Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld

Realisatie fusie- en synergievoordelen op schema

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017:

 • Sterke stijging zowel in omzet als in resultaat, voornamelijk door de realisatie van de fusie tussen HeadFirst en Source eind december 2016;
 • Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van € 96,5 tot € 243,6 miljoen; toename 152 procent;
 • Meer dan verdubbeling van de marge (bruto-omzetresultaat) tot € 7,4 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 3,1 miljoen);
 • De EBITDA stijgt van € 1,15 miljoen naar € 2,75 miljoen, inclusief lasten die samenhangen met de fusie en de integratie. Dit is een toename van 139 procent;
 • Operationele EBITDA (geschoond voor fusie- en integratiekosten) komt uit op € 3,1 miljoen;
 • Bedrijfsresultaat bedraagt € 1,56 miljoen, tegen € 0,55 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. Een stijging van 183 procent;
 • Eigen vermogen stijgt naar € 9,7 miljoen;
 • Winst per aandeel (voor amortisatie) neemt toe tot 12 eurocent;
 • Autonome groei van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers;
 • Verdere omzetgroei in tweede halfjaar, mede dankzij gunning van een aantal grote aanbestedingen en uitbouwen van contracten bij bestaande opdrachtgevers;
 • Fusie en integratie traject ligt op schema, sinds 3 juli wordt gewerkt vanuit één locatie;
 • Verdere synergievoordelen worden gerealiseerd in het tweede halfjaar;
 • Omzet- en EBITDA verwachtingen voor geheel 2017 gehandhaafd.

Omzet stijgt naar 243,6 miljoen euro

HeadFirst Source Group N.V. heeft in het eerste halfjaar 2017 volop geprofiteerd van de eind december 2016 gerealiseerde fusie tussen HeadFirst en Source. Als gevolg daarvan zijn de resultaten meer dan verdubbeld. De omzet* steeg van € 96,5 naar € 243,6 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) bedraagt € 7,4 miljoen tegen € 3,1 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit beide organisaties bij opdrachtgevers wordt ingezet is in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk met 6,4% gestegen ten opzichte van eind 2016. Momenteel zijn meer dan 4.500 ingehuurde professionals via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van € 1,15 tot € 2,75 miljoen. Het operationele bedrijfsresultaat – EBITDA gecorrigeerd voor fusie- en integratiekosten – kwam uit op € 3,1 miljoen. Het resultaat na belastingen verbeterde naar € 407.000 (eerste halfjaar 2016: € 121.000).

Het nettoresultaat voor amortisatie kwam uit op € 1,51 miljoen. De winst per aandeel (voor amortisatie) bedroeg € 0,12.

De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing. De integratie van HeadFirst en Source ligt op schema, waarbij sinds 3 juli 2017 wordt gewerkt vanuit één locatie (Hoofddorp). 

Vooruitzichten: toename omzet en marge in tweede halfjaar

Voor het tweede halfjaar van 2017 verwacht HeadFirst Source Group een verdere omzetgroei. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op de in de eerste helft van 2017 gegunde aanbestedingen en tendertrajecten. Bovendien wordt een toename verwacht van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers. De synergievoordelen zullen verder in het tweede halfjaar gerealiseerd worden. Op basis van de positieve omzetverwachting en de synergievoordelen, wordt voor de tweede jaarhelft een verbetering van de marge van HeadFirst Source Group verwacht.

Op grond van het bovenstaande bevestigt HeadFirst Source Group dat zij op schema ligt om haar financiële doelstellingen voor 2017 te realiseren: een omzetniveau van 460 miljoen euro, een operationele** EBITDA van 7 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde.
** Met operationeel bedrijfsresultaat wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie.

Het volledige halfjaarbericht kan worden geraadpleegd op de website van HeadFirst Source Group.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor aanvullende informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
gertjan.schellingerhout@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Is 2022 het jaar van de TTA-doorbraak?
Weloverwogen daad bij het woord noodzakelijk bij uitvoering coalitieakkoord
Rondetafelgesprek: de zzp’er bestaat wél
Tariefontwikkeling professionals 2022 – CEO Han Kolff in gesprek met BNR
In 2022 tariefstijging van 7 procent voor zzp’ers en gedetacheerden
Han Kolff in ‘The Open Talent Report Podcast’ of CXC
Groep ‘zelfstandig professionals met enkele opdrachtgevers’ groeit het hardst van alle zzp’ers
De zzp’er bestaat wel. Feiten en cijfers over zelfstandigen zonder personeel
Doe een beroep op al het beschikbare talent: sluit zp’ers niet uit
Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er
Feiten en cijfers zzp’ers onmisbaar voor het maken van de juiste beleidskeuzes
Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op flexmarkt
Politiek vertrouwen zzp’ers weg, erkenning noodzakelijk
Nieuw hoofdkantoor HeadFirst Group in Hoofddorp
Technologie voor optimaal beheer van extern talent (eBook)
Corona versnelt stijging aantal zzp’ers 
Sociaal basisstelsel voor alle werkenden wint aanhangers onder zzp’ers
HeadFirst Group stimuleert duurzame inzetbaarheid onder zzp’ers met lancering Select Academy
HeadFirst Group rotsvast op tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021
HeadFirst Group voegt toonaangevende RPO & recruitment specialist Sterksen toe aan dienstverlening
Nieuwe minister kan gelijk aan de slag met zzp-dossier
HeadFirst Group, Manpower, Randstad en VZN over de toekomst van de arbeidsmarkt
Corona stuwt flexibilisering
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group trekt €75 miljoen investering van Kartesia aan
HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO
HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst
HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op
Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam
Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond
HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af
Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group
Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018
Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV
HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over
Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017
HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door
Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld
HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017
Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016
HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid
Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst
Source Group neemt 50% belang in Proud
Stabiel derde kwartaal
Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar
Omzet en winst Source Group stijgen in Q1
Een sterk jaar voor Source Group N.V.
Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal
Source realiseert verdere groei van marge en omzet
Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015
Source verbetert marge, voorziet groei 2015