Nieuws

Han Kolff in ‘The Open Talent Report Podcast’ of CXC
Groep ‘zelfstandig professionals met enkele opdrachtgevers’ groeit het hardst van alle zzp’ers
De zzp’er bestaat wel. Feiten en cijfers over zelfstandigen zonder personeel
Doe een beroep op al het beschikbare talent: sluit zp’ers niet uit
Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er

Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er

Het politieke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties. Dit blijkt uit een publicatie van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy, dat in opdracht van HeadFirst Group en ONL voor Ondernemers de heterogeniteit en diversiteit van de zzp-populatie in Nederland in kaart heeft gebracht. “Feiten en cijfers zijn onmisbaar om de juiste beleidskeuzes te maken. In dit rapport brengen we alle relevante data over zzp’ers bij elkaar, met als doel het debat over de arbeidsmarkt naar een hoger niveau te tillen”, licht Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group, toe.

Meeste zzp’ers werkzaam in de zakelijke dienstverlening
Uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van vakbond FNV, blijkt dat zo’n 80 procent van de Nederlanders denkt dat zzp’ers vooral in de bouw werken. Een misverstand, want in werkelijkheid is de sector zakelijke dienstverlening het grootst. Meer dan een kwart van alle zzp’ers werkt in die branche, slechts 15 procent werkt in de bouw. Daarnaast is de sector onderwijs met 186 procent de grootste stijger tussen 2007 en 2019. Dat betekent niet dat er zoveel meer juffen en meesters als zzp’er voor de basisschoolklas staan, de gedachte die in politiek Den Haag wel leeft. Bijna de helft van de zzp’ers in het onderwijs verzorgde in 2019 namelijk bedrijfsopleidingen of studiebegeleiding. Hun aantal verdrievoudigde. Het aantal zzp’ers dat voor de klas staat in het regulier onderwijs daalde juist.

Aantal bewuste, hoogopgeleide zzp’ers groeit
Verder blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zzp’ers in 2021 gemiddeld hoger zijn opgeleid dan voorgaande jaren. Het aantal hoogopgeleide zzp’ers is meer dan verdubbeld, terwijl het aandeel praktisch opgeleide zzp’ers juist sterk afnam. In zes jaar tijd daalde dit percentage van 19 procent naar 15 procent. Kolff zegt hierover: “De cijfers laten zien dat een groeiende groep werkenden in hun zoektocht naar autonomie en uitdaging de stap maakt naar het zelfstandig ondernemerschap. Slechts een kleine 7 procent van de zzp-populatie noemt zichzelf gedwongen zzp’er. Het is hoog tijd dat er een oplossing komt die hulpbehoevende zzp’ers ondersteunt, maar de grotere groep bewuste zelfstandigen vrij laat om te ondernemen.”

Wél zorg voor kwetsbare zzp’er
Het rapport toont verder aan dat de spreiding van welvaart onder zzp’ers groter is dan bij werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van het jaarinkomen en de financiële buffer. Zzp’ers zijn zowel oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen (minder dan €20.000 per jaar) als in de hogere inkomensklassen (meer dan €50.000 per jaar). Kolff stelt dat de helpende hand van de politiek nodig is voor de zelfstandigen met lagere uurtarieven en kleine financiële buffers. “Deze groep is gebaat bij bescherming, bijvoorbeeld tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dit dient echter wel hand in hand te gaan met collectiviteit, sociale zekerheid en moderne solidariteit. Er is een sociaal basisstelsel nodig voor alle werkenden, ongeacht hun contract- of rechtsvorm, met zekerheden die meebewegen met de veranderingen in hun werkende leven. Een wezenlijke verandering van het huidige systeem, maar broodnodig om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken”, aldus Kolff.

Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn samengebracht in een infographic. Het gehele rapport ‘De zzp’er bestaat wél. Feiten over zelfstandigen zonder personeel.’ is gratis te downloaden op headfirst.group.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en het grootste platform voor tijdelijk werk voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Feiten en cijfers zzp’ers onmisbaar voor het maken van de juiste beleidskeuzes

Feiten en cijfers zzp’ers onmisbaar voor het maken van de juiste beleidskeuzes

De Europese Commissie wil dat Nederland verder snijdt in de belastingkorting voor zzp’ers. Het zou een van de twee voorwaarden zijn om aanspraak te mogen maken op coronasteun vanuit Brussel, vermeld het FD. Hiermee worden zzp’ers wederom onderwerp van de politiek-maatschappelijke discussie over de arbeidsmarkt.

Politiek Den Haag ziet het creëren van een gelijker speelveld, o.a. door de afbouw van de zelfstandigenaftrek, als één van de oplossingen voor de wildgroei aan zzp’ers. Wij omarmen het creëren van een gelijker speelveld. Ieder individu in Nederland – ongeacht de werkvorm en arbeidsrelatie – heeft tenslotte recht op bescherming en zekerheid.

De helpende hand van de politiek is echter hard nodig voor de zelfstandigen met lagere uurtarieven en kleine financiële buffers. Deze groep is gebaat bij bescherming, bijvoorbeeld tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Desondanks worden door het vaste bedrag van de zelfstandigenaftrek, juist zzp’ers met lagere inkomens harder geraakt.

Slechts 7 procent zzp’ers noemt zich gedwongen zzp’er
Een groeiende groep werkenden maken – in hun zoektocht naar autonomie en uitdaging – de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Slechts een kleine 7 procent van de zzp-populatie noemt zichzelf gedwongen zzp’er. Het is hoog tijd dat er een oplossing komt die hulpbehoevende zzp’ers ondersteunt, maar de grotere groep bewuste zelfstandigen vrij laat om te ondernemen.

Dit dient wel hand in hand te gaan met collectiviteit, sociale zekerheid en moderne solidariteit. Er is een sociaal basisstelsel nodig voor alle werkenden, ongeacht hun contract- of rechtsvorm, met zekerheden die meebewegen met de veranderingen in hun werkende leven. Een wezenlijke verandering van het huidige systeem, maar broodnodig om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Om het debat over de arbeidsmarkt naar een hoger niveau te tillen, zijn feiten en cijfers van zzp’ers nodig. Maandag 8 november presenteren ZiPconomy, ONL en HeadFirst Group een rapport met als doel: de diversiteit en heterogeniteit van deze groep in kaart brengen en een bijdrage leveren aan een rationeel en feitelijk debat.

Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op flexmarkt

Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op flexmarkt

Organisaties hebben zich een tijd lang de luxe kunnen veroorloven om het tekort aan vaste krachten op te vullen met tijdelijke, externe professionals. Die tijd is voorbij: ook op de flexibele arbeidsmarkt heerst op alle fronten schaarste. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group en specialist in arbeidsmarktdata Intelligence Group. “Om in deze tijd talent te kunnen werven, binden en boeien is het noodzakelijk voor opdrachtgevers om alle zeilen bij te zetten. Het antwoord ligt in het verbeteren van de employer branding, inzetten van datagedreven wervingsmethodieken, benaderen van alternatieve doelgroepen en creëren van een aantrekkelijke hybride werkomgeving”, vertelt Han Kolff, CEO HeadFirst Group.

Aanbod flexibele arbeidsmarkt droogt op
Het aantal aanbiedingen op opdrachten voor hoogopgeleid werk is gekelderd: het is nu vijf keer lager dan vijf kwartalen geleden. Detacheerders zijn uitverkocht en proberen hun aanbod aan te vullen door nieuw personeel te werven, maar lopen daarbij tegen de muur op. Daarnaast heeft de sourcingsdruk op hoogopgeleide zzp’ers een nieuw record bereikt: bijna 7 van de 10 wordt minimaal één keer per kwartaal benaderd voor een opdracht. Kolff zegt hierover: “Deze hyperschaarste op de flexmarkt is nieuw in Nederland. Het vraagt om creativiteit en dwingt organisaties op een integrale manier te kijken naar de gehele arbeidspopulatie. De contractvorm is minder relevant, het juiste talent binnenhalen staat voorop.”

Geen loongolf voor vast, wel hogere tarieven voor flex
De schaarste op de flexibele arbeidsmarkt toont zich onder andere in de stijgende uurtarieven. De (aangeboden) tarieven van professionals – zelfstandig en gedetacheerd – in diverse functiegroepen stijgen gemiddeld tussen de 3,5 en 7 procent. In het derde kwartaal van 2021 gaat het zelfs om een versnelling. Opvallend aangezien de loongolf bij vast personeel vooralsnog uitblijft. De september-cijfers van de AWVN laat een gemiddelde loonstijging zien van 2,4%. Meer dan het jaargemiddelde van 1,9%, maar wel lager dan de inflatie van 2,7% in september.

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter Intelligence Group: “Voor een nauwkeurig beeld presenteren we – samen met HeadFirst Group – eind van het jaar de tariefvoorspelling voor externe professionals in 2022. Met op ISCO-3 niveau verdiepende informatie voor ongeveer 130 functiegebieden, de top-10 stijgers & dalers en natuurlijk diverse andere opvallende zaken.”

De Talent Monitor ‘Hyperschaarste op de arbeidsmarkt’ is gratis te downloaden op headfirst.group.

Over Intelligence Group
Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarkt gerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data worden in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, via rapporten, dashboards en API’s.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en het grootste platform voor tijdelijk werk voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Politiek vertrouwen zzp’ers weg, erkenning noodzakelijk

Politiek vertrouwen zzp’ers weg, erkenning noodzakelijk

Hoogopgeleide zzp’ers geven de vertrouwensrelatie met de landelijke politiek, op een schaal van één tot tien, een 4,6. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group, waar ruim tweehonderd zelfstandig professionals (zp’ers) aan hebben deelgenomen. Aan de lage score liggen redenen ten grondslag als twijfel over de deskundigheid en het gevoel niet gewaardeerd en slecht vertegenwoordigd te worden. Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group, neemt de verantwoordelijkheid bij te dragen aan het herstel van dit vertrouwen: “Geef zp’ers een zelfstandige plek in de SER en ga laagdrempelig in gesprek met alle type zzp’ers die Nederland rijk is. Wij spelen graag de verbindende rol om beide werelden dichter bij elkaar te brengen.”

Politiek vertrouwen historisch laag
Eerder toonde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het vertrouwen in de politiek in het eerste half jaar van 2021 sterk daalde. De vastgelopen formatie, de aanpak van het corona-beleid en de politieke nasleep van de toeslagenaffaire lagen hieraan ten grondslag. Dit zijn ook redenen die onder zp’ers vaak worden genoemd.

Wat echter voor zp’ers een veel grotere rol speelt, is het gevoel dat er onvoldoende vertegenwoordiging is in het besluitvormingsproces. Zij ervaren dat er voornamelijk wordt geluisterd naar de traditionele polderpartijen, zoals vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast storen zp’ers zich aan het feit dat alle type zzp’ers over één kam worden geschoren en er in politiek Den Haag een verkeerd beeld over zp’ers bestaat: ‘calculerende zzp’ers met fiscale voordelen’ in plaats van ‘hardwerkende, gepassioneerde zzp’ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap’. Tot slot twijfelen zp’ers over de dossierkennis van politici en of zij wel in staat zijn vraagstukken op de arbeidsmarkt op te lossen. De onduidelijkheid en onuitvoerbaarheid van wet- en regelgeving voor zzp’ers, de wet DBA in het bijzonder, werd hierbij vaak als voorbeeld genoemd.

Bouwen aan het vertrouwen
Alhoewel de vertrouwensrelatie onder druk staat, ziet Kolff perspectief om deze te herstellen. Een belangrijk punt, dat in lijn ligt met het ‘Document op hoofdlijnen’ van de VVD en D66, is de vertegenwoordiging en zelfstandige positie van zzp’ers in de Sociaal Economische Raad. “Dit geeft zp’ers een centrale plek in het besluitvormingsproces, zodat de belangen beter gehoord kunnen worden”, licht Kolff toe.

Daarnaast is het volgens hem wenselijk zp’ers direct in contact te brengen met Kamerleden om hun zorgen, keuzes voor het ondernemerschap en praktische knelpunten te delen en te bespreken. Deze kennisuitwisseling zal een positief effect hebben op de informatiepositie en het kennisniveau van politici. “Onze kerntaak als arbeidsmarktplatform en -dienstverlener is verbinden. Deze taak vervullen we ook graag tussen zp’ers en de politiek, zodat we met elkaar op een constructieve manier het debat kunnen voeren over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt en de rol van zp’ers daarin”, aldus Kolff.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van vaste en flexibele arbeid. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Noot voor de redactie
Lees het gehele rapport ‘Het politiek vertrouwen van de zelfstandig professional langs de meetlat’ hier.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

Nieuw hoofdkantoor HeadFirst Group in Hoofddorp

Nieuw hoofdkantoor HeadFirst Group in Hoofddorp

HeadFirst Group maakt de stap naar een nieuw hoofdkantoor in Hoofddorp. Zo bieden we (nieuwe) collega’s en relaties een bijzondere en optimale locatie om te werken en elkaar te ontmoeten. Het kleurrijke pand op Park 20|20 wordt ingericht naar de nieuwste standaarden voor hybride werken en beschikt over een uniek experience center voor evenementen.

Volgens Han Kolff, CEO HeadFirst Group, is het voormalig ANWB-pand aan de Taurusavenue 18 in Hoofddorp een prachtig vertrekpunt om als team de ambities van de organisatie verder te verwezenlijken. “Na mooie herinneringen en een geweldige groei te hebben doorgemaakt op onze huidige locaties, gaan we verhuizen naar een nieuw pand. Op deze centrale, goed bereikbare plek bouwen we verder om Europa’s grootste arbeidsmarktplatform en aanbieder van talent-oplossingen in het professional-segment te worden.”

Nieuwe standaard: hybride werken
Sinds 2020 denken we met elkaar anders over hybride werken. Voor kennisdeling, (team)overleg, inwerken van nieuwe collega’s, werkzaamheden in teamverband en persoonlijke ontmoetingen met collega’s en relaties gaan we het liefst naar kantoor. Voor werkzaamheden waar individueel aan wordt gewerkt en die concentratie vereisen, werken we bij voorkeur vanuit huis. Op de nieuwe locatie gaat beide uitstekend gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld door meeting rooms te voorzien van de laatste technieken voor vergaderen op afstand.

Kolff: “Bij de inrichting zetten wij onze kernwaarden ‘Customer first’, ’Learn every day’ en ’Connecting people’ centraal. We vinden het belangrijk iedereen een inspirerende werkplek te bieden, waar verbinding centraal staat. Tegelijkertijd willen we collega’s faciliteren in een optimale work-life balance, met flexibiliteit en autonomie. HeadFirst Group gaat niet meer terug naar een 5-daagse werkweek op kantoor.” Bijkomende voordelen zijn de faciliteiten als verantwoord eten, uitstekende koffie en de mogelijkheid om te sporten. De locatie wordt daarmee volgens Kolff een geduchte concurrent voor de thuiswerkplek.

Energieneutraal
Het pand is volledig energieneutraal en sluit daarmee naadloos aan bij hoe HeadFirst Group wil bijdragen aan een betere wereld van morgen. De ligging zorgt ervoor dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kracht van de zon. Er op ieder moment van de dag genoeg daglicht, wat stimulerend werkt voor de werknemers van HeadFirst Group. Daarnaast fungeert de locatie als duurzaam visitekaartje dat relaties op een bijzondere manier laat kennismaken met HeadFirst Group en haar dienstverlening.

Experience center
Het gebouw heeft een echte eye catcher: het grote, ronde theater. De high tech inrichting met het halfronde projectiescherm is een van de grootste ter wereld. “Naast gebruik door medewerkers van HeadFirst Group, zal het met name worden ingezet voor het ontvangen van externe relaties, zoals zp’ers, partners en opdrachtgevers. Met mogelijkheid tot werken, meeten en organiseren van evenementen. Het belooft een uniek ecosysteem van ondernemerschap te worden”, sluit Kolff af.

Technologie voor optimaal beheer van extern talent (eBook)

Technologie voor optimaal beheer van extern talent (eBook)

Jouw organisatie heeft gedetailleerd inzicht in wat ze koopt, van wie wordt aangekocht en welk resultaat daarmee wordt bereikt. Waar en hoe wordt het geld besteed? Wat zijn de resultaten? Waar kan men verbeteren? Elk bedrijf moet deze vragen kunnen beantwoorden over elk middel dat het inzet. Om dat te kunnen doen hebben ZiPconomy en NextConomy samen met 6 partners, waaronder HeadFirst Group, een reeks webinars georganiseerd over het inzetten van VMS-technologie om het beheer van extern ingehuurd talent te optimaliseren. De verslagen en de opnames van deze sessies zijn nu gebundeld tot een handig ebook.

Transparantie brengen en zo grip krijgen op onbeheerde uitgaven aan ingehuurd talent en het beheren van hun leveranciers is iets waar VMS-technologie speciaal voor is ontworpen en waar een MSP organisatie mee helpt. Als eindresultaat krijgen organisaties een meer holistisch beeld van wie reeds aan boord is én wie er in de toekomst nodig is om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Die transparantie stelt organisaties ook in staat om doelbewust ‘goed’ te doen voor alle werkenden, inclusief de ingehuurde talenten: een goede communicatie, constructieve relaties, betrokkenheid bij de missie van de organisatie van alle werkenden, etc. Het actief opbouwen van relaties, ook met zij die niet op de eigen loonlijst staan, maakt het verschil.

