HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017

Operationele winst per aandeel 2017: 0,34 euro

HeadFirst Source Group heeft in 2017 – het eerste boekjaar na de fusie van HeadFirst en Source – goed gepresteerd. Er is veel energie gestoken in het versterken van de marktpositie van de nieuwe onderneming en het benutten van de synergie-effecten. Ondanks die inspanningen en de daarmee gepaard gaande kosten, zijn over het boekjaar 2017 uitstekende resultaten geboekt.

2016 2017 Stijging Targets ‘17
Omzet * 191,7 498,9 160% 450,0
EBITDA** 1,4 6,9 393% 7,0
winst per aandeel*** 0,07 0,34 386% 0,30

Hoofdpunten

 • De omzet neemt toe van 191,7 miljoen euro (2016, Source stand alone) tot 498,9 miljoen euro, een stijging van 160 procent. Daarmee is de gedefinieerde doelstelling voor 2017 van 450 miljoen euro omzet ruim overtroffen.
 • Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) neemt toe van 1,4 tot 6,9 miljoen euro. Dat betekent vrijwel een vervijfvoudiging van het bedrijfsresultaat over 2016. De doelstelling van 7,0 miljoen euro is nagenoeg gehaald.
 • De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) bedraagt 0,34 euro, tegen 0,07 euro in 2016. Daarmee is de doelstelling van 0,30 euro overtroffen.
 • De autonome omzetgroei bedraagt 9,6 procent.
 • HeadFirst Source Group stelt een eerste dividend voor van 0,03 euro per aandeel, naar keuze op te nemen in aandelen of in contanten.

Autonome omzetgroei (+9,4%) stuwt resultaten

De forse groei komt voornamelijk voort uit de fusie tussen HeadFirst en Source, maar ook autonoom is de organisatie sterk gegroeid. De totale autonome groei in 2017 over alle labels van HeadFirst Source Group kwam uit op 9,4 procent aan omzet. Dit is onder andere het gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders. Ook bij bestaande opdrachtgevers zijn meer professionals ingezet. In het verslagjaar is het aantal ingezette professionals met 17 procent gestegen, van circa 4.300 naar 4.800.

Succesvolle integratie

In 2017 is met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in het creëren van één organisatie:

 • De positionering van de diverse merken binnen HeadFirst Source Group met bijbehorende dienstverlening (matchmaking, contracting, payrolling en MSP) heeft vorm gekregen.
 • Per 1 januari 2018 werkt de groep volgens één uniforme werkwijze in één ERP-systeem.
 • Er is een nieuwe organisatiestructuur met een operationele directie neergezet.
 • Verdere professionalisering van de organisatie heeft plaatsgevonden met een vaste inbedding van legal, payroll en human resources.
 • Het bijeenbrengen van al het personeel in het kantoor in Hoofddorp heeft een positieve boost gegeven aan de cultuur-integratie van HeadFirst en Source.

Mike Korenvaar, CFO bij HeadFirst Source Group, zegt hierover: “In het afgelopen jaar is veel aandacht gegaan naar de integratie van beide bedrijven, het stroomlijnen van werkprocessen, het samensmelten van culturen en het realiseren van synergie- en schaalvoordelen. Als je dan met elkaar zo’n sterke groei doormaakt en de verwachtingen qua financiële resultaten overtreft, kan je alleen maar trots zijn. Dit belooft veel voor 2018 en verder.”

Over het boekjaar 2017 is een operationele winst per aandeel behaald van 0,34 euro. Op grond van dit goede resultaat stelt HeadFirst Source Group voor een eerste dividend van 0,03 euro per aandeel uit te keren. Dit dividend kan, naar keuze, worden ontvangen in contanten of in aandelen.

Vaststellen jaarrekening 2017

De jaarrekening over 2017, door accountant accon avm voorzien van een goedkeurende controleverklaring, zal later vandaag in digitale vorm beschikbaar worden gesteld op de website van de vennootschap: www.headfirstsourcegroup.com. Op donderdag 31 mei 2018 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats. Voor deze vergadering is onder meer het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening geagendeerd.

