Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Hoofdpunten:

  • De resultaten over 2016*, het laatste jaar voor de fusie met HeadFirst, hebben alleen betrekking op Source
  • De omzet daalde in 2016 met 1,8 procent tot € 191,7 miljoen (2015: € 195,3 miljoen omzet)
  • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op € 1,4 miljoen (2015: € 1,7 miljoen).
  • Gecorrigeerd voor bijzondere posten verbeterde het operationele resultaat met € 0,9 miljoen.
  • Mede door kosten fusie en belastinglast kwam het nettoresultaat uit op -€ 1,0 miljoen.
  • HeadFirst Source Group verwacht verbetering winstgevendheid in 2017

Omzet

De omzet (gemeten in bruto facturatiewaarde) van de voormalige Source Group N.V. is in 2016 uitgekomen op  €191,7 miljoen tegen € 195,3 miljoen een jaar eerder. Deze lichte teruggang (-1,8%) wordt veroorzaakt door een daling van het aantal inzetten in de voor Source belangrijke energiesector. De teruggang in de energiesector werd in belangrijke mate  gecompenseerd met het verwerven van nieuwe klanten en groei bij bestaande klanten.

Ontwikkeling EBITDA

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit  op ongeveer € 1,4 miljoen, tegen € 1,7 miljoen een jaar eerder. Om tot een goede vergelijking te komen dienen beide cijfers voor eenmalige effecten te worden gecorrigeerd. In 2015 was sprake van incidentele baten ten bedrage van € 1,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat 2016 werd daarentegen gedrukt door incidentele directe (€ 0,3 miljoen) en indirecte kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het fusietraject met HeadFirst. Indien deze incidentele posten buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele marge in 2016 duidelijk verbeterd.

Netto resultaat

De belastingdruk steeg fors door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015. Dit had een negatief effect op het nettoresultaat 2016 van -€ 0,4 miljoen. Tezamen met de aan het fusietraject gerelateerde kosten (€ 0,3 miljoen) en het wegvallen van incidentele baten, resulteerde dit in een nettoresultaat van -€ 1,0 miljoen. Voor amortisatie is het resultaat break-even.

De fusie met HeadFirst (in juridische zin een overname) is op 29 december 2016 geëffectueerd. De omzet en het resultaat van HeadFirst tussen de acquisitiedatum en de balansdatum 31 december 2016 zijn als niet materieel aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het geconsolideerd resultaat over 2016. De overgenomen vennootschappen van HeadFirst zouden tezamen over 2016 een bruto-facturatiewaarde 2016 van € 264,1 miljoen en een nettowinst van € 2,4 miljoen hebben gerapporteerd.

Verwachtingen HeadFirst Source Group N.V. voor 2017

De fusie met HeadFirst heeft het perspectief van de vennootschap aanzienlijk gewijzigd en verbeterd. De naamswijziging naar HeadFirst Source Group N.V. is op 24 maart 2017 geëffectueerd en sinds 3 april  worden ook de aandelen ter beurze verhandeld onder de naam HeadFirst Source. De HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg bij de groep.  HeadFirst Source Group streeft naar een omzetniveau van meer dan € 450 miljoen in 2017, een EBITDA van tenminste € 7,0 miljoen en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de concept- jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld, voorzitter RvC
T: +31 (0)345 544000
www. headfirstsourcegroup.com

Is 2022 het jaar van de TTA-doorbraak?
Weloverwogen daad bij het woord noodzakelijk bij uitvoering coalitieakkoord
Rondetafelgesprek: de zzp’er bestaat wél
Tariefontwikkeling professionals 2022 – CEO Han Kolff in gesprek met BNR
In 2022 tariefstijging van 7 procent voor zzp’ers en gedetacheerden
Han Kolff in ‘The Open Talent Report Podcast’ of CXC
Groep ‘zelfstandig professionals met enkele opdrachtgevers’ groeit het hardst van alle zzp’ers
De zzp’er bestaat wel. Feiten en cijfers over zelfstandigen zonder personeel
Doe een beroep op al het beschikbare talent: sluit zp’ers niet uit
Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er
Feiten en cijfers zzp’ers onmisbaar voor het maken van de juiste beleidskeuzes
Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op flexmarkt
Politiek vertrouwen zzp’ers weg, erkenning noodzakelijk
Nieuw hoofdkantoor HeadFirst Group in Hoofddorp
Technologie voor optimaal beheer van extern talent (eBook)
Corona versnelt stijging aantal zzp’ers 
Sociaal basisstelsel voor alle werkenden wint aanhangers onder zzp’ers
HeadFirst Group stimuleert duurzame inzetbaarheid onder zzp’ers met lancering Select Academy
HeadFirst Group rotsvast op tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021
HeadFirst Group voegt toonaangevende RPO & recruitment specialist Sterksen toe aan dienstverlening
Nieuwe minister kan gelijk aan de slag met zzp-dossier
HeadFirst Group, Manpower, Randstad en VZN over de toekomst van de arbeidsmarkt
Corona stuwt flexibilisering
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group trekt €75 miljoen investering van Kartesia aan
HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO
HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst
HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op
Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam
Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond
HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af
Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group
Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018
Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV
HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over
Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017
HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door
Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld
HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017
Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016
HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid
Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst
Source Group neemt 50% belang in Proud
Stabiel derde kwartaal
Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar
Omzet en winst Source Group stijgen in Q1
Een sterk jaar voor Source Group N.V.
Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal
Source realiseert verdere groei van marge en omzet
Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015
Source verbetert marge, voorziet groei 2015