Voor wie de eerste stap daartoe wil zetten, namelijk het creëren van transparantie in het ingehuurde talent in de organisatie, is VMS-technologie onontbeerlijk. NextConomy en ZiPconomy hebben daarom een handige vragenlijst opgesteld, een ‘self-scan’ om je te helpen bij de nulmeting. Daarna laten ze experten in VMS-technologie en MSP-dienstverlener Staffing MS, onderdeel van HeadFirst Group, aan het woord. Download het ebook hier.

Corona versnelt stijging aantal zzp’ers 

Corona versnelt stijging aantal zzp’ers 

De werkzame Nederlandse beroepsbevolking moderniseert, digitaliseert en flexibiliseert in rap tempo. Corona jaagt dit sinds vorig jaar verder aan, wat resulteert in een versnelde groei van het aantal zzp’ers. Dit geldt voor zowel beroepen waar door COVID-19 veel vraag naar was, als voor beroepen waarop de impact van de crisis groot was. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group en specialist in arbeidsmarkt data Intelligence Group.

Groei zzp’ers zet door
Tussen 2018 en nu groeide de Nederlandse beroepsbevolking van 8,8 miljoen naar bijna 9 miljoen personen. Op dit moment is ongeveer 16,6 procent daarvan zzp’er. Mede door COVID-19 is de groei van het aantal zzp’ers het afgelopen jaar versneld. Er was een verschuiving zichtbaar van uitzenden naar het inhuren van zelfstandigen. Daarnaast was de groei van het aantal zzp’ers binnen een aantal beroepsgroepen bovengemiddeld, omdat hier door COVID-19 extra vraag naar is ontstaan, zoals bouwarbeiders, tuinders en lassers. Er zijn ook veel zzp’ers bij gekomen binnen een aantal beroepsgroepen waar COVID-19 juist hard ingeslagen is, bijvoorbeeld koks. Met hun skills bleken zij in staat op andere manieren hun geld te verdienen, bijvoorbeeld als thuiskok, in de catering of flexibel werkend voor restaurants die thuis zijn gaan bezorgen.”

Schaarste voelbaar bij vast en flex
Een groei waar de coronacrisis ook voor heeft gezorgd, maar van totaal andere aard is die van automatisering, robotisering en digitalisering. Daaruit voortkomend is er meer vraag naar specialistische kennis en zorgt voor een tekort aan hooggeschoolde vakmensen, vooral in de IT en techniek. Deze tendens brengt dat organisaties een voortdurende behoefte hebben aan hulp bij het werven van kandidaten en dwingt uit te gaan van de mensen zelf, om wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat daar een contractuele vastlegging en een betaling bij hoort wordt daarmee bijzaak.

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter Intelligence Group: “De economie trekt snel aan, maar tijdens deze groei gebeurt ook iets anders: de arbeidsmarkt kantelt volledig en het vinden van geschikt talent is moeilijker dan ooit. Voorheen werd de flexibele schil ingezet om tekorten aan de vaste kant op te vangen. Nu zijn zzp’ers, maar ook uitzendkrachten nagenoeg net zo schaars als werkenden in vaste loondienst. Een unieke situatie die zich nog eerder heeft voorgedaan.”

Lancering Talent Monitor
Nu vacatures weer naar nieuwe records stijgen, is het de verwachting dat de traditionele aanpak om met schaarste om te gaan, plaats moeten gaan maken voor datagedreven en doelgroepgericht werven. Han Kolff, CEO HeadFirst Group: “Steeds meer organisaties kloppen aan om aan de slag te gaan met data. Met als doel: de eigen prestaties af te zetten tegen die van de markt, om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen en de HR-strategie te optimaliseren.”

Om hier richting aan te geven, stellen Intelligence Group en HeadFirst Group vanaf nu elk kwartaal op basis van recruitment- en inhuurdata unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking in een nieuw rapport die de naam ‘Talent Monitor’ draagt. Daarin is de stand van de arbeidsmarkt, specifiek de verhouding en verbanden tussen vast en flex, nauwkeurig in kaart gebracht en biedt daarmee inzicht in de ontwikkeling rondom het integraal managen van personeel, in vakjargon ook wel Total Talent Management genoemd.

Bekijk de eerste editie van de Talent Monitor hier.

Over Intelligence Group
Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarkt gerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data worden in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, via rapporten, dashboards en API’s.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van vaste en flexibele arbeid. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Sociaal basisstelsel voor alle werkenden wint aanhangers onder zzp’ers

Sociaal basisstelsel voor alle werkenden wint aanhangers onder zzp’ers

Ruim 60 procent van de hoogopgeleide zzp’ers steunt een sociaal basisstelsel voor alle werkenden op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group, waar ruim 1700 zelfstandig professionals (zp’ers) recent aan hebben deelgenomen. Een breed draagvlak in vergelijking met de steun voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers, waar juist 70 procent niets voor voelt. Het stemt Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group, positief. “Wij omarmen het idee van het creëren van een gelijker sociaal speelveld. Ieder individu in Nederland – ongeacht de werkvorm en arbeidsrelatie – heeft recht op bescherming en zekerheid.”

De SER bracht vorige maand het advies om een sociaal vangnet voor zelfstandigen te creëren voor bijzondere en onvoorziene omstandigheden. Zelfstandigen dienen hier zelf aan bij te dragen. Kolff gaat een stap verder en pleit voor een basisvoorziening voor alle werkenden, zoals wordt voorgesteld in het sociaal akkoord tussen ONL, VZN en AVV. “Maak van de zzp’er geen uitzondering, maar biedt een breed vangnet. We bewegen naar een arbeidsmarkt waarin het werk centraal staat, niet de contract- of rechtsvorm. Daarom is het van belang om zekerheden te creëren die meebewegen met de uitdagingen en wisselingen die mensen tegenkomen in hun werkende leven.”

Zekerheid op niveau van individu
Kolff wordt daarin gevoed door de mening van zp’ers. Uit onderzoek van HeadFirst Group blijkt dat met name op het gebied van arbeidsongeschiktheid een basisstelsel hoog scoort: 61 procent is voorstander. Ziekte en werkloosheid heeft minder aanhangers, maar is zeker niet uitgesloten met 41 en 24 procent. “De solidariteit onder zp’ers is hoog. Toch werd ik verrast door het aantal zp’ers dat bereid is bij te dragen aan een sociaal basisstelsel, voor met name arbeidsongeschiktheid. Als we op deze manier de hulpbehoevende zzp’er kunnen beschermen en de rest vrij kunnen laten om te ondernemen, dan zetten we echt een stap in de goede richting. Het is aan het nieuwe kabinet om deze handschoen op te pakken en hier serieus mee aan de slag te gaan”, benadrukt Kolff.

Steun verplichte AOV laag
De SER liet ook weten vast te houden aan de afspraak uit het Pensioenakkoord om zzp’ers zich verplicht te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid om oneerlijke concurrentie en grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen. De Stichting van de Arbeid kwam in maart vorig jaar met een voorstel voor de uitvoering van de verplichte AOV. Dit voorstel kreeg de nodige kritiek van zzp-organisaties. Ook de Belastingdienst en het UWV lieten aan demissionair minister Koolmees weten vraagtekens te hebben bij de technische uitvoering. Toch lijkt het erop dat het plan nog niet van tafel is. Op steun van zp’ers hoeft de overheid echter niet te rekenen, slechts 30 procent is positief gestemd.

Helft zp’ers heeft niks geregeld
Momenteel heeft de helft van de zp’ers zelf – bijvoorbeeld via een private partij of een broodfonds – de risico’s van arbeidsongeschiktheid afgedekt. De belangrijkste reden voor zp’ers om zich te verzekeren, is dat zij het financiële risico zelf niet willen (53 procent) of kunnen (21 procent) dragen. Nog eens 16 procent kan niet terugvallen op het inkomen van de partner. Van de zp’ers die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, zegt 35 procent het financiële risico te kunnen dragen. Verder vindt één op de vijf de kosten niet opwegen tegen de baten en acht 11 procent het risico op arbeidsongeschiktheid laag.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van vaste en flexibele arbeid. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Noot voor de redactie
Alle uitkomsten van het onderzoek zijn samengebracht in een infographic.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group stimuleert duurzame inzetbaarheid onder zzp’ers met lancering Select Academy

HeadFirst Group stimuleert duurzame inzetbaarheid onder zzp’ers met lancering Select Academy

HR-dienstverlener HeadFirst Group lanceert een initiatief om duurzame inzetbaarheid van zelfstandig professionals (zp’ers) te stimuleren: Select Academy. Hiermee faciliteert het zp’ers bij persoonlijke ontwikkeling en continu leren. “De regie op ontwikkeling blijft vanzelfsprekend bij de ondernemer, tegelijkertijd nemen wij de verantwoordelijkheid om ‘een leven lang leren’ laagdrempelig te maken”, aldus Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group.

Duurzame inzetbaarheid
“Banen verdwijnen, processen worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd en de vereiste vaardigheden veranderen snel. Des te belangrijker om als werkende te investeren in het gericht ontwikkelen van kennis en vaardigheden om zo continu waarde te kunnen blijven toevoegen aan een werk- of opdrachtgever”, betuigt Kolff.

Zp’ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap werken – in vergelijking met medewerkers in vaste dienst – aanzienlijk minder aan hun duurzame inzetbaarheid, zo blijkt uit een rapport in opdracht van de Tweede Kamer over belemmeringen bij een leven lang ontwikkelen. Zp’ers zijn intrinsiek gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen, maar men baseert zich hierbij vooral op bestaande vakkennis en ervaringen en ‘learning on the job’. Kolff: “Zp’ers zijn veelal hoogopgeleid en hebben ruime werkervaring die ze projectmatig inzetten bij opdrachtgevers. Ontwikkelen ‘on the job’ is wat ze dagelijks doen, daar wordt de basis gevormd, maar gericht kennis aanvullen met opleiding en training is noodzakelijk. Met Select Academy maken we persoonlijke ontwikkeling aantrekkelijker. De regie blijft vanzelfsprekend bij de zp’er, die is niet voor niets ondernemer geworden, maar we achten het als marktleidende HR-dienstverlener onze taak continu leren zo aantrekkelijk mogelijk te maken om professionals vooruit te sturen naar hun volgende droomrol.”

Select Academy: 9.000+ inhoudelijke trainingen
De opleidingsomgeving, door HeadFirst Group gerealiseerd in exclusieve samenwerking met het continuous learning platform MyCademy, biedt het meest complete aanbod van Nederland: 9.000+ vakinhoudelijke trainingen van meer dan 120 ‘world leading’ aanbieders op het gebied van onder andere IT, management en finance. Professionals kunnen in Select Academy op ieder gewenst moment, onbeperkt online trainingen, virtuele labs en kennissessies volgen. Aanvullend kunnen zij hun kennis testen door proefexamens te maken.

Select Academy is beschikbaar gemaakt voor zp’ers, die gebruik maken van onze Professionals services. Vanaf juli 2021 is de omgeving ook gereed voor leveranciers van HeadFirst Group, zoals detacheerders en consultancy bedrijven.

Professionals & Partners services
Het abonnement ‘onbeperkt online leren’ in Select Academy is een van de voordelen van de Professionals & Partners services van HeadFirst Group. Naast de mogelijkheid om via HeadFirst Group uitdagende opdrachten te verwerven, kunnen zp’ers en leveranciers van professionals naar eigen wens gebruikmaken van de services voor onder andere administratieve ondersteuning, versnelde betaling van facturen, collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen en vanaf nu dus meer voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

“Dit unieke pakket van services vormt een one-stop-shop voor ondernemers, waarmee HeadFirst Group ervoor zorgt dat professionals zorgenvrij kunnen ondernemen. Daarmee dragen we actief bij aan het ‘goed opdrachtgeverschap’ van onze opdrachtgevers en zorgen we er gezamenlijk voor dat de beste professionals bij hen aan een opdracht willen werken.”, licht Kolff toe.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van vaste en flexibele arbeid. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst en Between, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Noot voor de redactie

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group rotsvast op tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021

HeadFirst Group rotsvast op tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021

HeadFirst Group staat rotsvast op de tweede plek in de afgelopen week gepubliceerde Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021. In de prestigieuze ranglijst staan de honderd grootste flexbedrijven van Nederland op basis van hun omzet in 2020. Met een omzet van ruim 1,5 miljard euro versterkt HeadFirst Group haar positie als de grootste intermediair en MSP-dienstverlener van de Benelux en permanente Top 3-speler in de totale flexmarkt.

HeadFirst Group en Between Staffing Group, in de lijst apart opgenomen maar sinds november 2020 onderdeel van HeadFirst Group, bereikten een bruto-omzet van 1.515 miljard euro. Een sterk resultaat, zeker in een bewogen jaar als 2020. Vincent van der Mark, CFO bij HeadFirst Group: “De organisaties behaalden een autonome omzetgroei van 2%, in een jaar waarin we geconfronteerd werden met het coronavirus. Dat maakt ons ongelooflijk trots. In 2019 behaalden we voor het eerst de mijlpaal van 1 miljard euro omzet en sindsdien stomen we sterk door. Door ons diverse portfolio aan opdrachtgevers en sterke aanwezigheid in de niche van hoogopgeleide professionals, waaronder veel IT-professionals, is de impact van het coronavirus beperkt gebleven.”

Full service HR-dienstverlener
In 2020 heeft HeadFirst Group de overgang gemaakt naar full service HR-dienstverlener door te ontwikkelen als adviseur voor klanten op het gebied van recruitment-en inhuurvraagstukken. “Wij bieden datagedreven oplossingen om het wervingsproces van personeel – flex en vast – te optimaliseren en toekomstbestendig te maken”, vertelt Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group.

Dit heeft aantoonbaar tot succes geleid. Bestaande grote mantelcontracten zijn verlengd en nieuwe Europese aanbestedingsprocedures gewonnen bij onder andere Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Schiedam en het Leids Universitair Medisch Centrum Leiden. “De nieuwe opdrachtgevers die we hebben mogen verwelkomen zijn geweldig nieuws voor de zelfstandig professionals en leveranciers in ons netwerk. Alle openstaande opdrachten verschijnen op grootste opdrachtenplatform van Nederland: Select.

Top 10 Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2021

Bron: Flexmarkt.nl

Over Flexmarkt Omzetranglijst Top-100

De Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 wordt jaarlijks gepubliceerd door Flexmarkt in samenwerking met Corporate Finance International (CFI). De Omzetranglijst geeft een overzicht van flexbedrijven, van klein tot groot, met uiteenlopende vormen van dienstverlening in personeelsbemiddeling en inhuur. Naast uitzendbureaus, staan er ook tal van payrollbedrijven in, net als detacheringsbedrijven, zzp-bemiddelaars en MSP-dienstverleners. Deze toonaangevende ranglijst beslaat qua omzet ruim de helft van de totale Nederlandse flexbranche en geeft daarmee een helder, representatief beeld van de ontwikkelingen in de markt.

Over HeadFirst Group

HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van vaste en flexibele arbeid. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruit Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Voor nadere informatie

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group voegt toonaangevende RPO & recruitment specialist Sterksen toe aan dienstverlening

HeadFirst Group voegt toonaangevende RPO & recruitment specialist Sterksen toe aan dienstverlening

HeadFirst Group neemt recruitment dienstverlener Sterksen over. De marktleider in het organiseren van externe inhuur zet hiermee de strategische stap naar full service HR-dienstverlener voor tijdelijk en vast werk. HeadFirst Group en Sterksen spelen zo in op de markttrend dat organisaties het benutten van talent steeds meer integraal – ongeacht contractvorm – organiseren.

Sterksen, opgericht in 2002, is groot in Recruitment Process Outsourcing (RPO), wat betekent dat een opdrachtgever het wervingsproces van nieuw personeel uitbesteedt. Daarnaast biedt ze diensten op het gebied van recruitment, bemiddeling voor interim professionals en Managed Service Providing (MSP). Sterksen is een toonaangevende speler in het segment IT & Technology.

Total Talent Management
Met de overname van Sterksen speelt HeadFirst Group in op de markttrend dat bedrijven personeel steeds meer integraal – ongeacht contractvorm – managen, in vakjargon bekend als Total Talent Management. Daarnaast beantwoordt ze met deze stap de toenemende vraag vanuit opdrachtgevers naar dienstverleners met een breed portfolio aan HR-diensten.

CEO Han Kolff geeft duiding: “De trend van total talent management is al een tijd gaande en zet door. De contractvorm op basis waarvan arbeid plaatsvindt, wordt steeds minder relevant. De samenwerking met Sterksen is daarom een logische stap in de verbreding van onze dienstverlening. Sterksen heeft een winnend concept in het werven van toptalent in IT & Technology; een dynamisch, schaars en groeiend segment van de markt. De high touch recruitment expertise van Sterksen helpt de groep te verbreden en te verdiepen in de kwaliteit van onze dienstverlening, naast onze focus op high tech met onze platforms.”

Sterksen blijft zelfstandig
Sterksen wordt een zelfstandig merk binnen HeadFirst Group, waarmee ze haar eigen identiteit behoudt. De huidige directie blijft de organisatie besturen. Sterksen en HeadFirst Group gaan wel de krachten bundelen op diverse terreinen. Algemeen directeur Donald Derksen licht toe: “De kennis en ervaring op twee domeinen – vast en flex – wordt gebundeld tot een ijzersterke combinatie. We gaan gezamenlijk opdrachtgevers adviseren en ondersteunen bij hun vraagstukken op het snijvlak van recruitment en inhuur. De omvang en toonaangevende marktpositie van HeadFirst Group gaat ons helpen nieuwe deuren te openen, zowel nationaal als internationaal. Zo wordt HeadFirst Group de duwende kracht achter Sterksen.”

