Stop met de webmodule: tijd voor hervormen in plaats van pleisters plakken
Zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’: webmodule naar volgend kabinet, beperkte handhaving verlengd
Periode van beperkte handhaving wet DBA eindigt niet 1 oktober 2021
Zzp’ers missen opdrachten door sluimerend DBA-vraagstuk
Belastingdienst verlengt modelovereenkomst wet DBA van HeadFirst
Hoe nu verder met de wet DBA?
ZESDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
VIJFDE VOORTGANGSBRIEF ‘WERKEN ALS ZELFSTANDIGE’
INTERNETCONSULTATIE ‘WET MINIMUMBELONING ZELFSTANDIGEN EN ZELFSTANDIGENVERKLARING’ GESTART
DERDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: WEBMODULE OPNIEUW UITGESTELD, OPT-OUT MAXIMAAL ÉÉN JAAR
VERVOLGONDERZOEK NAAR MOGELIJK KWAADWILLENDE BEDRIJVEN
VOORTDURENDE ONZEKERHEID DOOR ‘RICHTLIJN BEOORDELING GEZAGSVERHOUDING’
DBA SCORECARD: RISICOVRIJE INHUUR VAN EXTERNE PROFESSIONALS
TWEEDE VOORTGANGSBRIEF KABINET: VERVANGING WET DBA NOGMAALS UITGESTELD
NIEUWE VOORTGANGSBRIEF KABINET: BELASTINGDIENST BEZOEKT HONDERD ORGANISATIES IN 2018
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT TOT 1 JANUARI 2020
GROTE ONRUST ONDER ZP’ERS OVER WET DBA
NOG ZEKER TWEE JAAR ONDUIDELIJKHEID OVER WET DBA
WHITEPAPER ‘RUTTE III: WET DBA VERDWIJNT’. WAT NU?
WET DBA OP DE SCHOP: INTRODUCTIE OPDRACHTGEVERSVERKLARING
HANDHAVING WET DBA OPNIEUW UITGESTELD
ZEVEN OPDRACHTGEVERS MAKEN MOGELIJK MISBRUIK VAN DE WET DBA
HANDHAVING WET DBA OPGESCHORT. HOE VERDER?
HEADFIRST BRENGT FEEDBACK WET DBA OVER AAN STAATSSECRETARIS WIEBES
BELASTINGDIENST KEURT INGEDIENDE WET DBA-OVEREENKOMST HEADFIRST GOED
EERSTE KAMER STEMT VOOR AFSCHAFFING VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)
DEFINITIEF: VAR VERDWIJNT PER 1 MEI 2016
WIEBES: ZZP’ERS HEBBEN NIETS TE VREZEN
WIEBES ZET WET DBA IN DE IJSKAST
EÉN OP TIEN OPDRACHTGEVERS VERLENGT OVEREENKOMST MET ZZP’ER NIET
STAATSSECRETARIS WIEBES BELOOFT IN TE GRIJPEN IN WET DBA
CPB: VASTE BANEN VERDWIJNEN DOOR BELEID
STAATSSECRETARIS WIEBES STUURT EERSTE VOORTGANG DBA NAAR DE KAMER
STAATSSECRETARIS WIEBES STOORT ZICH AAN BANGMAKERIJ ROND VERDWIJNEN VAR
ZZP-BELEID EN DE POLITIEK. ER VALT WAT TE KIEZEN.
WIEBES GEEFT ANTWOORD: WAAROM TOCH DIE VAR AFSCHAFFEN?
INZET ZELFSTANDIGEN BIJ TIJDELIJKE VERVANGING BLIJFT MOGELIJK ONDER WET DBA
BELASTINGDIENST VERSTUURT BRIEF OVER WET DBA AAN ZZP’ERS
GROTE BEDRIJVEN STOPPEN MET INHUREN ZZP’ERS

BELASTINGDIENST KEURT INGEDIENDE WET DBA-OVEREENKOMST HEADFIRST GOED

Hoofddorp, 12 juli 2016 – Kennisbemiddelaar HeadFirst heeft goedkeuring gekregen op de door haar aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomst. Er heeft hiervoor constructief overleg plaatsgevonden om tot een overeenkomst te komen die voldoet aan de richtlijnen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), maar daarnaast ook aansluit op de praktijk waarin zelfstandig professionals (zp’ers) en opdrachtgevers met elkaar werken. De goedkeuring maakt de baan vrij de volgende stap te zetten om de meer dan vijftig grote opdrachtgevers van HeadFirst en de ruim 20.000 bij het bedrijf aangesloten zp’ers volledig Wet DBA-proof te maken.

