Een sterk jaar voor Source Group N.V.

Source realiseert over 2015 een EBITDA van € 1.735.000 door specialisatie, andere mix van dienstverlening, sterke groei buitenlandse vestigingen en eenmalige baten.

  • De omzet (gemeten in bruto facturatie waarde) steeg met € 10,9 miljoen naar € 195,3 miljoen.
  • Bruto marge steeg naar € 5,7 miljoen (+23,0%)
  • EBITDA verbeterde met € 3.029.000 naar € 1.735.000 positief

Begin 2015 is de keuze gemaakt om te specialiseren in een aantal niches in plaats van om als generalist het gehele IT-landschap te bedienen. Daarnaast worden professionals ook steeds vaker rechtstreeks bemiddeld in plaats van door tussenkomst van leveranciers. De resultaten hiervan vertalen zich al in 2015 in een hoger tarief voor de professional en een lager tarief voor de opdrachtgever, alsmede ook in een hogere bruto marge voor Source.

2015 was ook het jaar waarin de groei van de contracting activiteiten van onze buitenlandse vestigingen een aanmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de omzetgroei en het bedrijfsresultaat van Source. De Belgische en Luxemburgse Source entiteiten hebben gezamenlijk en ten opzichte van 2014 een omzetgroei laten zien van ruim € 20 miljoen, waarmee de totale omzet steeg naar € 195,3 miljoen.

De omzetgroei had nog hoger kunnen zijn als binnen de olie- en gassector, waarin Source bovengemiddeld actief is, geen algehele malaise was ontstaan door de extreem lage olieprijzen en daarmee samenhangende reorganisaties. Deze situatie heeft geleid tot het reduceren van de externe inhuur waardoor de omzet in Nederland met circa € 10 miljoen is afgenomen.

Resumerend is het aantal contracten van Source in de Benelux in 2015 gestegen van 1.600 naar 2.000 contracten. Door de verlenging van een aantal klantcontracten en het succesvol verwerven van nieuwe klantcontracten, is circa 80% van de huidige contracten en de daarmee samenhangende omzet in principe geborgd tot eind 2018.

Een andere mix van aangeboden diensten en bijbehorende marges alsmede ook eenmalige baten hebben in 2015 geleid tot een toename van de bruto marge van bijna € 1,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat komt daarmee in 2015 uit op € 510.000 positief bij een EBITDA van € 1.735.000. Source Group voorziet in 2016 een verdere positieve ontwikkeling van het resultaat en een positieve netto kasstroom uit de bedrijfsoperaties.

Om invulling te geven aan de kwalificaties en ambities van een beursfonds heeft Source in het najaar 2015 de voorgenomen fusie met HeadFirst aangekondigd. Het streven is op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 van Source Group NV. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Is 2022 het jaar van de TTA-doorbraak?
Weloverwogen daad bij het woord noodzakelijk bij uitvoering coalitieakkoord
Rondetafelgesprek: de zzp’er bestaat wél
Tariefontwikkeling professionals 2022 – CEO Han Kolff in gesprek met BNR
In 2022 tariefstijging van 7 procent voor zzp’ers en gedetacheerden
Han Kolff in ‘The Open Talent Report Podcast’ of CXC
Groep ‘zelfstandig professionals met enkele opdrachtgevers’ groeit het hardst van alle zzp’ers
De zzp’er bestaat wel. Feiten en cijfers over zelfstandigen zonder personeel
Doe een beroep op al het beschikbare talent: sluit zp’ers niet uit
Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er
Feiten en cijfers zzp’ers onmisbaar voor het maken van de juiste beleidskeuzes
Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op flexmarkt
Politiek vertrouwen zzp’ers weg, erkenning noodzakelijk
Nieuw hoofdkantoor HeadFirst Group in Hoofddorp
Technologie voor optimaal beheer van extern talent (eBook)
Corona versnelt stijging aantal zzp’ers 
Sociaal basisstelsel voor alle werkenden wint aanhangers onder zzp’ers
HeadFirst Group stimuleert duurzame inzetbaarheid onder zzp’ers met lancering Select Academy
HeadFirst Group rotsvast op tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021
HeadFirst Group voegt toonaangevende RPO & recruitment specialist Sterksen toe aan dienstverlening
Nieuwe minister kan gelijk aan de slag met zzp-dossier
HeadFirst Group, Manpower, Randstad en VZN over de toekomst van de arbeidsmarkt
Corona stuwt flexibilisering
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten
HeadFirst Group trekt €75 miljoen investering van Kartesia aan
HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO
HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst
HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op
Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam
Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond
HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af
Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group
Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018
Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV
HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over
Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017
HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door
Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld
HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017
Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016
HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid
Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst
Source Group neemt 50% belang in Proud
Stabiel derde kwartaal
Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar
Omzet en winst Source Group stijgen in Q1
Een sterk jaar voor Source Group N.V.
Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal
Source realiseert verdere groei van marge en omzet
Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015
Source verbetert marge, voorziet groei 2015