Internationale expansie
Recruitment Process Outsourcing is een groeiend en breed ingevoerd concept in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Azië en wint snel terrein in continentaal Europa. HeadFirst Group en haar merken hebben de afgelopen jaren via organische groei en samenwerkingsverbanden uitbreiding gerealiseerd in verschillende Europese landen. Kolff sluit af: “Sterksen gaat ons enorm helpen in het versneld leveren van waarde aan bestaande en nieuwe opdrachtgevers over de landsgrenzen.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en specialist op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen, waaronder contracting, matchmaking, MSP-dienstverlening en business consultancy. Er werken dagelijks meer dan vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler en MSP-dienstverlener Staffing Management Services.

Over Sterksen
Sterksen is sinds 2002 een innovatieve en toonaangevende recruitment dienstverlener op het gebied van IT & Technology en specialist in Recruitment Process Outsourcing (RPO). Vanuit de kantoren in Breda en Utrecht werkt Sterksen zowel op de Nederlandse als internationale markt, met focus op Noordwest-Europa. De organisatie bemiddelt jaarlijks zo’n tweeduizend kandidaten en honderdvijftig interim IT & HR-recruitment professionals. Sterksen staat bekend als snelgroeiend bedrijf met een notering als Top 250 Groeibedrijf en FD Gazelle.

Noot voor de redactie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

Nieuwe minister kan gelijk aan de slag met zzp-dossier

Nieuwe minister kan gelijk aan de slag met zzp-dossier

Als het aan Han Kolff, CEO van HeadFirst Group, en ONL-voorman Hans Biesheuvel ligt gaat de opvolger van demissionair minister Wouter Koolmees in een nieuw kabinet gelijk aan de slag met de positie van de zzp’er op de arbeidsmarkt. De flexibiliseringstrend zet wereldwijd door en vraagt om goede en duidelijke regulering. Daarbij kan Nederland veel leren van de situatie in België, Californië en Scandinavië. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy, uitgevoerd in opdracht van HeadFirst Group en ONL.

 

Positieve reactie minister Koolmees
ONL voor Ondernemers en HeadFirst Group, marktleider in de Benelux op het gebied van externe inhuur, willen samen met de politiek aan de slag om het arbeidsmarktbeleid vorm te geven en de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Minister Koolmees neemt de oproep serieus en nam in het Ondernemershuis in Den Haag het rapport ‘Zelfstandigheid, flexibiliteit en sociale zekerheid. Een kijkje over de grens.’ in ontvangst. Hans Biesheuvel, Han Kolff en Frits Huffnagel namen met Koolmees een podcast over het rapport op.

Achtergrond
Niet alleen in Nederland wordt volop gediscussieerd over wet- en regelgeving rondom werk. Daarom is door ZiPconomy gekeken naar hoe eerdergenoemde regio’s omgaan met sociale zekerheid, zelfstandigheid en regels omtrent flexibel werken.

Zowel voor HeadFirst Group als ondernemersorganisatie ONL is het duidelijk: het wordt tijd om met elkaar – de politiek en het bedrijfsleven – knopen door te hakken. ‘Er is de afgelopen jaren genoeg gepraat. Landen om ons heen maken scherpe keuzes en ook in Nederland moeten we heldere en duidelijke keuzes gaan maken’, zegt Biesheuvel. Kolff, zelf al jarenlang actief binnen de flexbranche, beaamt dit: ‘Er ligt een opgave voor het nieuwe kabinet. Stapsgewijs moeten we toewerken naar toekomstgerichte oplossingen. Een goede eerste stap is met elkaar na te denken over de invoering van een sociaal basisstelsel voor alle werkenden. Daarmee creëren we een gelijker speelveld, ongeacht de contract- of rechtsvorm. Ik geloof dat veel zelfstandigen in Nederland bereid zijn hieraan mee te doen, om zo de onderkant van de markt goed te beschermen en daarboven de markt vrij te laten. Wij doen in ieder geval graag mee aan het debat en nodigen alle partijen uit om met elkaar na te denken over een haalbare uitvoering.’

 

Belangrijkste bevindingen onderzoek
‘In België zijn voor specifieke sectoren, waar het risico op onderbetaling of kwetsbare werkenden groot is, negen aanvullende criteria bedacht bij het bepalen van de arbeidsrelatie. In deze aanpak zit veel meer maatwerk en op deze manier wordt schijnzelfstandigheid effectief bestreden’, vertelt Kolff. Verder staat in het rapport dat de fiscale en sociale zekerheidsverschillen tussen werknemers en zelfstandigen in België veel kleiner zijn. Goede voorbeelden voor Nederland.

Onderzoeker Hugo-Jan Ruts, tevens hoofdredacteur van ZiPconomy, onderzocht ook Californië, de bakermat van de gig-economy. Daar werd in 2019 de ABC-test geïntroduceerd; een test die aan de hand van drie criteria bepaalt of iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden. ‘De indeling van de test is verleidelijk eenvoudig, maar binnen korte tijd konden veel professionals aan de bovenkant van de markt door deze criteria niet meer aan opdrachten komen. Ook in Californië hebben ze de oplossing om een onderscheid te maken tussen kwetsbare en niet-kwetsbare zelfstandigen dus nog niet gevonden.’ Aangezien de flexibiliseringstrend ook daar onverhard doorzet, wordt gedacht aan bescherming van de onderkant van de markt.

In hoofdlijnen is de Scandinavische situatie vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Ook daar leeft de discussie om een duidelijk onderscheid te maken tussen werknemers en zelfstandigen. Criteria die gebruikt worden bij het bepalen van de arbeidsrelatie zijn – net als hier in Nederland – afkomstig uit de jurisprudentie. In Scandinavië leeft de wens om deze set aan criteria voor het bepalen van de arbeidsrelatie explicieter te maken en wettelijk vast te leggen. Het aanpassen van deze criteria is bij uitstek een taak van de politiek. Een herkenbare oproep dus.

 

Bekijk ook het ronde tafelgesprek over de toekomst van de arbeidsmarkt

Onder leiding van ONL-oprichter Hans Biesheuvel spraken CEO’s Han Kolff (HeadFirst Group), Jeroen Zwinkels (Manpower) en Dominique Hermans (Randstad) en voorzitter Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland over de toekomst van de arbeidsmarkt.

HeadFirst Group, Manpower, Randstad en VZN over de toekomst van de arbeidsmarkt

HeadFirst Group, Manpower, Randstad en VZN over de toekomst van de arbeidsmarkt

Onder leiding van ONL-oprichter Hans Biesheuvel spraken CEO’s Han Kolff (HeadFirst Group), Jeroen Zwinkels (Manpower) en Dominique Hermans (Randstad) en voorzitter Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland over de toekomst van de arbeidsmarkt. De ronde tafel is nu terug te bekijken.

Deel 1

De arbeidsmarkt wordt flexibeler. Deze trend zal zich de komende jaren door blijven zetten. Het vaste contract is daarbij niet de oplossing en politiek Den Haag moet zich bewust worden van deze ontwikkelingen. Wat is de rol van flexbedrijven in deze ontwikkeling en hoe kunnen wij Den Haag ondersteunen?

Stelling: Flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt voor heel veel baanonzekerheid, een groter verschil tussen arm en rijk en het stimuleert schijnzelfstandigheid.

Bekijk de video hier

 

Deel 2

De focus in Den Haag ligt vooral op het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Alhoewel het een zeer kleine groep is, zijn we daar niet op tegen. Hoe kunnen we schijnzelfstandigheid bestrijden, maar tegelijkertijd échte ondernemers de ruimte blijven bieden?

Stelling: Het invoeren van een sociaal basisstelsel voor alle werkenden biedt zekerheid voor degenen die dat nodig hebben en geeft een basis voor ondernemerschap aan degenen die dat willen.

Bekijk de video hier

 

Deel 3

Welke rol kunnen grote HR-dienstverleners binnen de flexbranche spelen bij het duurzaam inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we flexwerkers en zelfstandigen opleiden/training geven en begeleiden van baan naar baan?

Stelling: Opleiding en persoonlijke ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van de zzp’er en de flexwerker zelf.

Bekijk de video hier

Corona stuwt flexibilisering

Corona stuwt flexibilisering

Het afgelopen jaar is er één die de geschiedenisboeken in zal gaan door de wereldwijde impact van het coronavirus. Bedrijven sloten hun kantoren, de treinen waren nog nooit zo rustig en de arbeidsmarkt veranderde. Het virus eiste aanpassingsvermogen van iedereen en het zette mensen aan het denken. Zo ook onze CEO, Han Kolff. Want in dit nieuwe jaar waar mensen wereldwijd worden gevaccineerd voor COVID-19 zal de wereld er weer anders uit komen te zien. Hoe zal de arbeidsmarkt in 2021 bijvoorbeeld veranderen? Kolff deelt zijn voorspellingen.

Impact COVID-19 op externe inhuur

“De impact van corona op de inhuurmarkt voor kennisintensieve functies in 2020 is beperkt gebleven,” vertelt Kolff. “Vanzelfsprekend zagen we in het beginsel een terugslag in nieuwe inhuuraanvragen en gewerkte uren. Gelukkig zette de positieve trend zich vanaf mei voorzichtig in. Ook het aantal professionals waarvan de opdracht concreet beëindigd is, is zeer beperkt gebleven. Drie redenen liggen hieraan ten grondslag; 1) hoogopgeleide kenniswerkers kunnen werkzaamheden bij opdrachtgevers grotendeels op afstand uitvoeren, 2) zij zijn vaak werkzaam in bedrijfskritische processen van organisaties, met als resultaat dat deze projecten gewoon doorliepen en 3) overheidsorganisaties maken veel gebruik van externe professionals, zij bleken ten tijde van de coronacrisis een stabiele inhuurder.”

Ook voor ‘vast’, wordt dit beeld ondersteunt door cijfers van het CBS. Eind 2019 werd een recordstand bereikt van 286 duizend openstaande vacatures. Als gevolg van de coronacrisis ontstond een daling van 30 procent, waardoor het aantal terugliep met 86 duizend. Toch liep eind september het aantal openstaande vacatures weer op tot 216 duizend. Dit is naar verwachting nog verder gestegen in het laatste kwartaal van 2020 en zal nog verder stijgen in 2021.

Voorspelling voor 2021

“Corona stuwt de flexibilisering van de arbeidsmarkt in 2021, voortkomend uit de verder stijgende behoefte bij organisaties om mee te bewegen met de markt, de noodzaak tot grip op inhuur en een nieuwe boost in digitalisering”, vertelt Kolff. Deze drie oorzaken licht hij als volgt toe:

 

 • Door de kosten van personeel te laten meebewegen met projecten, bedrijfsdrukte, de markt en de economie is het mogelijk om kost efficiënter te werken. Daarnaast is onder professionals de drang naar flexibel werken onverminderd groot. Het zelf kunnen bepalen van werktijd, werkdagen, opdrachten en tarief is voor velen nog steeds aantrekkelijk. Met de snel krimpende levensduur van vaardigheden en het komen en gaan van veel banen, vergroten professionals hun inzetbaarheid aanzienlijk door voor verschillende opdrachten en bedrijven te werken en zichzelf on the job op te leiden voor de volgende klus.
 • Organisaties die grip hebben op hun externe inhuur weten precies wie op welke plek in de organisatie wordt ingehuurd en waarom. Organisaties die dat beeld niet hadden bij aanvang van de coronacrisis bleken minder goed in staat mee te bewegen met de marktontwikkelingen.
 • Locatie gebonden werk is een risicofactor gebleken. Tijdens de crisis veranderde het werk zoals we dat voorheen kenden naar massaal thuiswerken, wat de noodzaak om te automatiseren – helaas pijnlijk – duidelijk maakte. Dit geeft een nieuwe boost aan de digitaliseringsdrang van organisaties. Hieruit komt meer vraag naar online- en IT-specialisten voort, die relatief vaak op basis van een flexibele arbeidsrelatie werken.

Kolff stelt dat dienstverleners die op deze behoeftes in kunnen spelen met relevante datagedreven services en een goede balans tussen tech (digitalisering van processen) en touch (persoonlijk contact, goed advies), de winnaars van het jaar worden.

Tot slot spreekt Kolff zijn vertrouwen uit dat “het nieuw te vormen kabinet in 2021 de ambitie toont de arbeidsmarktwetgeving – met de Wet DBA uiteraard als heet hangijzer – af te willen stemmen op de wens tot flexibiliteit van opdrachtgevers en professionals, natuurlijk met voldoende sociale zekerheid voor eenieder die dat wenst.”

HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten

HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten

HeadFirst Group, actief in de markt van flexibele arbeid en externe inhuur, neemt branchegenoot Between Staffing Group over. In een zich voortdurend ontwikkelende arbeidsmarkt neemt de vraag naar full service HR dienstverleners toe en is schaalbaarheid een belangrijke succesfactor. Door het bundelen van de krachten van HeadFirst Group en Between is de nieuwe groep optimaal in staat om kansen in de markt te benutten en de groeistrategie gezamenlijk voort te zetten.

Between Staffing Group, bestaande uit de merken Between, FastFlex, Yellow Friday en EXPR, is een van de grootste intermediairs voor tijdelijke arbeid in Nederland; dagelijks werken ruim vierduizend professionals via de organisatie bij opdrachtgevers. HeadFirst Group levert een breed spectrum aan oplossingen voor flexibele arbeid, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en inhuur consultancy. Er werken via HeadFirst Group dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim driehonderdvijftig opdrachtgevers in Europa, waarmee het een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. Gezamenlijk vormen HeadFirst Group en Between de marktleider in de Benelux in het organiseren van externe inhuur.

Full service HR dienstverlener
Han Kolff, CEO van HeadFirst Group: “Door het samengaan van HeadFirst en Between versterken we onze positie als full service HR dienstverlener. We hebben de sleutel in handen om deze rol uit te bouwen, nationaal en internationaal. Met onze slimme online oplossingen, rijke data en deskundige adviseurs verhogen we de klantbeleving iedere dag weer. Ik kijk er naar uit om gezamenlijk onze ambities waar te maken.”

Rein Buijtelaar, CEO van Between Staffing Group, voegt toe: “De energie en ambitie van HeadFirst Group sluit heel goed aan op het DNA van Between. We vullen elkaar goed aan, zoals ook blijkt uit het complementaire klantenportfolio en onze verschillende sourcing formules. We hebben samen een winnend online platform in handen, waarop vraag en aanbod in de flexibele arbeidsmarkt bij elkaar komt. Ik kijk uit naar de volgende stappen van de nieuwe combinatie.”

Naast opdrachtgevers ziet HeadFirst Group de leveranciers en zelfstandig professionals (zp’ers) in haar netwerk als even belangrijke klantgroepen. Kolff: “Met deze stap worden we voor leveranciers en zp’ers nog interessanter. Samen vormen we het grootste opdrachtenplatform van Nederland, waar deze ondernemers direct toegang hebben tot honderden opdrachtgevers. Maar samen kunnen we ook sneller en op grotere schaal innoveren. Dit draagt bij aan onze profilering als de partner voor een ‘life long flexible career’.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en business consultancy. Er werken dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim 350 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn intermediair HeadFirst, Myler en MSP-dienstverlener Staffing Management Services.

Over Between Staffing Group
Between Staffing bestaat sinds 2000 en zoekt, vindt en contracteert professionals voor interim opdrachten bij grote opdrachtgevers. Het bedrijf werkt vanuit de kracht van personal staffing en totale marktontsluiting, geeft advies over inhuurprocessen en benchmarkt op kwaliteit en tarief. Tot de opdrachtgevers behoren een groot deel van de centrale overheid, banken, verzekeraars, provincies, universiteiten, multinationals en system integrators. Between realiseerde in 2019 een jaaromzet van circa 475 miljoen euro.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten

HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten

English below

HeadFirst Group, actief in de markt van flexibele arbeid en externe inhuur, neemt branchegenoot Between Staffing Group over. In een zich voortdurend ontwikkelende arbeidsmarkt neemt de vraag naar full service HR dienstverleners toe en is schaalbaarheid een belangrijke succesfactor. Door het bundelen van de krachten van HeadFirst Group en Between is de nieuwe groep optimaal in staat om kansen in de markt te benutten en de groeistrategie gezamenlijk voort te zetten.

Between Staffing Group, bestaande uit de merken Between, FastFlex, Yellow Friday en EXPR, is een van de grootste intermediairs voor tijdelijke arbeid in Nederland; dagelijks werken ruim vierduizend professionals via de organisatie bij opdrachtgevers. HeadFirst Group levert een breed spectrum aan oplossingen voor flexibele arbeid, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en inhuur consultancy. Er werken via HeadFirst Group dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim driehonderdvijftig opdrachtgevers in Europa, waarmee het een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. Gezamenlijk vormen HeadFirst Group en Between de marktleider in de Benelux in het organiseren van externe inhuur.

Full service HR dienstverlener
Han Kolff, CEO van HeadFirst Group: “Door het samengaan van HeadFirst en Between versterken we onze positie als full service HR dienstverlener. We hebben de sleutel in handen om deze rol uit te bouwen, nationaal en internationaal. Met onze slimme online oplossingen, rijke data en deskundige adviseurs verhogen we de klantbeleving iedere dag weer. Ik kijk er naar uit om gezamenlijk onze ambities waar te maken.”

