGESTELD
ZEVEN OPDRACHTGEVERS MAKEN MOGELIJK MISBRUIK VAN DE WET DBA
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT. HOE VERDER?
HEADFIRST BRENGT FEEDBACK WET DBA OVER AAN STAATSSECRETARIS WIEBES
BELASTINGDIENST KEURT INGEDIENDE WET DBA-OVEREENKOMST HEADFIRST GOED
EERSTE KAMER STEMT VOOR AFSCHAFFING VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)
DEFINITIEF: VAR VERDWIJNT PER 1 MEI 2016
WIEBES: ZZP’ERS HEBBEN NIETS TE VREZEN
WIEBES ZET WET DBA IN DE IJSKAST
EÉN OP TIEN OPDRACHTGEVERS VERLENGT OVEREENKOMST MET ZZP’ER NIET
STAATSSECRETARIS WIEBES BELOOFT IN TE GRIJPEN IN WET DBA
CPB: VASTE BANEN VERDWIJNEN DOOR BELEID
STAATSSECRETARIS WIEBES STUURT EERSTE VOORTGANG DBA NAAR DE KAMER
STAATSSECRETARIS WIEBES STOORT ZICH AAN BANGMAKERIJ ROND VERDWIJNEN VAR
ZZP-BELEID EN DE POLITIEK. ER VALT WAT TE KIEZEN.
WIEBES GEEFT ANTWOORD: WAAROM TOCH DIE VAR AFSCHAFFEN?
INZET ZELFSTANDIGEN BIJ TIJDELIJKE VERVANGING BLIJFT MOGELIJK ONDER WET DBA
BELASTINGDIENST VERSTUURT BRIEF OVER WET DBA AAN ZZP’ERS
GROTE BEDRIJVEN STOPPEN MET INHUREN ZZP’ERS

HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT. HOE VERDER?

Staatssecretaris Wiebes heeft vrijdag 18 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de implementatietermijn van de Wet DBA verlengt tot in ieder geval 1 januari 2018. Ook de handhaving is tot die datum opgeschort. Indien nodig wordt deze termijn verder opgerekt.

De vele kritische geluiden omtrent de Wet DBA en de negatieve gevolgen ervan heeft hem tot dit besluit doen komen. De opschorting van de handhaving moet de rust in de flexibele arbeidsmarkt laten terugkeren.

Wat verandert er concreet?
– De implementatietermijn van de Wet DBA wordt aangepast van 1 mei 2017 tot in ieder geval 1 januari 2018;
– Er vindt geen handhaving plaats zolang de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” niet is afgerond;
– De Belastingdienst start per 1 mei 2017 met handhaving jegens ‘bewust kwaadwillenden’;
– In april 2017 stuurt de staatssecretaris een derde voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Bovenkant van de markt
Een passage uit de brief toont dat er bij de beleidsbepalers begrip is voor de praktijksituatie waarin Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals (hoogopgeleide kenniswerkers), met of zonder tussenkomst van een intermediair, met elkaar werken:

“De vooral aan de bovenkant van de arbeidsmarkt gevoelde problematiek met het criterium ‘gezagsverhouding’ wordt als bijzonder knellend ervaren. Daar gaat het om de zelfstandige professional die wordt ingehuurd voor een specifiek project waarbij het door de opdrachtgever beoogde resultaat telt maar waarbij de wijze waarop dit resultaat wordt bereikt aan de professional is.[…] We gaan onderzoeken hoe de invulling van het criterium ‘gezagsverhouding’ het beste kan aansluiten bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dat biedt op dit moment echter geen oplossing voor de onzekerheid. Daarom is er tot die tijd geen handhaving op deze groep.”

Feedbackrapport Wet DBA
Een week voordat staatssecretaris Wiebes met zijn besluit kwam, voorzagen we hem en verschillende Tweede Kamerleden van het Feedbackrapport Wet DBA.

Mike Korenvaar, Financieel directeur bij HeadFirst: “Als de inspanningen die Opdrachtgevers, Zelfstandig Professionals en HeadFirst met elkaar gedaan hebben om geluiden uit de markt over te brengen naar politiek Den Haag ook maar voor 1% hebben bijgedragen aan dit besluit, is het de moeite waard geweest.”

Hoe verder?
HeadFirst analyseert momenteel kritisch de brief van staatssecretaris Wiebes en het rapport van de Commissie Boot. Hieruit volgt een standpunt, die we op korte termijn bespreken met onze opdrachtgevers en opnemen met de door ons ingezette Zelfstandig Professionals. De huidige aantrekkende flexibele arbeidsmarkt is gebaat bij rust, waar we ons maximaal voor in zullen blijven zetten.