Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Als groeiende HR-dienstverlener nemen we onze rol op de arbeidsmarkt en in de samenleving serieus. Om die reden ondersteunen we de Sustainable Development Goals van de VN, en dragen we in samenwerking met onze opdrachtgevers, leveranciers, zelfstandig professionals en medewerkers actief bij aan deze doelen.

Diversiteit en inclusie

Ons personeelsbestand is divers en inclusief. Wij omarmen verschillen in leeftijd, afkomst, levenservaring en religie. We streven ook naar diversiteit in onze bemiddeling van professionals. Om deze reden verzetten wij ons tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en richten we ons op onze belangrijkste prioriteit: de juiste persoon op de juiste plek.

Werk, economische groei en opleiding

Werk

Wij dragen bij tot een zich voortdurend ontwikkelende en deskundige beroepsbevolking door het aanbieden van begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding voor zelfstandig professionals. Zo zorgen we ervoor dat mensen inzetbaar blijven in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Groei

Ons platform is de verbinding tussen vraag en aanbod van tijdelijke opdrachten. Door het verbinden van opdrachtgevers met zelfstandig professionals en leveranciers creëren we werkgelegenheid en geven we bedrijven inzicht in de meest gekwalificeerde professionals. Bovendien draagt ons platform bij aan markttransparantie en eerlijke tarieven voor gespecialiseerd en gekwalificeerd werk.

Opleiding

Wij stimuleren zelfontplooiing van onze medewerkers. Ons preformance managementprogramma geeft medewerkers controle over hun eigen ontwikkeling. Daarnaast bieden we volop trainingen, cursussen en webinars om onze medewerkers voortdurend bij te scholen.

Duurzaamheid

Wij moeten onze aarde koesteren, en daarom houden wij rekening met het milieu in onze bedrijfsvoering en beleid. Wij leveren hieraan een concrete bijdrage door de volgende activiteiten:

A. Onze voorkeur gaat uit naar bedrijfsauto’s met een lage
CO2-uitstoot.
B. Wij scheiden ons afval waar mogelijk en
stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke
reinigingsproducten.
C. We hebben energiebesparende maatregelen op
kantoor.