Rein Buijtelaar, CEO van Between Staffing Group, voegt toe: “De energie en ambitie van HeadFirst Group sluit heel goed aan op het DNA van Between. We vullen elkaar goed aan, zoals ook blijkt uit het complementaire klantenportfolio en onze verschillende sourcing formules. We hebben samen een winnend online platform in handen, waarop vraag en aanbod in de flexibele arbeidsmarkt bij elkaar komt. Ik kijk uit naar de volgende stappen van de nieuwe combinatie.”

Naast opdrachtgevers ziet HeadFirst Group de leveranciers en zelfstandig professionals (zp’ers) in haar netwerk als even belangrijke klantgroepen. Kolff: “Met deze stap worden we voor leveranciers en zp’ers nog interessanter. Samen vormen we het grootste opdrachtenplatform van Nederland, waar deze ondernemers direct toegang hebben tot honderden opdrachtgevers. Maar samen kunnen we ook sneller en op grotere schaal innoveren. Dit draagt bij aan onze profilering als de partner voor een ‘life long flexible career’.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en business consultancy. Er werken dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim 350 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn intermediair HeadFirst, Myler en MSP-dienstverlener Staffing Management Services.

Over Between Staffing Group
Between Staffing bestaat sinds 2000 en zoekt, vindt en contracteert professionals voor interim opdrachten bij grote opdrachtgevers. Het bedrijf werkt vanuit de kracht van personal staffing en totale marktontsluiting, geeft advies over inhuurprocessen en benchmarkt op kwaliteit en tarief. Tot de opdrachtgevers behoren een groot deel van de centrale overheid, banken, verzekeraars, provincies, universiteiten, multinationals en system integrators. Between realiseerde in 2019 een jaaromzet van circa 475 miljoen euro.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.


HeadFirst Group and Between Staffing Group join forces

HeadFirst Group, operating in the market of flexible staffing and external hiring, acquires sector partner Between Staffing Group. In a constantly evolving labour market, the demand for full HR services providers is increasing and scalability is an important success factor. By combining the strengths of HeadFirst Group and Between, the new group is able to take optimally advantage of opportunities in the market and to continue the growth strategy together.

Between Staffing Group, consisting of the brands Between, FastFlex, Yellow Friday and EXPR, is one of the largest intermediaries for temporary employment in the Netherlands; over four thousand professionals work for clients via the organisation on a daily basis. HeadFirst Group offers a variety of solutions for flexible staffing, including contracting, matchmaking, MSP services and hiring consultancy. Daily more than ten thousand professionals work for more than three hundred and fifty clients in Europe via HeadFirst Group, realising an annual turnover of more than EUR 1 billion. Together, HeadFirst Group and Between become the market leader in the Benelux in organising external hiring.

Full HR services provider
Han Kolff, CEO of HeadFirst Group: “By merging HeadFirst and Between we strengthen our position as a full HR services provider. We hold the key to expand this role, both nationally and internationally. With our smart online solutions, rich data and expert advisors we increase the customer experience every day. I am looking forward to realise our ambitions together”.

Rein Buijtelaar, CEO of Between Staffing Group, adds: “The energy and ambition of HeadFirst Group fits very well with the DNA of Between. We complement each other well, as shown by the complementary client portfolio and our different sourcing formulas. Together, we have a winning online platform where supply and demand in the flexible labour market meet. I am looking forward to the next steps of the new combination”.

Besides clients, HeadFirst Group sees the suppliers and independent professionals (zp’ers) in its network as equally important client groups. Kolff: “With this step we become even more interesting for suppliers and freelancers. Together we create the largest assignment platform in the Netherlands, where these entrepreneurs have direct access to hundreds of clients. But together we can also innovate faster and on a larger scale. This contributes to our profile as the partner for a lifelong flexible career”.

About HeadFirst Group
HeadFirst Group is market leader in the Benelux in the field of professional organization of external hiring. The Company offers a variety of flex solutions, including contracting, matchmaking, msp-services and business consultancy. Daily, more than ten thousand professionals work for over 350 clients in Europe, with which HeadFirst Group realizes an annual turnover of more than €1bn. HeadFirst Group’s main brands are intermediaries HeadFirst and Myler and managed service provider Staffing Management Services.

About Between Staffing Group
Between Staffing was founded in 2000 and searches, finds and contracts professionals for interim assignments at large clients. The company works with the strength of personal staffing and total market access, advising on hiring processes and benchmarking on quality and rates. Its clients include a large part of central government, banks, insurers, provinces, universities, multinationals and system integrators. Between achieved an annual revenue of around €475 million in 2019.

For further information
Do you have any questions or comments about this press release? Please contact Bart van der Geest, manager marketing & communication at HeadFirst Group, at +31 (0)23 – 568 56 30 or bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group trekt €75 miljoen investering van Kartesia aan

HeadFirst Group trekt €75 miljoen investering van Kartesia aan

HeadFirst Group (“HeadFirst”), marktleider op het gebied van professioneel organiseren van externe inhuur, heeft een initiële investering van 75 miljoen euro opgehaald bij Kartesia. De investeerder krijgt een minderheidsbelang in HeadFirst, dat dagelijks meer dan tienduizend professionals aan het werk heeft bij honderden opdrachtgevers.

De flexmarkt is in ontwikkeling en vooral het segment van intermediairs en managed service providers, waarin HeadFirst groot is, groeit hard. De organisatie is met haar platformoplossingen actief in Nederland, België, Luxemburg, Scandinavië, Polen en Zwitserland en ziet mogelijkheden om ook opdrachtgevers in andere Europese landen daaraan toe te voegen. CEO Han Kolff van HeadFirst licht toe: “De ondersteuning van een sterke financiële partner als Kartesia helpt om onze groeistrategie te versnellen, zowel in Nederland als de rest van Europa. De focus ligt hierbij op het bestendigen en uitbreiden van de rol van HeadFirst als full service HR-dienstverlener, waarbij we innoveren met slimme online oplossingen en met rijke data waarde toevoegen aan onze klanten.”

Met Kartesia heeft HeadFirst een partner gevonden die goed bij het bedrijf en haar ondernemende cultuur past. Kartesia is een toonaangevende investeerder voor mid-market bedrijven in Europa. Onlangs heeft Kartesia geïnvesteerd in een aantal technologische bedrijven in de zakelijke dienstverlening, waaronder Sewan, de Franse marktleider in digitale telefonie, Richardson Sales Performance, de wereldwijde leider in verkooptraining en prestatieverbetering en MAIN Energie, een leverancier van innovatieve energievoorzieningsoplossingen gericht op het MKB in heel Nederland.

Jean Diercxsens, directeur van Kartesia, voegt hieraan toe: “HeadFirst is een van de toonaangevende spelers in de markt van HR-dienstverleners in de Benelux en biedt innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde voor zijn grote netwerk van opdrachtgevers, leveranciers en zelfstandig professionals. De groep heeft een bewezen track record van zowel organische groei als groei door overnames en wint marktaandeel door middel van technologisch geavanceerde diensten in een concurrerende omgeving. We kijken uit naar een nauwe samenwerking met het team om het potentieel van het bedrijf in heel Europa te blijven benutten.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flex-oplossingen, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en business consultancy. Er werken dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim 350 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn intermediair HeadFirst, Myler en MSP-dienstverlener Staffing Management Services.

Over Kartesia
Kartesia is een pan-Europees, onafhankelijk en privaat investeringsfonds. Ze richt zich op het faciliteren van tailor-made investeringen aan toonaangevende mid-market bedrijven uit een breed scala aan sectoren die een grote groei doormaken. Kartesia beheert meer dan 2,5 miljard euro aan vermogen, wat het doet met een team van vijftig ervaren professionals uit alle investerings- en beheerteams, onder leiding van haar vier oprichters en tevens managing partners. De groep heeft kantoren in Brussel, Frankfurt, Londen, Luxemburg, Madrid, München en Parijs.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO

HeadFirst Group benoemt Han Kolff als CEO

HeadFirst Group, marktleider op het gebied van professioneel organiseren van externe inhuur, heeft Han Kolff – tevens voorzitter van de board – benoemd als CEO. Hij neemt deze rol over van Gert-Jan Schellingerhout.

De groeistrategie van de organisatie, zowel nationaal als internationaal, wordt onder leiding van Han Kolff voortgezet. De focus ligt hierbij op het bestendigen en uitbreiden van haar rol als full service HR-dienstverlener, innoveren met slimme online oplossingen en waarde toevoegen met rijke data. Han Kolff: “We geloven dat schaalgrootte, versterkt door ons online platform, en gecombineerd met een persoonlijke aanpak de sleutel tot succes is. Ik kijk ernaar uit onze ambities gezamenlijk waar te maken.”

In 25 jaar marktleider in externe inhuur
Schellingerhout is twintig jaar in verschillende rollen bij de organisatie, die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert, actief geweest. Schellingerhout: “Met elkaar hebben we de organisatie laten groeien van 3 medewerkers naar ruim 150 nu. We bedienen honderden prachtige opdrachtgevers door hen te verbinden aan ons netwerk van duizenden leveranciers en zelfstandig professionals. Ik ben er enorm trots op twee decennia lang met een gepassioneerd team te hebben mogen bouwen aan de organisatie zoals deze er nu staat: de marktleider in het organiseren van externe inhuur.”

Over Han Kolff
Kolff heeft een lang trackrecord bij grote internationale organisaties, waaronder tien jaar in HR-services. Hij bekleedde leidinggevende posities bij onder meer Randstad, Danone en Heineken. Daarnaast is hij betrokken geweest bij digitale business transformaties, HR tech startups en scale-ups. Sinds maart van dit jaar bekleedt Kolff al de functie van voorzitter van de board bij HeadFirst Group.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en business consultancy. Er werken dagelijks meer dan 10.000 professionals bij ruim 350 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn intermediairs HeadFirst en Myler en msp-dienstverlener Staffing Management Services.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst

HeadFirst Group stijgt naar tweede plek in Flexmarkt Omzetranglijst

HeadFirst Group klimt naar de tweede plek in de deze week gepubliceerde Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2020, waarin de honderd grootste flexbedrijven van Nederland zijn opgenomen op basis van hun omzet in 2019. Waar we vorig jaar voor het eerst de top 3 behaalden en de grootste groeier waren in de flexmarkt, bereiken we met de tweede plek een nieuwe mijlpaal. Met een omzet van ruim 1 miljard zijn we met trots de grootste – en groeiende – intermediair en MSP-dienstverlener van de Benelux.

De Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 is een prestigieuze lijst, waar bedrijven in de flexmarkt elk jaar reikhalzend naar uitkijken. Mike Korenvaar, CFO bij HeadFirst Group: “Deze lijst maakt visueel welke reuzenstappen wij als organisatie zetten. Vorig jaar hebben we een organische groei doorgemaakt van ruim EUR 100 miljoen, een toename van 13% ten opzichte van 2018. Een ongekende prestatie in een jaar dat, na twee acquisities, mede in het teken stond van operationele integratie van werkwijzen en locaties in Utrecht, Rotterdam en Hoofddorp en de migratie van de verschillende IT-systemen. Dat maakt mij enorm trots.”

Coronacrisis krijgt inhuurmarkt niet klein
Toch is het bijzonder om terug te kijken op cijfers van 2019, terwijl we ons momenteel midden in de coronacrisis bevinden. De economie staat flink onder druk, wat vanzelfsprekend ook zijn impact heeft op de inhuur van flexibele arbeid. Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst Group, vertelt over zijn beeld: “We zagen dat het aantal nieuwe inhuuraanvragen in maart snel daalde. Ook heeft de pandemie zijn invloed op het aantal gewerkte uren van de 12.000 professionals die via ons bij opdrachtgevers werken. We mogen echter overall zeggen dat de impact voor ons tot op heden beperkt is gebleven. Het type professional dat wij bemiddelen, veelal hoogopgeleide kenniswerkers en vaak werkzaam in bedrijfskritische processen in organisaties, kan zijn werkzaamheden bij onze opdrachtgevers grotendeels op afstand uitvoeren. En we hebben een goede, gezonde spreiding van opdrachtgevers in verschillende branches, waaronder veel overheidsorganisaties die een stabiele inhuurder zijn gebleven.”

Deze constateringen geven een licht positief vooruitzicht. Schellingerhout: “Ondanks de corona-pandemie en een aantal onzekerheden zetten wij onze groei- en overnamestrategie voort. Zoals we zijn, ondernemend en hardwerkend, zetten we alle zeilen bij om van het jaar 2020 toch nog het feestjaar te maken dat we vanwege ons 25-jarig bestaan origineel voor ogen hadden.”

Bron: flexmarkt.nl

Over Flexmarkt Omzetranglijst Top-100
De Flexmarkt Omzetranglijst geeft een overzicht van flexbedrijven, van klein tot groot, met uiteenlopende vormen van dienstverlening in personeelsbemiddeling en -inhuur. Naast uitzendbureaus, staan er ook tal van payrollbedrijven in, net als detacheringsbedrijven, zzp-bemiddelaars en MSP-dienstverleners. De Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 wordt jaarlijks gepubliceerd door Flexmarkt in samenwerking met Corporate Finance International (CFI). Deze toonaangevende ranglijst beslaat qua omzet ruim de helft van de totale Nederlandse flexbranche en geeft daarmee een helder, representatief beeld van de ontwikkelingen in de markt.

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy. Op dit moment werken dagelijks meer dan 12.000 professionals bij ruim 200 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. Onderdeel van HeadFirst Group zijn de organisaties HeadFirst, Myler, Staffing Management Services, Source, Pitch Payroll en Select.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.

HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op

HeadFirst Group en Stichting ONL voor ondernemers trekken samen op

HeadFirst Group en ONL voor Ondernemers slaan per 1 maart de handen ineen. Vorige week ondertekenden Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Group, en Mike Korenvaar, CFO HeadFirst Group, samen met ONL-voorzitter Hans Biesheuvel de samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen gaan samen optrekken voor een eerlijke flexibele arbeidsmarkt waarin inhuurders en aanbieders van kennis – en organisaties die hen verbinden – de ruimte hebben om te ondernemen. Het monitoren en positief beïnvloeden van arbeidsmarktwetgeving, met de vervanging van de Wet DBA voorop, is hierbij een speerpunt.

Wegwijs in politiek Den Haag

ONL, gevestigd in het hartje van Den Haag en op steenworp afstand van het Binnenhof, is als onafhankelijke stichting de schakel tussen HeadFirst Group en de Haagse politiek. “In de loop der jaren heeft ONL een groot netwerk van politici, ambtenaren en beleidsmedewerkers opgebouwd. Het kantoor in Den Haag biedt de mogelijkheid ‘dichtbij het vuur’ te zijn en met beleidsmakers in gesprek te gaan. Daarnaast verzorgt ONL de politieke monitoring, zodat wij als organisatie op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen. Een goede vervolgstap in onze public affairs en lobby-strategie”, aldus Schellingerhout. “Tevens denken wij met onze kennis, data en relaties met tienduizenden opdrachtgevers, leveranciers en zelfstandigen van toegevoegde waarde te zijn voor ONL. We gaan ons samen inzetten voor het hogere doel: ondernemers de ruimte geven.”

Over ONL voor Ondernemers

ONL voor Ondernemers heeft als doel Nederland samen ondernemender te maken. De ondernemersorganisatie laat de stem van de ondernemer horen door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen waar ondernemers last van hebben. ONL treedt kritisch op tegen rammelende wetgeving, zoals de Wet DBA en Wet Werk en Zekerheid, maar niet zonder daar een goed doordacht alternatief tegenover te zetten waar ondernemers wél bij gebaat zijn.

Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam

Groep flexbedrijven verder onder nieuwe naam

Koffer gevuld met flexoplossingen symboliseert samenstelling HeadFirst Group

HeadFirst, Source, Myler en Staffing Management Services zijn verenigd in HeadFirst Group. Door de samenstelling van deze bedrijven is HeadFirst Group in staat een oplossing te bieden voor ieder inhuurvraagstuk. De organisatie, die eind 2018 van de Amsterdamse beurs ging, handelde nog onder de naam HeadFirst Source Holding maar de directie maakt nu bekend verder te gaan als HeadFirst Group. Met als doel de naam te vereenvoudigen, maar vooral het verhaal naar klanten te verhelderen.

Oplossing voor ieder inhuurvraagstuk
Volgens Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst Group, ligt de kracht van HeadFirst Group in het creëren van waarde door organisaties in de breedte met flexdienstverlening te bedienen. “Wij zien onze groep als een koffer gevuld met oplossingen – zoals contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy – waarmee wij onze klanten bij ieder inhuurvraagstuk ondersteunen én begeleiden in de reis naar een professioneel inhuurproces.” Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de organisatie en haar behoeften. Schellingerhout: “Onze business consultants constateren aan de hand van analyses en gesprekken met de opdrachtgever in welke fase van inhuurvolwassenheid een organisatie zich bevindt. Op basis daarvan adviseren we een type dienstverlening.”

