Stop met de webmodule: tijd voor hervormen in plaats van pleisters plakken
Zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’: webmodule naar volgend kabinet, beperkte handhaving verlengd
Periode van beperkte handhaving wet DBA eindigt niet 1 oktober 2021
Zzp’ers missen opdrachten door sluimerend DBA-vraagstuk
Belastingdienst verlengt modelovereenkomst wet DBA van HeadFirst
Hoe nu verder met de wet DBA?
ZESDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
VIJFDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
INTERNETCONSULTATIE ‘WET MINIMUMBELONING ZELFSTANDIGEN EN ZELFSTANDIGENVERKLARING’ GESTART
DERDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: WEBMODULE OPNIEUW UITGESTELD, OPT-OUT MAXIMAAL ÉÉN JAAR
VERVOLGONDERZOEK NAAR MOGELIJK KWAADWILLENDE BEDRIJVEN
VOORTDURENDE ONZEKERHEID DOOR ‘RICHTLIJN BEOORDELING GEZAGSVERHOUDING’
DBA SCORECARD: RISICOVRIJE INHUUR VAN EXTERNE PROFESSIONALS
TWEEDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: VERVANGING WET DBA NOGMAALS UITGESTELD
NIEUWE VOORTGANGSBRIEF KABINET: BELASTINGDIENST BEZOEKT HONDERD ORGANISATIES IN 2018
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT TOT 1 JANUARI 2020
GROTE ONRUST ONDER ZP’ERS OVER WET DBA
NOG ZEKER TWEE JAAR ONDUIDELIJKHEID OVER WET DBA
WHITEPAPER ‘RUTTE III: WET DBA VERDWIJNT’. WAT NU?
WET DBA OP DE SCHOP: INTRODUCTIE OPDRACHTGEVERSVERKLARING
HANDHAVING WET DBA OPNIEUW UITGESTELD
ZEVEN OPDRACHTGEVERS MAKEN MOGELIJK MISBRUIK VAN DE WET DBA
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT. HOE VERDER?
HEADFIRST BRENGT FEEDBACK WET DBA OVER AAN STAATSSECRETARIS WIEBES
BELASTINGDIENST KEURT INGEDIENDE WET DBA-OVEREENKOMST HEADFIRST GOED
EERSTE KAMER STEMT VOOR AFSCHAFFING VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)
DEFINITIEF: VAR VERDWIJNT PER 1 MEI 2016
WIEBES: ZZP’ERS HEBBEN NIETS TE VREZEN
WIEBES ZET WET DBA IN DE IJSKAST
EÉN OP TIEN OPDRACHTGEVERS VERLENGT OVEREENKOMST MET ZZP’ER NIET
STAATSSECRETARIS WIEBES BELOOFT IN TE GRIJPEN IN WET DBA
CPB: VASTE BANEN VERDWIJNEN DOOR BELEID
STAATSSECRETARIS WIEBES STUURT EERSTE VOORTGANG DBA NAAR DE KAMER
STAATSSECRETARIS WIEBES STOORT ZICH AAN BANGMAKERIJ ROND VERDWIJNEN VAR
ZZP-BELEID EN DE POLITIEK. ER VALT WAT TE KIEZEN.
WIEBES GEEFT ANTWOORD: WAAROM TOCH DIE VAR AFSCHAFFEN?
INZET ZELFSTANDIGEN BIJ TIJDELIJKE VERVANGING BLIJFT MOGELIJK ONDER WET DBA
BELASTINGDIENST VERSTUURT BRIEF OVER WET DBA AAN ZZP’ERS
GROTE BEDRIJVEN STOPPEN MET INHUREN ZZP’ERS

CPB: VASTE BANEN VERDWIJNEN DOOR BELEID

Het vaste contract is in Nederland op zijn retour door het beleid van de afgelopen kabinetten. Die conclusie trekt het Centraal Planbureau. Nederland is wereldwijd een buitenbeentje als het gaat om het groeiende aantal flexwerkers.

“De toename van het flexcontract is geen internationale trend, dus het is niet iets onvermijdelijks,” zegt directeur Laura van Geest. “Het is ook niet iets tijdelijks, of iets dat komt omdat flexwerkers zo dolgraag op een flexcontract werken. Daarmee is onze conclusie dat het komt door beleid.”

Goedkoper
Voor werkgevers in Nederland is het in veel gevallen een stuk goedkoper om iemand een tijdelijk contract te geven of om een zelfstandige in te huren. De verschillen in kosten zijn zo groot dat het vaak niet aantrekkelijk is voor werkgevers om iemand in vaste dienst te nemen.

“De trend slaat vooral neer bij mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De vraag is of je dat echt wil”, zegt Van Geest.

Er is veel kritiek op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, omdat die in sommige gevallen averechts werkt. “Het komt door tal van wetten dat werkgevers minder mensen een vast contract geven.”

De Wet werk en zekerheid is in juli 2015 aangepast om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Door de aanpassingen moeten flexwerkers meer zekerheid krijgen en kunnen ze eerder doorstromen naar een vaste baan. Flexwerkers kunnen na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. Daarvoor was dat drie jaar.

Ook worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Dat was eerder drie maanden.

Daarnaast werd de transitievergoeding ingevoerd. Flexwerkers die minimaal twee jaar in dienst zijn, krijgen een vergoeding als ze worden ontslagen.

“Er is genoeg getobd over het onderwerp en er is ook al veel onderzoek gedaan. De feiten liggen er, de trend is er. Als het je niet bevalt is dit het moment om er wat aan te doen.” Dit zou in de komende verkiezingstijd op de kaart moeten komen, denkt het planbureau. “Dit probleem is niet iets tijdelijks.”

Minister Asscher, initiatiefnemer van de Wet werk en zekerheid, is het gedeeltelijk eens met het CPB. Hij vindt dat de arbeidsmarkt momenteel doorschiet in flexibilisering. “Maar de Wet werk en zekerheid gaat juist tegen die trend in. Daar moet iedereen ook verschrikkelijk aan wennen. En in zijn eentje is de wet niet genoeg; er is meer nodig.”

Bij die laatste constatering sluit vakbond FNV zich aan: “De Wet werk en zekerheid is niet het probleem, maar de oneerlijke concurrentie die plaatsvindt. Dit leidt tot een race naar beneden. Werkenden zijn hier de dupe van. Wij zijn voor een gelijk speelveld waarin mensen niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld.”

Ongeveer tachtig procent van de mensen die op een flexcontract werken wil eigenlijk liever een vast contract. Dat komt omdat werknemers met een flexcontract vaak sociaal minder goed beschermd zijn. Pensioen is minder goed geregeld en het is vaak moeilijker om een huis te kopen. Zzp’ers hebben overigens minder vaak behoefte aan een vast contract, omdat ze kiezen voor vrij ondernemen.

Het CPB voorspelt dat de werkloosheid volgend jaar niet verder daalt. Het aantal werklozen blijft steken op 555.000. Dat komt omdat de economie onvoldoende groeit om zowel werkzoekenden als nieuwkomers een baan te geven.