De afgelopen maanden heeft HeadFirst opdrachtgevers, leveranciers en zelfstandig professionals geïnformeerd over de Wet DBA op diverse kennissessies en middels artikelen en een whitepaper. Op de achtergrond werd constant overleg gevoerd met de Belastingdienst over de inhoud van de overeenkomst. Mike Korenvaar, financieel directeur van HeadFirst: ‘Het belang om een overeenkomst goedgekeurd te krijgen die past binnen de kaders van de Wet DBA, maar daarnaast ook werkbaar is voor opdrachtgevers, zp’ers en onszelf stond voorop. We zijn blij dat we nu beschikken over een gedegen overeenkomst die daaraan voldoet.’ Dat goedkeuring geen sinecure is, blijkt uit het feit dat maar liefst één op de drie modelovereenkomsten door de fiscus wordt afgekeurd.

Onzekerheid
Met de komst van de Wet DBA per 1 mei jongstleden wordt de arbeidsrelatie tussen de zp’er en zijn opdrachtgever met een scherpere blik bekeken. Waar voorheen een VAR gold als vrijwaring voor de opdrachtgever van de afdracht van loonheffing en premie werknemersverzekeringen, dient nu een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst als leidraad voor de samenwerking. Werken de opdrachtgever en zp’er in de praktijk conform deze overeenkomst, dan is er geen risico op naheffingen.

Veel organisaties die zelfstandigen inhuren, maken zich zorgen over dit risico. Korenvaar: ‘We signaleren onzekerheid in de markt. Met name door onduidelijkheid over de interpretatie van de Belastingdienst van het begrip gezagsverhouding en daarmee de aanwezigheid van een dienstbetrekking.’ Korenvaar vervolgt: ‘Zowel de politiek als de Belastingdienst zouden inhurende organisaties beter moeten informeren. Ga met elkaar in gesprek, ondervind waar de bottlenecks zitten die momenteel voor onrust zorgen. Het kan niet de bedoeling van de wet zijn dat door de heersende onduidelijkheid organisaties voor de makkelijkste weg kiezen, namelijk het stoppen met de inhuur van zelfstandigen. Dat is bijzonder nadelig voor zp’ers, maar net zo goed voor de opdrachtgevers zelf. Door het werken met een goedgekeurde overeenkomst met duidelijke kaders en het ondernemen van de juiste acties, is het inhuurrisico dat voortkomt uit de Wet DBA goed beheersbaar.’

Implementatie
Met de goedkeuring van de Belastingdienst kan HeadFirst nu de volgende fase opstarten. Per 1 juli is het bedrijf gestart met de implementatie van de nieuwe overeenkomst bij alle zelfstandig professionals die via haar organisatie werken, veelal actief in de IT, projectmanagement, marketing, HR en financiële functies. Met opdrachtgevers worden nieuwe contracten afgesloten en werkwijzen afgestemd. Daarna is het zaak dat in de praktijk conform de goedgekeurde overeenkomst gewerkt wordt. HeadFirst adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers hierin. Tot de opdrachtgevers van HeadFirst behoren veel (semi-)overheden, waaronder diverse ministeries, en organisaties in de FMCG-markt, het onderwijs, de farmaceutische industrie, de telecom-, energie-, transport-, bancaire en technische sector.

Korenvaar: ‘We hebben officieel tot 1 mei 2017 om aan te passen aan de richtlijnen van de Wet DBA, maar we hebben als ambitieus streven dat al onze opdrachtgevers en aangesloten zp’ers voor 1 oktober volledig Wet DBA-proof zijn.’