Labelstrategie blijft speerpunt
De organisaties HeadFirst, Myler en Source zijn met elkaar verenigd om te kunnen profiteren van synergievoordelen, zoals het stroomlijnen van werkprocessen, schaalvoordelen en het delen van expertise. Staffing MS blijft een zelfstandige business unit binnen de groep, waarmee de onafhankelijkheid – die als Managed Service Provider essentieel is – wordt verankerd. Staffing MS gebruikt wel de krachten van de groep.
HeadFirst Group is het overkoepelende merk boven alle bedrijven, waarmee het brede palet aan flexdiensten onder één gemeenschappelijke naam aan opdrachtgevers wordt aangeboden. Schellingerhout beaamt dat werken vanuit HeadFirst Group voordelen heeft. Hij benadrukt wel dat vooralsnog ook de labelstrategie behouden blijft. “De verschillende merken hebben een krachtige naam, waar ook onze relaties een sterke binding mee hebben. Daarom nemen wij daar niet zomaar afscheid van.”

Internationale footprint
HeadFirst Group zet ook internationaal stappen naar een toonaangevende rol. Schellingerhout: “Naast de Benelux zijn wij al actief in onder andere Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en Italië. Ons marktaandeel in Europa willen wij verder uitbreiden door opdrachtgevers te overtuigen van onze unieke dienstverlening, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Benelux. Een gemeenschappelijke naam en gezamenlijk verhaal dragen hieraan bij.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy. Op dit moment werken dagelijks circa 9.500 professionals bij ruim tweehonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van circa 950 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Group zijn de bedrijven HeadFirst, Myler, Staffing Management Services, Source, Pitch Payroll en Designated Professionals.

Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond

Overname Staffing MS door HeadFirst Source Group afgerond

HeadFirst Source Group heeft de overname van inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) afgerond. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim honderd miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor opdrachtgevers. De organisatie maakt met ingang van 6 december 2018 – als onafhankelijke organisatie in een separate dochtervennootschap – onderdeel uit van HeadFirst Source Group NV.

Met deze overname verstevigt HeadFirst Source Group haar positie als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals. Alle merken van de groep – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – organiseren tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en ruim 150 opdrachtgevers.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Met de komst van Staffing MS – en onlangs ook Myler – als zelfstandig merk binnen de groep, breiden wij de diversiteit aan diensten aan opdrachtgevers rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening. Wij kunnen opdrachtgevers nu een nog breder palet aan flexdiensten aanbieden, waarmee wij ze kunnen ondersteunen en begeleiden in – en naar – alle fases van strategische inhuurvolwassenheid.”

HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af

HeadFirst Source Group NV rondt overname Myler af

HeadFirst Source Group NV is verheugd te kunnen meedelen dat op dinsdag 2 oktober 2018 de overname van branchegenoot Myler is afgerond. Myler (jaaromzet circa 200 miljoen euro, ongeveer 2.000 ingezette professionals) is actief in matchmaking, contracting en global sourcing. Met deze overname, waarmee een overnamesom van circa 27 miljoen euro is gemoeid, en de recent gerealiseerde acquisitie van Staffing Management Services, heeft HeadFirst Source Group haar positie als marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals aanzienlijk verstevigd. Op pro forma basis behaalt de groep een jaaromzet van circa 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders had reeds toestemming gegeven voor het aangaan van de Myler-transactie.

Op 31 augustus 2018 werd bekend dat Beryllium circa 95 procent van de aandelen van HeadFirst Source Group heeft verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel. Inmiddels heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleend voor de verkoop van HeadFirst Source Holding BV, de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht, aan Beryllium BV. Het streven is deze verkoop in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden. Naar verwachting kan na deze verkoop een superdividend worden uitgekeerd ten behoeve van de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting, payrolling en global sourcing. Op dit moment werken dagelijks circa 7.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 700 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Myler, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group

Staffing MS overgenomen door HeadFirst Source Group

Groep breidt diversiteit flex-dienstverlening verder uit

HeadFirst Source Group neemt inhuurexpert Staffing Management Services (Staffing MS) over. Staffing MS beheert als Managed Service Provider (MSP) voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor diverse opdrachtgevers in Nederland. De organisatie gaat met ingang van uiterlijk 1 november 2018 onderdeel uitmaken van HeadFirst Source Group NV. Staffing MS wordt een zelfstandige business unit binnen de groep, waarmee het zijn eigen identiteit behoudt en de onafhankelijkheid, die als MSP essentieel is, wordt verankerd. Met de overname breidt de groep de diversiteit aan diensten rondom de inhuur van externe professionals uit: matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en MSP-dienstverlening.

Marktleider breidt positie verder uit

HeadFirst Source Group verstevigt met deze stap haar rol als marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals. Recent maakte het bedrijf al bekend dat het branchegenoot Myler overneemt. De closing van deze overname wordt uiterlijk 1 oktober 2018 verwacht. Vanaf dat moment organiseren alle merken van HeadFirst Source Group – HeadFirst, Source, Proud, Myler en Staffing Management Services – tezamen de flexibele arbeidsrelatie tussen meer dan 8.000 professionals en hun opdrachtgevers.

Staffing MS behoudt als merk nadrukkelijk zijn eigen identiteit binnen de groep. Gert-Jan Schellingerhout, CEO HeadFirst Source Group, licht toe: “Als Managed Service Provider is onafhankelijkheid de allerbelangrijkste kernwaarde. Een goede MSP treedt volledig vendor neutraal op. Dit borgen wij door Staffing MS als organisatie volledig zelfstandig te laten bestaan.”

Eerste neutrale Nederlandse MSP

Staffing MS is opgericht in 2008 en sindsdien actief als expert op het gebied van inhuur van flexibele arbeid. Het is de eerste volledig neutrale, onafhankelijke Managed Service Provider en staat vooral bekend als specialist in het marktplaatsprincipe. Zo is het een vooraanstaande leverancier van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), waarmee (semi-)overheidsorganisaties conform de Europese aanbestedingsregels externe professionals kunnen inhuren. Staffing MS werkt voornamelijk voor gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen in Nederland, maar ook voor grote internationale profit organisaties met vestigingen in diverse Europese landen. Het beheert voor ruim 100 miljoen euro aan inhuur van externe professionals voor deze opdrachtgevers.

Uitbreiding van flex-dienstverlening

De voordelen van de overname zijn:

 • versteviging van het marktleiderschap van HeadFirst Source Group;
 • uitbreiding in diversiteit aan flex-dienstverlening aan (potentiële) opdrachtgevers;
 • verbreding van het opdrachtgeverportfolio naar ‘nieuwe’ branches;
 • sterke impuls aan internationale ambities d.m.v. toevoeging MSP-dienstverlening, waar veel gebruik van wordt gemaakt door multinationals.

Schellingerhout: “Wij voegen met de overname van Staffing MS de meest ervaren Managed Service Provider van Nederland toe aan onze groep. Daarmee wordt de diversiteit aan inhuuroplossingen die wij opdrachtgevers kunnen bieden nog groter. Daarnaast zetten wij onze internationale ambities extra kracht bij, omdat MSP-dienstverlening ook buiten de Benelux – met name bij multinationaal opererende bedrijven – een groeiende populariteit geniet. Wij zien veel toekomst in deze vorm van dienstverlening, waarbij (een deel van) het inhuurproces van opdrachtgevers wordt overgenomen, in zowel de Benelux als daarbuiten.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Op dit moment werken dagelijks circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018

Omzet HeadFirst Source Group stijgt 12% in eerste halfjaar 2018

HeadFirst Source Group N.V. is in het eerste halfjaar van 2018 verder gegroeid. De omzet steeg met ruim 12% naar 273,1 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het bedrijfsresultaat steeg, ondanks het drukkende effect van eenmalige fusie- en integratiekosten, licht. HeadFirst Source Group ligt daarmee op koers om de doelstellingen voor 2018 te realiseren.

In het eerste halfjaar van 2018 steeg de omzet* van HeadFirst Source Group van 243,6 miljoen euro naar 273,1 miljoen euro. De operationele EBITDA nam licht toe van 3 miljoen euro naar 3,2 miljoen euro. Het eigen vermogen steeg van 9,7 miljoen euro naar 10,6 miljoen euro. De omzetstijging is te danken aan de succesvolle werving van nieuwe opdrachtgevers, en het bemiddelen van meer professionals naar opdrachten bij bestaande opdrachtgevers.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk is, is in het eerste halfjaar van 2018 met ruim 10% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst Source Group: “Wij hebben de grens van 5.000 ingezette professionals in augustus doorbroken, een unicum in ons bestaan. Met ons rijke netwerk van zelfstandig professionals en nicheleveranciers kunnen wij goed inspelen op de inhuurbehoefte van opdrachtgevers, juist in deze tijd van schaarste in de flexibele arbeidsmarkt.”

Verdere schaalvergroting samen met Beryllium

In juli 2018 maakte HeadFirst Source Group bekend dat het voornemens is branchegenoot Myler over te nemen. De closing hiervan vindt naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2018 plaats. De periode erna staat in het teken van het optimaliseren van de samenwerking. Eind augustus werd bekend dat Beryllium bijna 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group heeft verworven. Beryllium is voornemens de activiteiten buiten de beursgenoteerde omgeving voort te zetten. De directie van HeadFirst Source Group kijkt met vertrouwen naar deze grote stappen. Schellingerhout: “Beryllium biedt ons de mogelijkheid onze groeistrategie voort te zetten en verder invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden. De overname van Myler, met haar unieke dienstverlening, is daarin een volgende stap.”

Op koers voor doelstellingen 2018

HeadFirst Source Group heeft voor 2018 de doelstelling uitgesproken om de jaaromzet* minimaal te willen laten groeien naar 530 miljoen euro. De organisatie wil een operationele EBITDA** behalen van 7,5 miljoen euro en een operationele winst per aandeel van 0,40 euro. HeadFirst gaat er vanuit dat Myler het vierde kwartaal aan de resultaten bijdraagt. Op grond daarvan is de omzetverwachting voor 2018 verhoogd naar 580 miljoen euro en de verwachte operationele EBITDA naar 8,5 miljoen euro. HeadFirst Source Group ligt goed op koers om deze doelstellingen te halen.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV

Investeerder verwerft circa 95% van aandelen HeadFirst Source Group NV

Beryllium B.V. heeft circa 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group NV verworven. Beryllium is een Nederlandse acquisitie holding met internationale investeerders en financieel ondersteund door de Zwitserse financiële dienstverlener ruvercap group AG, een investment manager van grote en middelgrote institutionele portefeuilles. De bij HeadFirst Source Group bekende grootaandeelhouders, waaronder meerderheidsaandeelhouder Value8 NV, hebben aan HeadFirst Source Group de verkoop van hun belang aan Beryllium bevestigd.

Beryllium heeft aangegeven de aandelen te hebben verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel, waarvan 2,50 euro in contanten is voldaan en de resterende 0,50 euro in de vorm van een vendor loan. Op 3,00 euro per aandeel wordt HeadFirst Source Group gewaardeerd op 37,4 miljoen euro.

Beryllium ondersteunt strategie HeadFirst Source Group

Beryllium heeft aangegeven de overname te hebben gerealiseerd vanwege:

 • de sterke marktpositie van HeadFirst Source Group;
 • de succesvolle acquisitiestrategie;
 • de bijdrage die Beryllium kan leveren aan het realiseren en financieren van verdere groei en acquisities.

Inclusief de recent aangekondigde acquisitie van Myler behaalt HeadFirst Source Group op pro forma basis een omzet van 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro.

Beryllium heeft het management en de Raad van Commissarissen van HeadFirst Source Group meegedeeld dat Beryllium:

 • de strategie van HeadFirst Source Group ten volle onderschrijft.
 • het management team – bestaande uit Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Mike Korenvaar (CFO) – steunt en zich erop verheugt samen met dit team de onderneming verder te laten groeien.
 • de recent aangekondigde acquisitie van Myler toejuicht en HeadFirst Source Group zal ondersteunen in het financieren en afronden van die transactie.
 • een verzoek zal indienen tot het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 • beoogt in tweede instantie alle aandelen van de operationele vennootschap te verwerven.
 • niet de intentie heeft om meerderheidsaandeelhouder in de beursgenoteerde vennootschap te blijven, nadat de aandelen van de operationele vennootschap zijn verkregen.

Private financiering: verdere groei buiten beursgenoteerde omgeving

Voor HeadFirst Source Group betekent de overname door Beryllium dat op een andere wijze invulling wordt gegeven aan de groeistrategie. Beryllium heeft aangegeven aanzienlijke funding ter beschikking te hebben om volgende acquisities te financieren. Het groeitraject kan derhalve buiten de beursgenoteerde omgeving worden voortgezet.

Vervolgstappen HeadFirst Source Group

Voor HeadFirst Source Group worden (niet uitputtend) de volgende vervolgstappen voorzien:

 • het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin onder meer de Myler-acquisitie en de verkoop van de operationele activiteiten aan Beryllium aan de orde komen. Deze vergadering zal waarschijnlijk op donderdag 20 september 2018 plaatsvinden.
 • de realisatie van de verkoop van de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht.
 • het voorstellen en realiseren van de uitkering van een superdividend voor de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.
 • eventuele aanpassingen in de corporate governance.

HeadFirst Source Group zal aandeelhouders op de hoogte houden van de stappen die in dit proces worden gezet. Het streven is dit proces in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden.

Gert-Jan Schellingerhout: “Wij zijn zeer verheugd over deze stap. De ambitie van Beryllium past uitstekend bij de plannen die wij met de organisatie hebben. Een internationale investeerder als Beryllium biedt HeadFirst Source Group de mogelijkheid onze groeistrategie in zowel Nederland als daarbuiten voort te zetten en verdere invulling te geven aan onze ambitie om een toonaangevende speler in de flexmarkt te worden.”

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

Pro forma omzet combinatie boven 700 miljoen euro

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over. De verkopende partij is o.a. H2 Equity Partners. Myler is actief in matchmaking, contractbeheer en global sourcing. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro en bemiddelt gemiddeld circa 2.000 professionals, met name op IT gebied. Myler wordt als maatschappij toegevoegd aan HeadFirst Source Group NV, naast HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals. Met het samengaan verstevigt HeadFirst Source Group haar rol als marktleider op het gebied van bemiddeling en inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling.

Succesvolle fusie HeadFirst en Source

HeadFirst Source Group NV is eind 2016 tot stand gekomen door de fusie van HeadFirst en Source. In het eerste jaar na de fusie is de combinatie in staat geweest de belangrijkste doelstellingen te realiseren:

 • Succesvolle integratie van beide organisaties;
 • Versterking marktpositie door gezamenlijke marktbewerking;
 • Implementatie Premium-model bij Source.

De financiële doelstellingen werden gehaald (EBITDA) en overtroffen (omzet en winst per aandeel).

 • Omzet*: 499 miljoen euro (target: 450 miljoen euro)
 • Genormaliseerde EBITDA: 6,9 miljoen euro (target: 7,0 miljoen euro)
 • Operationele winst per aandeel: 0,34 euro (target: 0,30 euro p.a.)

Anderhalf jaar na de totstandkoming van HeadFirst Source Group is de organisatie klaar voor een nieuwe belangrijke stap voorwaarts: de overname van Myler.

Myler toonaangevende speler

Myler is in 2009 opgericht met als doel inhuuroplossingen aan te bieden voor de flexibele IT-schil van organisaties. In 2015 werd Jenrick overgenomen. Myler is momenteel een toonaangevend bedrijf op het gebied van organiseren van externe inhuur. De jaaromzet over 2017 bedroeg 192 miljoen euro. Door autonome groei komt de omzet over geheel 2018 naar verwachting uit boven de 200 miljoen euro.

Het gemiddeld aantal ingezette professionals in 2017 bedroeg ongeveer 1.900, die qua totstandkoming ruwweg als volgt zijn verdeeld:

 • Contractbeheer: 50%
 • Matchmaking: 30%
 • Global sourcing: 20%

Myler levert haar diensten aan diverse opdrachtgevers in zowel de profit als non-profit sector, waaronder ASML, Achmea, het CAK en het Ministerie van Defensie. Uniek in haar dienstenpakket is global sourcing, waarbij in samenwerking met partners over de hele wereld schaarse IT-specialisten worden geworven en gecontracteerd voor opdrachtgevers in Nederland. Dit toont het innovatieve karakter van het bedrijf.

Myler heeft de afgelopen jaren sterke financiële prestaties geleverd:

 • Sterke balans met goede solvabiliteit;
 • Goede winstgevendheid met EBITDA marge van 2,5 procent;
 • Sterk positieve kasstroom.

Voordelen van de overname

De voordelen van de overname zijn:

 • Versterking van de marktpositie van HeadFirst Source Group;
 • Verbreding en versterking van de opdrachtgeverportefeuille;
 • Synergievoordelen op omzet- en kostengebied;
 • Goede winstbijdrage aan de groep;
 • Mogelijkheden om additionele dienstverlening van HeadFirst (Premium) ook aan te bieden aan Myler-netwerk;
 • Versterking van de internationale activiteiten van HeadFirst Source Group.

Closing verwacht uiterlijk 1 oktober 2018

De transactie zal plaatsvinden door middel van de overname van 100% van de aandelen van Myler Holding B.V. onder voorbehoud van akkoord van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hieromtrent worden geen bezwaren verwacht. HeadFirst Source Group heeft zich verzekerd van de benodigde financiering voor het realiseren van deze overname. De closing vindt naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2018 plaats. Op basis daarvan wordt verwacht dat Myler in 2018 een kwartaal aan omzet bijdraagt. HeadFirst Source Group houdt een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die binnenkort gepland wordt, om aandeelhouders onder meer te informeren over de voorgenomen overname van Myler.

