Stop met de webmodule: tijd voor hervormen in plaats van pleisters plakken
Zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’: webmodule naar volgend kabinet, beperkte handhaving verlengd
Periode van beperkte handhaving wet DBA eindigt niet 1 oktober 2021
Zzp’ers missen opdrachten door sluimerend DBA-vraagstuk
Belastingdienst verlengt modelovereenkomst wet DBA van HeadFirst
Hoe nu verder met de wet DBA?
ZESDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
VIJFDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
INTERNETCONSULTATIE ‘WET MINIMUMBELONING ZELFSTANDIGEN EN ZELFSTANDIGENVERKLARING’ GESTART
DERDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: WEBMODULE OPNIEUW UITGESTELD, OPT-OUT MAXIMAAL ÉÉN JAAR
VERVOLGONDERZOEK NAAR MOGELIJK KWAADWILLENDE BEDRIJVEN
VOORTDURENDE ONZEKERHEID DOOR ‘RICHTLIJN BEOORDELING GEZAGSVERHOUDING’
DBA SCORECARD: RISICOVRIJE INHUUR VAN EXTERNE PROFESSIONALS
TWEEDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: VERVANGING WET DBA NOGMAALS UITGESTELD
NIEUWE VOORTGANGSBRIEF KABINET: BELASTINGDIENST BEZOEKT HONDERD ORGANISATIES IN 2018
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT TOT 1 JANUARI 2020
GROTE ONRUST ONDER ZP’ERS OVER WET DBA
NOG ZEKER TWEE JAAR ONDUIDELIJKHEID OVER WET DBA
WHITEPAPER ‘RUTTE III: WET DBA VERDWIJNT’. WAT NU?
WET DBA OP DE SCHOP: INTRODUCTIE OPDRACHTGEVERSVERKLARING
HANDHAVING WET DBA OPNIEUW UITGESTELD
ZEVEN OPDRACHTGEVERS MAKEN MOGELIJK MISBRUIK VAN DE WET DBA
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT. HOE VERDER?
HEADFIRST BRENGT FEEDBACK WET DBA OVER AAN STAATSSECRETARIS WIEBES
BELASTINGDIENST KEURT INGEDIENDE WET DBA-OVEREENKOMST HEADFIRST GOED
EERSTE KAMER STEMT VOOR AFSCHAFFING VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)
DEFINITIEF: VAR VERDWIJNT PER 1 MEI 2016
WIEBES: ZZP’ERS HEBBEN NIETS TE VREZEN
WIEBES ZET WET DBA IN DE IJSKAST
EÉN OP TIEN OPDRACHTGEVERS VERLENGT OVEREENKOMST MET ZZP’ER NIET
STAATSSECRETARIS WIEBES BELOOFT IN TE GRIJPEN IN WET DBA
CPB: VASTE BANEN VERDWIJNEN DOOR BELEID
STAATSSECRETARIS WIEBES STUURT EERSTE VOORTGANG DBA NAAR DE KAMER
STAATSSECRETARIS WIEBES STOORT ZICH AAN BANGMAKERIJ ROND VERDWIJNEN VAR
ZZP-BELEID EN DE POLITIEK. ER VALT WAT TE KIEZEN.
WIEBES GEEFT ANTWOORD: WAAROM TOCH DIE VAR AFSCHAFFEN?
INZET ZELFSTANDIGEN BIJ TIJDELIJKE VERVANGING BLIJFT MOGELIJK ONDER WET DBA
BELASTINGDIENST VERSTUURT BRIEF OVER WET DBA AAN ZZP’ERS
GROTE BEDRIJVEN STOPPEN MET INHUREN ZZP’ERS

Belastingdienst verlengt modelovereenkomst wet DBA van HeadFirst

In juni 2016 werd de modelovereenkomst van HeadFirst goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze is nu opnieuw beoordeeld en de Belastingdienst heeft haar goedkeuring nogmaals verlengd voor een periode van 5 jaar. Werken volgens de modelovereenkomst van HeadFirst leidt niet tot een (fictieve) dienstbetrekking en betekent dus dat er geen verplichting is voor het afdragen van loonheffingen.

 

Voor opdrachtgevers is het van belang dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed wordt vastgelegd. In het geval van zelfstandigen moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst. Op dit aan te tonen, kan sinds de invoering van de wet DBA gebruik worden gemaakt van modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten kunnen goedgekeurd worden door de Belastingdienst. Als de Belastingdienst een positief oordeel heeft gegeven en er wordt in de praktijk volgens de overeenkomst gewerkt, dan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer ervan uit gaan dat er geen naheffing voor de loonbelasting en werknemerspremies worden opgelegd door de Belastingdienst.

De recente uitspraak van de Hoge Raad op 6 november 2020 aangaande de ‘wil der partijen’ heeft gevolgen voor de modelovereenkomsten. Partijen kunnen niet meer op voorhand het ontstaan van een arbeidsovereenkomst uitsluiten. Met andere woorden; als in de praktijk sprake is van loon, arbeid en gezag, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. In de brief van de Belastingdienst is opgenomen dat de verlenging van 5 jaar geldt onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarbij neemt de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht.

Op dit moment loopt ook nog een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). De online vragenlijst kan ingevuld worden door opdrachtgevers die zelfstandigen willen inhuren om te beoordelen wat de arbeidsrelatie is tussen de opdrachtgever en de zelfstandige. De vragen zijn anoniem in te vullen, niet verplicht en aan de uitkomst van gedurende de pilotfase ook geen rechtszekerheid ontleend worden. In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt een besluit genomen over de eventuele definitieve inzet. Na afloop van de pilot wordt ook besloten op welk moment de handhaving (gefaseerd) weer wordt opgestart.