HeadFirst verwacht verdere groei in 2018

In 2018 ligt de focus van HeadFirst Source Group op het voortzetten van de omzetgroei, het verder optimaliseren van de organisatie en het benutten van de synergievoordelen. Daarnaast gaat aandacht naar het optimaal bedienen van – en het uitbreiden in diversiteit aan diensten bij – huidige opdrachtgevers. HeadFirst Source Group schrijft in 2018 wederom selectief in op tenders en Europese aanbestedingen, een activiteit die in 2017 een zeer positieve bijdrage heeft geleverd aan de autonome groei.

De organisatie heeft ook internationale groeiplannen. CEO Gert-Jan Schellingerhout: “Wij willen ons marktaandeel in België vergroten door nieuwe opdrachtgevers te overtuigen van onze dienstverlening, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Nederlandse flexmarkt in combinatie met lokale kennis en aanpak van de Belgische inhuurmarkt vanuit onze Belgische vestiging. Daarnaast willen wij de eerste stappen zetten om onze internationale footprint uit te breiden. Dat stelt ons in staat zowel nieuwe klanten te werven als bestaande klanten die in meerdere landen actief zijn beter te bedienen.”

Op basis van de huidige macro economische groeiramingen, gecombineerd met de positieve ontwikkeling van de organisatie, verwacht HeadFirst Source Group de groei 2018 door te kunnen zetten. In dat kader worden de volgende doelstellingen voor 2018 gecommuniceerd:

 • 6 Procent omzetgroei tot circa 530 miljoen euro;
 • Groei van de operationele EBITDA met 8 tot 10 procent tot circa 7,5 miljoen euro;
 • Operationele winst per aandeel van 0,40 euro.

* met omzet wordt gedoeld op bruto facturatiewaarde
** gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusiegerelateerde kosten
*** operationele winst per aandeel voor amortisatie

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken bijna 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Is 2022 het jaar van de TTA-doorbraak?
Weloverwogen daad bij het woord noodzakelijk bij uitvoering coalitieakkoord
Rondetafelgesprek: de zzp’er bestaat wél
Tariefontwikkeling professionals 2022 – CEO Han Kolff in gesprek met BNR
In 2022 tariefstijging van 7 procent voor zzp’ers en gedetacheerden
Han Kolff in ‘The Open Talent Report Podcast’ of CXC
Groep ‘zelfstandig professionals met enkele opdrachtgevers’ groeit het hardst van alle zzp’ers
De zzp’er bestaat wel. Feiten en cijfers over zelfstandigen zonder personeel
Doe een beroep op al het beschikbare talent: sluit zp’ers niet uit
Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er
Feiten en cijfers zzp’ers onmisbaar voor het maken van de juiste beleidskeuzes
Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op flexmarkt
Politiek vertrouwen zzp’ers weg, erkenning noodzakelijk
Nieuw hoofdkantoor HeadFirst Group in Hoofddorp
Technologie voor optimaal beheer van extern talent (eBook)
Corona versnelt stijging aantal zzp’ers 
Sociaal basisstelsel voor alle werkenden wint aanhangers onder zzp’ers
HeadFirst Group stimuleert duurzame inzetbaarheid onder zzp’ers met lancering Select Academy
HeadFirst Group rotsvast op tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021
HeadFirst Group voegt toonaangevende RPO & recruitment specialist Sterksen toe aan dienstverlening
Nieuwe minister kan gelijk aan de slag met zzp-dossier
HeadFirst Group, Manpower, Randstad en VZN over de toekomst van de arbeidsmarkt
Corona stuwt flexibilisering
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group trekt €75 miljoen investering van Kartesia aan
HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO
HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst
HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op
Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam
Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond
HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af
Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group
Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018
Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV
HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over
Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017
HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door
Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld
HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017
Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016
HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid
Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst
Source Group neemt 50% belang in Proud
Stabiel derde kwartaal
Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar
Omzet en winst Source Group stijgen in Q1
Een sterk jaar voor Source Group N.V.
Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal
Source realiseert verdere groei van marge en omzet
Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015
Source verbetert marge, voorziet groei 2015