Nieuwe groep: ruim 700 miljoen euro omzet, 12,5 miljoen euro operationele EBITDA

HeadFirst Source Group wordt in financiële termen de duidelijke marktleider in zijn marktsegment. Inclusief Myler (4e kwartaal 2018) wordt de omzetverwachting van HeadFirst Source Group voor 2018 verhoogd van 530 miljoen euro naar 580 miljoen euro. De verwachte operationele EBITDA wordt verhoogd naar 8,5 miljoen euro. Ook de winst per aandeel zal als gevolg van de overname toenemen.

In 2019 wordt het volle effect van de overname zichtbaar. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2019 een omzet verwacht van circa 740 miljoen euro, een operationele EBITDA van 12,5 miljoen euro en een stijging van de winst per aandeel. De realisatie van de synergievoordelen is daarbij nog niet meegerekend. Nadere informatie over de transactie (koopsom en financiering) wordt verstrekt bij closing en in het kader van de te houden BAVA.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)

info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 4.800 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group

Goed eerste kwartaal 2018 voor HeadFirst Source Group

Stijging operationele EBITDA met bijna 10%

HeadFirst Source Group N.V. heeft een goed eerste kwartaal van 2018 achter de rug. Omzet en bedrijfsresultaat zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017, het eerste jaar van de fusie tussen HeadFirst en Source. HeadFirst Source Group verwacht een voortzetting van deze groei in de rest van 2018.

De omzet* is in het eerste kwartaal 2018 gestegen van 122 miljoen euro naar 126 miljoen euro, een stijging met 3%. De operationele EBITDA** groeide met 9,5% van 1,59 miljoen euro naar 1,74 miljoen euro. De goede cijfers zijn een gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders in 2017, het inzetten van meer professionals bij bestaande opdrachtgevers en kostenbesparingen door de integratie van de HeadFirst en Source backoffice-organisaties.

Verwachte groei in de rest van 2018

HeadFirst Source Group heeft voor 2018 de doelstelling uitgesproken dat de jaaromzet* in elk geval met circa 6% zal groeien naar 530 miljoen euro. De operationele EBITDA** zal daarbij circa 7,5 miljoen euro bedragen (stijging 8 tot 10%) en de operationele winst per aandeel 0,40 euro. De cijfers over het eerste kwartaal bevestigen dat de onderneming goed op koers ligt. Dit wordt ondersteund door het opnieuw verwerven van grote contracten met (nieuwe) opdrachtgevers in deze eerste maanden, waaronder recent bij Nuon. Deze successen zullen de komende periode tot uitdrukking komen in de cijfers.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017

HeadFirst Source Group verwacht verdere groei na succesvol 2017

Operationele winst per aandeel 2017: 0,34 euro

HeadFirst Source Group heeft in 2017 – het eerste boekjaar na de fusie van HeadFirst en Source – goed gepresteerd. Er is veel energie gestoken in het versterken van de marktpositie van de nieuwe onderneming en het benutten van de synergie-effecten. Ondanks die inspanningen en de daarmee gepaard gaande kosten, zijn over het boekjaar 2017 uitstekende resultaten geboekt.

2016 2017 Stijging Targets ‘17
Omzet * 191,7 498,9 160% 450,0
EBITDA** 1,4 6,9 393% 7,0
winst per aandeel*** 0,07 0,34 386% 0,30

Hoofdpunten

 • De omzet neemt toe van 191,7 miljoen euro (2016, Source stand alone) tot 498,9 miljoen euro, een stijging van 160 procent. Daarmee is de gedefinieerde doelstelling voor 2017 van 450 miljoen euro omzet ruim overtroffen.
 • Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) neemt toe van 1,4 tot 6,9 miljoen euro. Dat betekent vrijwel een vervijfvoudiging van het bedrijfsresultaat over 2016. De doelstelling van 7,0 miljoen euro is nagenoeg gehaald.
 • De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) bedraagt 0,34 euro, tegen 0,07 euro in 2016. Daarmee is de doelstelling van 0,30 euro overtroffen.
 • De autonome omzetgroei bedraagt 9,6 procent.
 • HeadFirst Source Group stelt een eerste dividend voor van 0,03 euro per aandeel, naar keuze op te nemen in aandelen of in contanten.

Autonome omzetgroei (+9,4%) stuwt resultaten

De forse groei komt voornamelijk voort uit de fusie tussen HeadFirst en Source, maar ook autonoom is de organisatie sterk gegroeid. De totale autonome groei in 2017 over alle labels van HeadFirst Source Group kwam uit op 9,4 procent aan omzet. Dit is onder andere het gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders. Ook bij bestaande opdrachtgevers zijn meer professionals ingezet. In het verslagjaar is het aantal ingezette professionals met 17 procent gestegen, van circa 4.300 naar 4.800.

Succesvolle integratie

In 2017 is met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in het creëren van één organisatie:

 • De positionering van de diverse merken binnen HeadFirst Source Group met bijbehorende dienstverlening (matchmaking, contracting, payrolling en MSP) heeft vorm gekregen.
 • Per 1 januari 2018 werkt de groep volgens één uniforme werkwijze in één ERP-systeem.
 • Er is een nieuwe organisatiestructuur met een operationele directie neergezet.
 • Verdere professionalisering van de organisatie heeft plaatsgevonden met een vaste inbedding van legal, payroll en human resources.
 • Het bijeenbrengen van al het personeel in het kantoor in Hoofddorp heeft een positieve boost gegeven aan de cultuur-integratie van HeadFirst en Source.

Mike Korenvaar, CFO bij HeadFirst Source Group, zegt hierover: “In het afgelopen jaar is veel aandacht gegaan naar de integratie van beide bedrijven, het stroomlijnen van werkprocessen, het samensmelten van culturen en het realiseren van synergie- en schaalvoordelen. Als je dan met elkaar zo’n sterke groei doormaakt en de verwachtingen qua financiële resultaten overtreft, kan je alleen maar trots zijn. Dit belooft veel voor 2018 en verder.”

Over het boekjaar 2017 is een operationele winst per aandeel behaald van 0,34 euro. Op grond van dit goede resultaat stelt HeadFirst Source Group voor een eerste dividend van 0,03 euro per aandeel uit te keren. Dit dividend kan, naar keuze, worden ontvangen in contanten of in aandelen.

Vaststellen jaarrekening 2017

De jaarrekening over 2017, door accountant accon avm voorzien van een goedkeurende controleverklaring, zal later vandaag in digitale vorm beschikbaar worden gesteld op de website van de vennootschap: www.headfirstsourcegroup.com. Op donderdag 31 mei 2018 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats. Voor deze vergadering is onder meer het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening geagendeerd.

HeadFirst verwacht verdere groei in 2018

In 2018 ligt de focus van HeadFirst Source Group op het voortzetten van de omzetgroei, het verder optimaliseren van de organisatie en het benutten van de synergievoordelen. Daarnaast gaat aandacht naar het optimaal bedienen van – en het uitbreiden in diversiteit aan diensten bij – huidige opdrachtgevers. HeadFirst Source Group schrijft in 2018 wederom selectief in op tenders en Europese aanbestedingen, een activiteit die in 2017 een zeer positieve bijdrage heeft geleverd aan de autonome groei.

De organisatie heeft ook internationale groeiplannen. CEO Gert-Jan Schellingerhout: “Wij willen ons marktaandeel in België vergroten door nieuwe opdrachtgevers te overtuigen van onze dienstverlening, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Nederlandse flexmarkt in combinatie met lokale kennis en aanpak van de Belgische inhuurmarkt vanuit onze Belgische vestiging. Daarnaast willen wij de eerste stappen zetten om onze internationale footprint uit te breiden. Dat stelt ons in staat zowel nieuwe klanten te werven als bestaande klanten die in meerdere landen actief zijn beter te bedienen.”

Op basis van de huidige macro economische groeiramingen, gecombineerd met de positieve ontwikkeling van de organisatie, verwacht HeadFirst Source Group de groei 2018 door te kunnen zetten. In dat kader worden de volgende doelstellingen voor 2018 gecommuniceerd:

 • 6 Procent omzetgroei tot circa 530 miljoen euro;
 • Groei van de operationele EBITDA met 8 tot 10 procent tot circa 7,5 miljoen euro;
 • Operationele winst per aandeel van 0,40 euro.

* met omzet wordt gedoeld op bruto facturatiewaarde
** gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusiegerelateerde kosten
*** operationele winst per aandeel voor amortisatie

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken bijna 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door

HeadFirst Source Group zet sterke groeilijn door

Commerciële successen hebben direct positief effect

Hoofdpunten tot en met het derde kwartaal 2017

 • Omzet* € 361,3 miljoen (2016: € 142,1 miljoen)
 • Bruto marge € 10,84 miljoen (2016: € 4,0 miljoen)
 • Operationele** EBITDA € 4,62 miljoen positief
 • Aantal professionals meer dan 4.700

HeadFirst Source Group NV heeft de sterk stijgende lijn van het eerste half jaar van 2017 doorgezet in het derde kwartaal. Omzet, bruto marge en winst zijn sterk gestegen. Deze positieve ontwikkeling is vooral te danken aan de fusie tussen HeadFirst en Source. De nieuwe combinatie is succesvol in het bemiddelen van externe professionals en het reguleren van de inhuur voor haar opdrachtgevers.

De omzet* van HeadFirst Source Group stijgt van € 142,1 miljoen euro over de eerste 9 maanden van 2016 naar € 361,3 miljoen euro over 2017, een stijging van 154 procent. De bruto marge groeide met 171 procent van € 4 miljoen naar € 10,84 miljoen. De operationele** EBITDA kwam uit op € 4,62 miljoen. De fusiekosten, dat wil zeggen de kosten die samenhangen met de fusie en de integratie van HeadFirst en Source en overige eenmalige kosten, komen uit op € 0,69 miljoen. Het eigen vermogen van HeadFirst Source Group stijgt naar € 10,1 miljoen. Het nettoresultaat voor amortisatie komt uit op € 2,34 miljoen. De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) over de eerste negen maanden bedraagt € 0,25. De nettowinst per aandeel (na fusiekosten) komt uit op € 0,19 per aandeel.

HeadFirst Source Group slaagt erin hoogopgeleide professionals succesvol te bemiddelen bij haar opdrachtgevers. Het aantal professionals dat dagelijks via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers opdrachten uitvoert, bedraagt momenteel meer dan 4.700. De gunning van een aantal grote aanbestedingen en de gewonnen tendertrajecten in de eerste drie kwartalen van het jaar, zullen een positieve invloed hebben op de omzetontwikkeling in 2018.

De synergievoordelen van de fusie, waaronder de verdere uitrol van het verdienmodel van de fusiepartner HeadFirst, konden nog niet geheel in 2017 gerealiseerd worden. De integratie in processen en systemen vindt definitief plaats per 1 januari 2018.

In juli en augustus zijn de door professionals gewerkte uren lager dan op grond van de gebruikelijke seizoensinvloeden verwacht mocht worden. In oktober is het aantal gewerkte uren weer hersteld. Door deze ontwikkeling en de hiervoor genoemde nog niet geheel gerealiseerde synergievoordelen zal de operationele** EBITDA, naar verwachting licht lager uitkomen dan de eerder gecommuniceerde doelstelling van € 7 miljoen euro. De operationele EBITDA 2017 wordt nu ingeschat op een bedrag tussen € 6,5 en € 7 miljoen euro, een stijging van 350 procent t.o.v. 2016. De verwachting is dat de omzet zal uitkomen op € 470 miljoen, licht hoger dan de eerder uitgesproken omzetdoelstelling van € 460 miljoen.

HeadFirst Source verwacht ook in de komende periode commerciële successen bij aanbestedingen en tenders. Tevens wordt verwacht dat in toenemende mate van de synergievoordelen geprofiteerd zal kunnen worden.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
info@headfirstsourcegroup.com
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 450 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld

Omzet en resultaat HeadFirst Source Group meer dan verdubbeld

Realisatie fusie- en synergievoordelen op schema

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017:

 • Sterke stijging zowel in omzet als in resultaat, voornamelijk door de realisatie van de fusie tussen HeadFirst en Source eind december 2016;
 • Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van € 96,5 tot € 243,6 miljoen; toename 152 procent;
 • Meer dan verdubbeling van de marge (bruto-omzetresultaat) tot € 7,4 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 3,1 miljoen);
 • De EBITDA stijgt van € 1,15 miljoen naar € 2,75 miljoen, inclusief lasten die samenhangen met de fusie en de integratie. Dit is een toename van 139 procent;
 • Operationele EBITDA (geschoond voor fusie- en integratiekosten) komt uit op € 3,1 miljoen;
 • Bedrijfsresultaat bedraagt € 1,56 miljoen, tegen € 0,55 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. Een stijging van 183 procent;
 • Eigen vermogen stijgt naar € 9,7 miljoen;
 • Winst per aandeel (voor amortisatie) neemt toe tot 12 eurocent;
 • Autonome groei van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers;
 • Verdere omzetgroei in tweede halfjaar, mede dankzij gunning van een aantal grote aanbestedingen en uitbouwen van contracten bij bestaande opdrachtgevers;
 • Fusie en integratie traject ligt op schema, sinds 3 juli wordt gewerkt vanuit één locatie;
 • Verdere synergievoordelen worden gerealiseerd in het tweede halfjaar;
 • Omzet- en EBITDA verwachtingen voor geheel 2017 gehandhaafd.

Omzet stijgt naar 243,6 miljoen euro

HeadFirst Source Group N.V. heeft in het eerste halfjaar 2017 volop geprofiteerd van de eind december 2016 gerealiseerde fusie tussen HeadFirst en Source. Als gevolg daarvan zijn de resultaten meer dan verdubbeld. De omzet* steeg van € 96,5 naar € 243,6 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) bedraagt € 7,4 miljoen tegen € 3,1 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit beide organisaties bij opdrachtgevers wordt ingezet is in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk met 6,4% gestegen ten opzichte van eind 2016. Momenteel zijn meer dan 4.500 ingehuurde professionals via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van € 1,15 tot € 2,75 miljoen. Het operationele bedrijfsresultaat – EBITDA gecorrigeerd voor fusie- en integratiekosten – kwam uit op € 3,1 miljoen. Het resultaat na belastingen verbeterde naar € 407.000 (eerste halfjaar 2016: € 121.000).

Het nettoresultaat voor amortisatie kwam uit op € 1,51 miljoen. De winst per aandeel (voor amortisatie) bedroeg € 0,12.

De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing. De integratie van HeadFirst en Source ligt op schema, waarbij sinds 3 juli 2017 wordt gewerkt vanuit één locatie (Hoofddorp). 

Vooruitzichten: toename omzet en marge in tweede halfjaar

Voor het tweede halfjaar van 2017 verwacht HeadFirst Source Group een verdere omzetgroei. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op de in de eerste helft van 2017 gegunde aanbestedingen en tendertrajecten. Bovendien wordt een toename verwacht van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers. De synergievoordelen zullen verder in het tweede halfjaar gerealiseerd worden. Op basis van de positieve omzetverwachting en de synergievoordelen, wordt voor de tweede jaarhelft een verbetering van de marge van HeadFirst Source Group verwacht.

Op grond van het bovenstaande bevestigt HeadFirst Source Group dat zij op schema ligt om haar financiële doelstellingen voor 2017 te realiseren: een omzetniveau van 460 miljoen euro, een operationele** EBITDA van 7 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde.
** Met operationeel bedrijfsresultaat wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie.

Het volledige halfjaarbericht kan worden geraadpleegd op de website van HeadFirst Source Group.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.500 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

Voor aanvullende informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
gertjan.schellingerhout@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017

HeadFirst Source: sterke omzet- en winstgroei door fusie in 1e kwartaal 2017

Omzetdoelstelling verhoogd tot 460 miljoen euro

HeadFirst Source Group NV heeft operationeel en financieel goed gepresteerd in de eerste drie maanden van 2017. Eind december 2016 werd de fusie tussen Source en HeadFirst gerealiseerd, waarmee de combinatie marktleider is geworden op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling.

De omzet* steeg van 48 miljoen euro naar 123 miljoen euro, een stijging van 156 procent. Deze stijging is in belangrijke mate te danken aan de omstandigheid dat de cijfers van HeadFirst in het eerste kwartaal 2017 zijn meegeconsolideerd en een jaar eerder niet. Op autonome basis was sprake van een gezonde groei van 8 procent.

De goede ontwikkeling werd ondersteund door het commerciële succes bij de gunning van aanbestedingen bij onder andere het Ministerie van Economische Zaken, de Koninklijke Bibliotheek, Raad voor de Rechtspraak en het UWV. HeadFirst Source constateert dat marktpartijen en klanten enthousiast zijn over de fusie, de bredere basis van de combinatie en de aanvullende dienstverlening die kan worden geboden.

De winstgevendheid van HeadFirst Source Group steeg nog sterker. De EBITDA steeg naar ruim 1,6 miljoen euro (x 3,5 ten opzichte van Q1 2016), ondanks extra kosten in het kader van de fusie. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op ruim 1 miljoen euro (x 7 ten opzichte van Q1 2016).

HeadFirst Source Group houdt de focus in 2017 op het behalen van de synergievoordelen: schaalvoordelen door de toegenomen omzet, kostenbesparingen en het aanbieden van aanvullende dienstverlening aan de zelfstandig professionals (ZP-ers).

