Download de Talent Monitor

Wij stellen elk kwartaal – op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group en de inhuurdata van HeadFirst Group – unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking in onze ‘Talent Monitor’.

We nemen je mee in de stand van de arbeidsmarkt en specifiek de verhoudingen tussen vast en flex

Download Talent Monitor

  HeadFirst Group en Intelligence Group presenteren de Talent Monitor

  Corona versnelt stijging aantal zzp’ers

  In de eerste editie van de Talent Monitor kijken we naar Total Talent Management en wordt duidelijk dat corona de stijging van het aantal zzp’ers versnelt. Schaarste bij zowel vast en flex wordt steeds groter en de arbeidsmarkt kantelt volledig. Je leest hier meer over deze highlights.

  Daarnaast zijn de belangrijkste constateringen uit onze eerste editie:

  • Veel uitzendkrachten die hun baan zijn kwijtgeraakt gedurende corona, zijn zzp’er geworden of in vaste dienst gaan werken.
  • Payrolling is tien keer zo klein geworden in de laatste vier jaar.
  • Vanwege de onrust rondom de wet DBA kiezen opdrachtgevers vaker voor de inzet van professionals via leveranciers, in plaats van zzp’ers.
  • Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er minder aanbiedingen per opdracht en meer bureaus actief zzp’ers aan het benaderen.
  • Het tekort aan recruiters, gecombineerd met het tekort aan kandidaten en uitzendkrachten, maakt dat werkgevers meer moeten vertrouwen op werving op eigen kracht.
  • Platforms hebben momenteel weinig impact in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van zzp’ers. Bureaus, social media en eigen netwerk spelen een grotere rol. De game changer moet nog opstaan.
  • Het zoekgedrag van zzp’ers naar werk is vrijwel hetzelfde als werknemers.