Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015

Bruto marge stijgt 40 procent

Hoofdpunten 1e kwartaal 2015

  • Hoger resultaat uit operationele activiteiten
  • Omzet (gemeten naar bruto-facturatiewaarde) 3,2% hoger dan Q1-2014
  • Bruto marge Q1-2015 neemt met 40% toe tot €1,3 ten opzichte van Q1 2014
  • EBITDA verdubbelt naar € 0,4 miljoen

Bruto-omzet resultaat verbetert, marge stijgt

Het 1e kwartaal 2015 laat een duidelijke verbetering zien van de bruto-facturatiewaarde en het operationeel resultaat. Het beleid om in te zetten op contracten met een hogere marge bijdrage draagt duidelijk bij aan de verbetering van de resultaten. Tevens zijn contracten met nieuwe klanten afgesloten en zijn in samenspraak met Atos de voorwaarden van het MSP contract aangepast. Deze ontwikkelingen dragen in 2015 positief bij aan de verdere resultaatverbetering.

Positieve verwachting 2015

De verwachting is dat de positieve ontwikkelingen in het 1e kwartaal 2015 zich in de rest van 2015 zullen voortzetten.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Source Group N.V. wordt gehouden op maandag 15 juni 2015. De oproep is op de website van de vennootschap geplaatst.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.