HeadFirst Source Group heeft in het kader van de fusie aangegeven voor 2017 te streven naar een omzetniveau van meer dan 450 miljoen euro, een operationele** EBITDA van tenminste 7,0 miljoen euro en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent. Op basis van het eerste kwartaal 2017 wordt het omzetdoel verhoogd naar tenminste 460 miljoen euro.

Over HeadFirst Source Group

HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg. Onderdeel van de HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source en Proud Company.

* Met omzet wordt gedoeld op de bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie.

Voor nadere informatie:

HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)
gertjan.schellingerhout@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Source boekt iets lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Hoofdpunten:

 • De resultaten over 2016*, het laatste jaar voor de fusie met HeadFirst, hebben alleen betrekking op Source
 • De omzet daalde in 2016 met 1,8 procent tot € 191,7 miljoen (2015: € 195,3 miljoen omzet)
 • Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op € 1,4 miljoen (2015: € 1,7 miljoen).
 • Gecorrigeerd voor bijzondere posten verbeterde het operationele resultaat met € 0,9 miljoen.
 • Mede door kosten fusie en belastinglast kwam het nettoresultaat uit op -€ 1,0 miljoen.
 • HeadFirst Source Group verwacht verbetering winstgevendheid in 2017

Omzet

De omzet (gemeten in bruto facturatiewaarde) van de voormalige Source Group N.V. is in 2016 uitgekomen op  €191,7 miljoen tegen € 195,3 miljoen een jaar eerder. Deze lichte teruggang (-1,8%) wordt veroorzaakt door een daling van het aantal inzetten in de voor Source belangrijke energiesector. De teruggang in de energiesector werd in belangrijke mate  gecompenseerd met het verwerven van nieuwe klanten en groei bij bestaande klanten.

Ontwikkeling EBITDA

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit  op ongeveer € 1,4 miljoen, tegen € 1,7 miljoen een jaar eerder. Om tot een goede vergelijking te komen dienen beide cijfers voor eenmalige effecten te worden gecorrigeerd. In 2015 was sprake van incidentele baten ten bedrage van € 1,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat 2016 werd daarentegen gedrukt door incidentele directe (€ 0,3 miljoen) en indirecte kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het fusietraject met HeadFirst. Indien deze incidentele posten buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele marge in 2016 duidelijk verbeterd.

Netto resultaat

De belastingdruk steeg fors door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015. Dit had een negatief effect op het nettoresultaat 2016 van -€ 0,4 miljoen. Tezamen met de aan het fusietraject gerelateerde kosten (€ 0,3 miljoen) en het wegvallen van incidentele baten, resulteerde dit in een nettoresultaat van -€ 1,0 miljoen. Voor amortisatie is het resultaat break-even.

De fusie met HeadFirst (in juridische zin een overname) is op 29 december 2016 geëffectueerd. De omzet en het resultaat van HeadFirst tussen de acquisitiedatum en de balansdatum 31 december 2016 zijn als niet materieel aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het geconsolideerd resultaat over 2016. De overgenomen vennootschappen van HeadFirst zouden tezamen over 2016 een bruto-facturatiewaarde 2016 van € 264,1 miljoen en een nettowinst van € 2,4 miljoen hebben gerapporteerd.

Verwachtingen HeadFirst Source Group N.V. voor 2017

De fusie met HeadFirst heeft het perspectief van de vennootschap aanzienlijk gewijzigd en verbeterd. De naamswijziging naar HeadFirst Source Group N.V. is op 24 maart 2017 geëffectueerd en sinds 3 april  worden ook de aandelen ter beurze verhandeld onder de naam HeadFirst Source. De HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg bij de groep.  HeadFirst Source Group streeft naar een omzetniveau van meer dan € 450 miljoen in 2017, een EBITDA van tenminste € 7,0 miljoen en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de concept- jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
de heer F.C. Lagerveld, voorzitter RvC
T: +31 (0)345 544000
www. headfirstsourcegroup.com

HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid

HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid

Source en HeadFirst bereiken overeenstemming over fusie

Source Group is verheugd mede te delen dat definitieve overeenstemming is bereikt over de fusie met HeadFirst. De combinatie zal de naam HeadFirst Source Group N.V. gaan dragen. Deze fusie komt technisch tot stand door de verwerving van 100% van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij en 100% van de aandelen van Designated Professionals. HeadFirst Houdstermaatschappij wordt verworven voor een bedrag van 30 miljoen euro, terwijl met de verwerving van Designated Professionals een investering van 3 miljoen euro is gemoeid. HeadFirst Source Group wordt door deze fusie marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet* van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro. In het kader van deze transactie zal op korte termijn ook de tweede 50% van Proud worden verkregen, tegen uitgifte van 750.000 aandelen Source, waardoor de combinatie ook 100% van de aandelen Proud zal gaan houden. Op 2 december 2016 werd de verwerving van de eerste 50% van Proud gemeld.

HeadFirst Source Group zal zich in de eerste twaalf maanden na het samengaan focussen op het behalen van substantiële synergievoordelen. Die zijn gelegen in:

 • Additionele dienstverlening aanbodzijde
 • Gebruik software Select
 • Bredere portefeuille opdrachtgevers en spreiding disciplines
 • Uitbreiding netwerk en database leveranciers en zelfstandig professionals
 • Shared Service Center
 • Grootste intermediair van Nederland

Het grootste pluspunt van de fusie is de introductie van de additionele HeadFirst-dienstverlening aan leveranciers en zelfstandig professionals van Source. Dit houdt onder andere in het gebruik van het online platform Select voor het vinden van opdrachten, versnelde betaling van facturen, bijwonen van kennissessies, korting op opleidingen, verzekeringen, mobiliteitsproducten e.d. Select is in eigen beheer door HeadFirst ontwikkelde software en zal ook voor Source van grote toegevoegde waarde zijn. Het stelt de nieuwe combinatie in staat haar netwerk optimaal te beheren, efficiënter te recruiten, overeenkomsten digitaal uit te wisselen en te ondertekenen en de facturatiestroom volledig digitaal te laten verlopen.

* met de term omzet wordt gedoeld op bruto facturatie omzet

Met het samengaan van beide organisaties ontstaat een bredere basis aan opdrachtgevers. Kijkend naar de huidige klantenpopulatie is er slechts één gemeenschappelijke klant. De groep bedient gezamenlijk meer dan zeventig grote opdrachtgevers in Nederland en België.

Met het samengaan van beide organisaties ontstaat er ook een groter netwerk van leveranciers en zelfstandig professionals om te bemiddelen naar opdrachtgevers. Zo heeft HeadFirst een database van meer dan 30.000 professionals en heeft Source een database van circa 23.000 professionals (België en Nederland gezamenlijk). Het samengaan leidt ook tot een betere spreiding van de aangeboden disciplines, waarbij aan IT (Source) onder andere finance, marketing en human resources worden toegevoegd.

De samenvoeging zal het mogelijk maken om een gemeenschappelijke back office te creëren met een kostenniveau dat lager ligt dan de optelsom van de huidige kosten van beide organisaties. Een professionalisering en een verdere efficiency- en automatiseringsslag zullen moeten leiden tot rendementsverbetering en tot lagere kosten per mutatie (per contract, per plaatsing, per verwerkt uur, per factuur, etc.)

Met de fusie tussen Source en HeadFirst ontstaat een combinatie met circa 450 miljoen omzet. Naar verwachting zal deze omzet in 2017 verder groeien. De combinatie wordt daarmee qua omvang de grootste intermediair van Nederland. Deze omvang biedt mogelijkheden om de internationale footprint van de organisatie uit te breiden.

Beide ondernemingen zullen hun opdrachtgevers en klanten vanuit hun eigen organisatie (en locatie) blijven benaderen en bedienen. Ten behoeve van de aansturing van de organisatie wordt één directieteam samengesteld. Dit team bestaat uit Henk Zwijnenburg en Edwin Prijden (beiden afkomstig van Source) en Gert-Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar (beiden afkomstig van HeadFirst). Voorts wordt beoogd om de Raad van Commissarissen, die thans uit twee leden bestaat, op termijn uit te breiden naar drie leden.

De overname wordt gefinancierd uit een viertal bronnen:

 • Aandelenbelang verkoper
 • Emissie
 • Additioneel vreemd vermogen
 • Vendor loan

Aan verkoper zullen 1.363.636 aandelen Source Group N.V. worden uitgegeven. Tevens verkrijgt verkoper een converteerbare obligatielening van 3 miljoen euro, waarbij de conversiekoers wordt vastgesteld op basis van een conversieprijs die de hoogste bedraagt van de 92,5% van de gemiddelde beurskoers en 2,20 euro. De maximale verwatering uit hoofde van deze convertible bedraagt derhalve 1.363.636 aandelen. Source Group krijgt het recht deze convertible binnen zes maanden af te lossen tegen 100%, waarmee het verwateringeffect kan worden beperkt. Voorts wordt voor 3,5 miljoen euro een emissie gedaan van 1,75 miljoen nieuwe aandelen, waarvan 1,25 miljoen aandelen door Value8 zullen worden verkregen. Door de verkoper worden leningen verstrekt ten bedrage van in totaal 6,5 miljoen euro. En tenslotte wordt de factoringlijn uitgebreid.

Thans staan 8.443.470 aandelen uit van Source Group N.V., welk aantal kan toenemen tot 9.178.764 aandelen bij uitoefening van de bestaande convertible. Als gevolg van deze transactie neemt het aantal aandelen toe met 3.113.636 aandelen, ofwel 36,9 procent, tot 11.557.106 aandelen. De verwerving van nog eens 50% van Proud zal een verdere toename van 750.000 aandelen (ofwel 6,5%) tot gevolg hebben tot 12.307.106 aandelen Source Group NV. Daarnaast zijn er in de nieuwe situatie conversierechten ter grootte van (maximaal) 2.098.930 aandelen.

Als gevolg van de bovenstaande transactie wordt voor het boekjaar 2017 voor de combinatie een groei verwacht van de omzet, het bedrijfsresultaat en de nettowinst ten opzichte van de optelsom van beide ondernemingen stand alone. Deze prognose houdt in een omzetniveau van meer dan 450 miljoen euro, een EBITDA van tenminste 7 miljoen euro en een nettoresultaat (voor amortisatie) van tenminste 4 miljoen euro. Op basis hiervan wordt ook de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel HeadFirst Source Group over het jaar 2017 tenminste 30 eurocent zal bedragen. Groeiperspectief: verdere groei na 2017 Doelstelling van HeadFirst Source Group is een verdere groei van de omzet en een verbetering van de marge. In dat kader wordt de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel in de jaren 2018 en 2019 met tenminste 15 procent per jaar zal toenemen. In het vervolg op deze transactie zal HeadFirst Source Group streven naar een actiever beursbestaan waarbij een Investor Relations beleid zal worden gestart om de bekendheid van HeadFirst Source Group te vergroten en de verhandelbaarheid van het aandeel te verbeteren.

Samenvattend biedt de fusie met HeadFirst voor de aandeelhouders van Source Group de volgende voordelen:

 • Sterke positieve bijdrage van HeadFirst aan het operationeel resultaat
 • Een duidelijke versterking van de marktpositie
 • Aanzienlijke synergievoordelen
 • Implementatie verdienmodel HeadFirst bij Source
 • Hogere winst per aandeel
 • Op termijn een betere verhandelbaarheid van het aandeel Source Group

Op 22 december jl. heeft een informatieve aandeelhoudersvergadering van Source Group N.V. plaatsgevonden. In dat kader is reeds een persbericht uitgebracht met de hoofdlijnen van de fusie. De transactie in het kader van de verwerving van HeadFirst zal na de jaarwisseling aan de aandeelhouders van Source Group worden voorgelegd. Grootaandeelhouder Value8 heeft daarbij aangegeven voor deze overname te zullen stemmen.

Bestuur en Raad van Commissarissen van Source Group NV zijn verheugd over de creatie van de HeadFirst Source Group en verwachten dat de positie van de onderneming aanzienlijk wordt versterkt en dat voor aandeelhouders het perspectief onstaat van verdere waardecreatie.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst

Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst

Source Group en HeadFirst zijn verheugd mede te delen dat de afronding van de voorgenomen fusie zich in het finale stadium bevindt. Om 16.00 uur vandaag vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van Source Group N.V. waarin de fusie op hoofdlijnen zal worden toegelicht. In dat kader verstrekt Source Group thans – en middels dit persbericht – de volgende informatie:

 • De combinatie zal naar verwachting op 2016 basis een omzetniveau behalen van meer dan 400 miljoen euro.
 • Het gecombineerde EBITDA niveau voor 2016 zal naar verwachting het niveau van 6 miljoen euro overschrijden.
 • De transactie zal worden gefinancierd door een combinatie van financiering met a) uitgifte van nieuwe aandelen b) converteerbare obligatielening c) vendor loans d) vreemd vermogen.
 • Het samengaan zal naar verwachting tot aanzienlijke synergievoordelen leiden, mede omdat Source en HeadFirst complementaire dienstverlening leveren.
 • De uitgifte van nieuwe aandelen en de convertible zullen leiden tot een toename van het aantal uitstaande en potentieel uitstaande aandelen tussen 30 en 50 procent. Gegeven de omstandigheid dat omzet en winst meer dan zullen verdubbelen, wordt een positief effect op de aandeelhouderswaarde verwacht.
 • Naar verwachting zal de winst per aandeel (voor amortisatie) door de voorgenomen fusie sterk toenemen.
 • Grootaandeelhouder Value8 zal naar verwachting deelnemen aan de emissie en daardoor een belang van meer dan 50 procent in de combinatie houden.

De verwachting is dat partijen nog dit jaar nadere mededelingen zullen kunnen doen over de afronding van dit fusietraject. De aandeelhoudersvergadering van hedenmiddag zal een informatief karakter dragen. Source Group NV is voornemens om – ondanks het feit dat zij daartoe wettelijk niet verplicht is – de transactie ter goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering. Daarbij geldt dat grootaandeelhouder Value8 heeft aangegeven voor de transactie te zullen stemmen. Naar verwachting zal in januari 2017 een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden, waarbij tenminste goedkeuring voor de voorgenomen transactie en een voorstel tot statutenwijziging (o.a. voorstel tot naamswijziging) zullen worden voorgelegd.

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Source Group neemt 50% belang in Proud

Source Group neemt 50% belang in Proud

Source Group NV deelt mede dat het een belang van 50% in Proud heeft overgenomen van Value8 NV. Reeds op 10 juni 2015 heeft Source Group een persbericht uitgestuurd waarin werd aangegeven dat de mogelijkheden tot samenwerking met Proud zouden worden onderzocht. De huidige belangname is daarvan het resultaat.

De dienstverlening van Proud, gevestigd te Heemskerk, sluit prima aan op die van Source. Proud Company zoekt, selecteert en bemiddelt ervaren financiële, commerciële, administratieve en IT professionals voor haar klanten. Proud Payroll is specialist in het verzorgen van de salarisadministratie van tijdelijk personeel. Proud Company won in 2010 een Gouden FD Gazelle.

De participatie in Proud wordt betaald middels de uitgifte van 750.000 aandelen Source Group. Als gevolg daarvan neemt het aantal gewone aandelen toe van 7,7 miljoen tot ruim 8,4 miljoen aandelen.

Source Group is voornemens het belang van 50% in Proud – tegen gelijke condities – naar 100% uit te breiden, welke stap mogelijk gelijktijdig met de voorgenomen fusie met HeadFirst zal kunnen worden gerealiseerd.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Stabiel derde kwartaal

Stabiel derde kwartaal

 • Omzet (= bruto-facturatiewaarde) € 142,1 miljoen (2015: € 142,9 miljoen)
 • Bruto marge € 4,0 miljoen (2015: € 4,0 miljoen)
 • Resultaat voor belastingen is ten opzichte van 2015 gelijk (€ 0,13 miljoen negatief)
 • Extra kosten in het kader van voorgenomen fusieproces met HeadFirst

Door grotere seizoensinvloeden en een verdere terugloop van de activiteiten in de sectoren Olie en Gas, die nog niet volledig door groei elders kon worden gecompenseerd, zijn de ontwikkeling van de omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, en brutomarge in het 3e kwartaal bij de eerdere verwachting achtergebleven. De cijfers over de eerste negen maanden zijn daarmee nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige periode in 2015.

De Ebitda, bedrijfsresultaat en winst voor belastingen over de eerste negen maanden liggen ook op hetzelfde niveau als in 2015. Daarbij wordt opgemerkt dat, wanneer wordt afgezien van de incidentele extra projectkosten die samenhangen met de voorgenomen fusie met HeadFirst, sprake zou zijn van een stijging van de resultaten. Door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015, nam de belastingdruk ten opzichte van vorig jaar toe, waardoor het resultaat ná belastingen negatief werd beïnvloed met circa € 0,4 miljoen.

De onrust samenhangend met de invoering van de wet DBA duurt voort. Bij de inhuur van ZZP-ers spreken diverse opdrachtgevers inmiddels over een inhuurstop en worden contracten onder de bestaande situatie niet meer verlengd. Source heeft echter een aantal alternatieven die het risicovrij inhuren nog steeds mogelijk maken. Wij verwachten derhalve dat de invoering van de Wet DBA en de mogelijke aanpassingen die hierop nog zullen volgen, geen wezenlijke impact zullen hebben op de resultaatontwikkeling voor 2016.

Source Group is onverminderd positief over de voorgenomen fusie met HeadFirst. Hoewel de uitwerking van de deal meer tijd neemt dan van tevoren werd aangenomen is het streven van partijen nog altijd dit jaar tot een closing te komen. Op 12 oktober 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt dat Source Holding B.V. HeadFirst Houdstermaatschappij B.V. mag overnemen.

Voorts is in overleg met Value8 NV (grootaandeelhouder van Source Group NV) besloten om per 1 december a.s. het door Value8 NV in 2015 geacquireerde Proud verder te ondersteunen in haar ambities tot groei en optimalisatie van dienstverlening. In dat kader zal Proud organisatorisch onderdeel worden van de Source structuur. Het voornemen bestaat om Proud op korte termijn ook juridisch bij Source Group onder te brengen.

De verwachting is dat, zonder de effecten van voorgenomen transacties mee te nemen en zonder het effect van andere incidentele posten, ook in het 4e kwartaal 2016 de omzet- en resultaatontwikkeling zal stabiliseren ten opzichte van 2015. Indien de voorgenomen fusie met HeadFirst wordt gerealiseerd, verwacht Source Group NV in 2017 een ruime verdubbeling van de omzet en een nog sterkere groei van de resultaten.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar

Stijging omzet en EBITDA in eerste halfjaar

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016:

 • Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van 4% tot € 96,5 miljoen
 • Marge (bruto-omzetresultaat) neemt met 20% toe tot € 3,1 miljoen
 • De EBITDA stijgt van €673.000 naar €1.155 miljoen.
 • Bedrijfsresultaat komt uit op €546.000 (1e halfjaar 2015: 73.000)
 • Stijging eigen vermogen
 • Invoering Wet DBA (1 mei 2016) biedt kansen voor Source.

Source Group N.V. heeft een goed eerste halfjaar 2016 achter de rug. De omzet steeg met 4% tot € 96,5 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) van € 3,1 miljoen steeg in diezelfde periode met 20% ten opzichte van 2015.

Het aantal contracten van professionals die dagelijks door Source bediend worden, laat ten opzichte van 2015 een lichte stijging zien. De terugloop in de contracten in de olie- en gassector is volledig gecompenseerd door groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren.

Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van €0,7 tot €1,2 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen verbeterde naar € 286.000 (1 e halfjaar 2015: € -153.000) daar waar het resultaat na belastingen € 121.000 (1 e halfjaar 2015: € -41.000) bedroeg. De winst per aandeel kwam uit op 2 eurocent, tegen 1 eurocent negatief in de eerste helft van 2015. De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing.

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingevoerd. Deze Wet die de VAR dient te vervangen heeft vooralsnog voor veel onduidelijkheid en onrust bij zowel opdrachtgevers als bij ZZP-ers gezorgd. De verwachting is dat deze door de Wet DBA veroorzaakte onrust voor Source uiteindelijk een positieve uitwerking zal hebben daar Source ook de mogelijkheid biedt om professionals middels arbeidsovereenkomsten te contracteren. De verwachting is dat zowel bestaande als ook nieuwe opdrachtgevers in de toekomst meer van deze vorm van dienstverlening gebruik zullen maken.

Op 3 november organiseert Source een WDBA Summit om, samen met politieke kopstukken en belangenorganisaties zoals de BOVIB, belangrijke stakeholders te informeren over de stand van zaken betreffende de Wet DBA en de mogelijkheden die er zijn om – ook na de invoering van deze wet – risicovrij te kunnen inhuren.

Ten aanzien van het lopende fusieproces met HeadFirst wordt opgemerkt dat partijen onverminderd enthousiast zijn over de positieve effecten van het samengaan en hard werken aan de afronding van dit traject.

Source verwacht dat de operationele trends zich in het tweede halfjaar zullen voortzetten. Dat betekent enerzijds een teruggang van de contracten in de olie- en gassector en anderzijds een groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren. De verwachting is dat de omzet hoger uit zal komen dan in 2015.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Omzet en winst Source Group stijgen in Q1

Omzet en winst Source Group stijgen in Q1

Source Group (hierna: Source) heeft over het eerste kwartaal van 2016 een omzet (gemeten naar facturatiewaarde) behaald van € 48 miljoen, een stijging van 5,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2015. Zowel de gerealiseerde marge als de EBITDA zijn gestegen. De EBITDA nam met 24 procent (ofwel € 89.000) toe tot € 460.000. De goede ontwikkeling van de EBITDA is mede toe te schrijven aan het lagere kostenniveau. Het bedrijfsresultaat (EBIT) verdubbelde tot € 155.000 (Q1 2015: € 70.000). Het eigen vermogen bedraagt per 31 maart 2016 € 0,7 miljoen positief.

Source kan, zo kort na de invoering van de Wet DBA op 1 mei jl., nog geen nauwkeurige inschatting geven van de effecten van deze nieuwe regelgeving op de bedrijfsvoering en de resultaten. De algemene verwachting is evenwel dat de inhuur van ZZP-ers in eerste aanleg zal afnemen, terwijl het contracteren van professionals middels een arbeidsovereenkomst juist zal toenemen. Source kan haar klanten in elk geval op beide wijzen bedienen.

Ten aanzien van de voorgenomen fusie met HeadFirst is het streven om op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Een sterk jaar voor Source Group N.V.

Een sterk jaar voor Source Group N.V.

Source realiseert over 2015 een EBITDA van € 1.735.000 door specialisatie, andere mix van dienstverlening, sterke groei buitenlandse vestigingen en eenmalige baten.

 • De omzet (gemeten in bruto facturatie waarde) steeg met € 10,9 miljoen naar € 195,3 miljoen.
 • Bruto marge steeg naar € 5,7 miljoen (+23,0%)
 • EBITDA verbeterde met € 3.029.000 naar € 1.735.000 positief

Begin 2015 is de keuze gemaakt om te specialiseren in een aantal niches in plaats van om als generalist het gehele IT-landschap te bedienen. Daarnaast worden professionals ook steeds vaker rechtstreeks bemiddeld in plaats van door tussenkomst van leveranciers. De resultaten hiervan vertalen zich al in 2015 in een hoger tarief voor de professional en een lager tarief voor de opdrachtgever, alsmede ook in een hogere bruto marge voor Source.

2015 was ook het jaar waarin de groei van de contracting activiteiten van onze buitenlandse vestigingen een aanmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de omzetgroei en het bedrijfsresultaat van Source. De Belgische en Luxemburgse Source entiteiten hebben gezamenlijk en ten opzichte van 2014 een omzetgroei laten zien van ruim € 20 miljoen, waarmee de totale omzet steeg naar € 195,3 miljoen.

De omzetgroei had nog hoger kunnen zijn als binnen de olie- en gassector, waarin Source bovengemiddeld actief is, geen algehele malaise was ontstaan door de extreem lage olieprijzen en daarmee samenhangende reorganisaties. Deze situatie heeft geleid tot het reduceren van de externe inhuur waardoor de omzet in Nederland met circa € 10 miljoen is afgenomen.

Resumerend is het aantal contracten van Source in de Benelux in 2015 gestegen van 1.600 naar 2.000 contracten. Door de verlenging van een aantal klantcontracten en het succesvol verwerven van nieuwe klantcontracten, is circa 80% van de huidige contracten en de daarmee samenhangende omzet in principe geborgd tot eind 2018.

Een andere mix van aangeboden diensten en bijbehorende marges alsmede ook eenmalige baten hebben in 2015 geleid tot een toename van de bruto marge van bijna € 1,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat komt daarmee in 2015 uit op € 510.000 positief bij een EBITDA van € 1.735.000. Source Group voorziet in 2016 een verdere positieve ontwikkeling van het resultaat en een positieve netto kasstroom uit de bedrijfsoperaties.

Om invulling te geven aan de kwalificaties en ambities van een beursfonds heeft Source in het najaar 2015 de voorgenomen fusie met HeadFirst aangekondigd. Het streven is op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

*) De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 van Source Group NV. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het recruiten van ZZP-ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor circa 2000 professionals.

Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal

Groeiversnelling Source Group in derde kwartaal

Verwachting geheel 2015 verhoogd

 • Positief en hoger resultaat uit operationele activiteiten.
 • Omzet nam met 5,9% toe tot € 142,9 miljoen
 • Bruto marge steeg met 16,4% tot € 4,0 miljoen
 • Resultaat ná belastingen is ten opzichte van 2014 verbeterd met € 0,4 miljoen
 • Voortgang bij voorgenomen fusie met HeadFirst
 • Op basis van sterk derde kwartaal verwachting voor geheel 2015 verhoogd

Source Group NV heeft een sterk derde kwartaal 2015 achter de rug. In het derde kwartaal zijn omzet en marge verder gestegen en in een duidelijk sneller tempo dan in de eerste helft van 2015. De omzetgroei die over het eerste halfjaar 3,5 procent bedroeg versnelde tot 5,9 procent over de eerste negen maanden. Daarbij kwam de omzet, gemeten naar bruto-facturatiewaarde, uit op 142,9 miljoen euro.

Ook de stijging van de bruto marge (het bruto omzetresultaat) versnelde van 10,9 procent in de eerste jaarhelft naar 16,4 procent in de eerste negen maanden. De bruto marge bedroeg 4,0 miljoen tegen 3,4 miljoen een jaar geleden.

Source Group NV profiteert van de groei van het aantal professionals en een stringente controle van de kosten. Ook de versterking van de commerciële slagkracht van de organisatie, waar de organisatie in 2015 fors in heeft geïnvesteerd, begint zijn vruchten af te werpen.

Op basis van de goede ontwikkeling in het derde kwartaal wordt de prognose voor geheel 2015 verhoogd. Dankzij het toegenomen aantal contracten alsmede door de hogere marge wordt de verwachting uitgesproken dat over geheel 2015 omzet, marge en winst na belasting hoger zullen uitkomen dan in 2014.

Op 7 oktober 2015 is de voorgenomen fusie met HeadFirst wereldkundig gemaakt. Met het voorgenomen samengaan ontstaat een leidende speler op het gebied van contractbeheer, matching en MSP-diensten. De combinatie heeft een omzet van circa 420-430 miljoen euro en bemiddelt ruim 4000 professionals. Het samengaan leidt tot een sterke nummer 1 op de Nederlandse markt en een evenwichtige spreiding van de activiteiten (o.a. IT en Finance). Thans wordt ter voorbereiding op de definitieve afronding van de transactie een Due Diligence onderzoek uitgevoerd.

Met de voorgenomen fusie zal de organisatie in een nieuwe fase terechtkomen. Bestuur en Raad van Commissarissen hebben gezamenlijk besproken dat het vooruitzicht van een nieuwe organisatie een goed moment is om ook op bestuurlijk vlak bij Source ruimte te creëren voor de inbreng van nieuwe visies en ideeën. In dit verband zal de huidige CEO, Patrick Rodijk per 1 januari, na een gewaardeerde inzet van bijna vijf jaar ten behoeve van Source, de organisatie gaan verlaten. Dit biedt hem de mogelijkheid om zijn wens in te vullen om een nieuwe uitdaging aan te gaan en verder invulling te geven aan zijn persoonlijke ambities en doelstellingen. Tot het moment van fuseren zullen de taken van de heer Rodijk worden waargenomen door de heer E. Prijden (COO).

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Lees het volledige persbericht hier.

Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015

Duidelijke resultaatsverbetering Source in Q1 2015

Bruto marge stijgt 40 procent

Hoofdpunten 1e kwartaal 2015

 • Hoger resultaat uit operationele activiteiten
 • Omzet (gemeten naar bruto-facturatiewaarde) 3,2% hoger dan Q1-2014
 • Bruto marge Q1-2015 neemt met 40% toe tot €1,3 ten opzichte van Q1 2014
 • EBITDA verdubbelt naar € 0,4 miljoen

Bruto-omzet resultaat verbetert, marge stijgt

Het 1e kwartaal 2015 laat een duidelijke verbetering zien van de bruto-facturatiewaarde en het operationeel resultaat. Het beleid om in te zetten op contracten met een hogere marge bijdrage draagt duidelijk bij aan de verbetering van de resultaten. Tevens zijn contracten met nieuwe klanten afgesloten en zijn in samenspraak met Atos de voorwaarden van het MSP contract aangepast. Deze ontwikkelingen dragen in 2015 positief bij aan de verdere resultaatverbetering.

Positieve verwachting 2015

De verwachting is dat de positieve ontwikkelingen in het 1e kwartaal 2015 zich in de rest van 2015 zullen voortzetten.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Source Group N.V. wordt gehouden op maandag 15 juni 2015. De oproep is op de website van de vennootschap geplaatst.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.

Source verbetert marge, voorziet groei 2015

Source verbetert marge, voorziet groei 2015

Versterking eigen vermogenspositie na balansdatum

Hoofdpunten

 • Door een hogere procentuele marge blijft het bruto-omzetresultaat op peil met € 4,7 miljoen. De omzet (gemeten naar bruto facturatiewaarde) kwam in 2014 uit op € 184,3 (2013: € 203,5 miljoen);
 • Source heeft in 2014 geïnvesteerd in de verdere expansie in de Benelux. Ondanks deze extra inspanningen werd – mede dankzij interne optimalisatie – een reductie gerealiseerd van de personeelskosten en algemene beheerskosten, die in totaal € 0,6 miljoen lager waren dan in 2013;
 • Operationeel is de winstgevendheid van Source in 2014 verder verbeterd. De EBITDA kwam uit op € 0,9 miljoen.
 • Mede onder verwijzing naar het persbericht van 20 januari 2015 heeft Source besloten schoon schip te maken en eenmalige voorzieningen en afwaarderingen door te voeren. Als gevolg hiervan bedraagt het nettoresultaat over het gehele boekjaar € 3,8 miljoen negatief. Per 30 april 2015 heeft Source een vermogensversterking gerealiseerd van € 3,8 miljoen, waardoor het eigen vermogen – dat per balansdatum negatief was – thans weer positief is.
 • Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Verder wordt een positieve resultaatontwikkeling verwacht.

Bruto-omzet resultaat gelijk, marge stijgt

De afname van de bruto facturatiewaarde houdt direct verband met het beleid van Source om zich te richten op contracten met een goede marge contributie. Dit heeft geleid tot de beëindiging van een aantal klantcontracten met een geringe marge contributie en een hoog risicoprofiel. Daarnaast heeft de vertraagde implementatie van een groot MSP-contract geleid tot een vertraging van de omzetgroei. Het bruto-omzet resultaat bleef in 2014 gelijk op € 4,7 miljoen. Dankzij de ingezette optimalisatie nam de marge in procentuele zin toe. De verwachting is dat de groei van de marge zich in 2015 zal voortzetten.

Schoon schip

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt door eenmalige lasten per 31 december 2014 € 3,5 miljoen negatief (2013: € 0,4 miljoen positief). Met name door het opnemen van eenmalige voorzieningen en afwaarderingen heeft de vennootschap over het verslagjaar een verlies geleden van € 3,8 miljoen en bedroeg het eigen vermogen € 3,5 miljoen negatief. Het verlies over 2014 is ondanks een positief operationeel resultaat onder andere ontstaan door het treffen van een voorziening op de vordering op Veglia Paree (€ 2,1 miljoen); de impairment van de participatie in Peerz (€ 0,1 miljoen); de impairment van de deelneming in Revl. Inc. (€ 0,6 miljoen) alsmede ook het niet langer waarderen van uitgestelde belastingvorderingen 2012 en 2013 (€ 0,6 miljoen). Het opnemen van de voorzieningen en de afwaarderingen is grotendeels nog toe te wijzen aan de afronding van herstructureringsactiviteiten van de voormalige AamigoO vennootschappen en de transacties die daarmee samenhingen. De bovengenoemde effecten zijn uitdrukkelijk non-cash.

De liquiditeitspositie van de vennootschap is goed en ook de operationele kasstroom is positief.

Versterking eigen vermogen

Source Group voorziet in 2015 een positieve ontwikkeling van het resultaat en de netto kasstroom uit bedrijfsoperaties. Ter versterking van dit eigen vermogen is per 30 april 2015 door grootaandeelhouder Value8 N.V. een lening van € 3,3 miljoen verstrekt, waarvan de looptijd oneindig is. De lening kwalificeert op grond van de overeengekomen voorwaarden als eigen vermogen. Aangezien Source op dit moment geen aanvullende kapitaalbehoefte kent, is het bedrag aan de grootaandeelhouder terug geleend. Tevens zijn de voorwaarden van een bestaande lening (per balansdatum € 0,5 miljoen) gewijzigd op grond waarvan deze lening eveneens als eigen vermogen kwalificeert. Indien de leningen per 31 december 2014 zouden zijn verstrekt zou het eigen vermogen € 0,4 miljoen positief zijn.

Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie en inschattingen van het management zijn de waarderingsgrondslagen onveranderd gebaseerd op basis van going concern en is de jaarrekening over 2014 op basis van continuïteit opgesteld.

Positieve verwachting

Voor 2015 verwacht Source dat zowel de bruto facturatiewaarde als de gerealiseerde marge zal toenemen. Tevens wordt verwacht dat, nadat in 2014 schoon schip is gemaakt, de resultaten in 2015 niet door eenmalige effecten zullen worden beïnvloed. Over het boekjaar 2015 verwacht Source een positieve winstontwikkeling.

Voor verdere informatie belt u:
Source Group N.V.
contactpersoon: de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.source.eu

*) De cijfers in het persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2014. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien. Source verwacht het gecontroleerde jaarverslag uiterlijk 8 mei 2015 te kunnen publiceren

Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor meer dan 1.700 professionals.