VERSCHUIVING BELGISCHE INHUURLANDSCHAP IS AAN HET WARM LOPEN

Vendor Management Systemen (VMS) zijn in Nederland inmiddels gemeengoed geworden. Ook in België maken ze opmars. Eén van deze partijen is Connecting Expertise. Medeoprichter Peter de Buck is te gast in HoofdZaken. Hier spreekt hij met onze Belgische collega Myranda Dyck en ZP Radio-man Sebas Krijgsman over zijn visie op het inhuurproces van externen in België en over de toegevoegde waarde van een VMS voor Zelfstandig Professionals.

Verschillen flexmarkt Nederland & België
Waar de Belgische en Nederlandse dienstverlening binnen de flexmarkt inhoudelijk niet zozeer van elkaar verschillen, is de benadering van de markt en de positionering van de diensten wel degelijk anders. Zo is een ‘broker’ als losstaande dienstverlening vrijwel onbekend in België en wordt dan ook eerder verweven met de msp-dienstverlening. “De Nederlandse markt is op vele vlakken volwassener. Dit is vooral te zien aan de rol van HR, supply chain of aankoop. Maar ook in het aantal beschikbare marktplaatsen; in Nederland zijn er wel honderden, terwijl er in België maar één marktplaats is voor iedereen”, aldus de Buck. Hij erkent dan ook dat Nederland voorloopt op basis van volume, maar voegt daar aan toe dat België wel verder is op het gebied van ontwikkeling. “De Belgische marktplaats is voor iedereen toegankelijk, zowel freelancers (zoals Zelfstandig Professionals in België worden genoemd) als toeleveranciers. Zodat er naar 100% transparantie en objectiviteit gestreefd kan worden.”

“In de flexibele arbeidsmarkt lopen wij iets achter op Nederland, dit neemt niet weg dat wij op sommige vlakken zeker ook voorop lopen.”
Peter de Buck, Connecting Expertise

VMS biedt nieuwe kansen
België is een land dat houdt van stabiliteit, dat is onder meer terug te zien in de arbeidsmarkt en in organisaties. Deze mindset voor externe inhuur is volgens Dyck verouderd en moet daarom veranderen. Ook de Buck kan zich hierin vinden en ziet de oplossing in de vorm van software. “Kijk naar een VMS, deze legt een laag op het inhuurproces van een organisatie. Een tool om te kunnen communiceren tussen de inhurende partij en de externe wereld”, benadrukt de Buck.

“Een VMS maakt de relatie tussen een inhurende partij en haar leverancierscommunity meetbaar, transparant en objectief. Daarnaast wordt het proces gestroomlijnd en effectiever.”
Peter de Buck, Connecting Expertise

Daarbij biedt het gebruik van een VMS nieuwe kansen voor Zelfstandig Professionals. De Buck: “Voor de inhuur van externe professionals beperken grote opdrachtgevers zich vaak tot een paar tussenpartijen. Dat komt door bepaalde wet- en regelgeving en het willen afdekken van juridische risico’s. Om de opdrachten van deze opdrachtgevers toch beschikbaar te maken voor ZP’ers, biedt Connecting Expertise een oplossing. Wij combineren ons VMS met een marktplaats, waar zelfstandigen – als zij zich registreren, direct in aanraking komen met opdrachten. Het administratieve proces neemt de broker vervolgens op zich.”

HR staat op een kantelvlak
Zoals eerder vermeld loopt het inhuursysteem en de rol van onder andere HR bij organisaties soms achter. Daar moet verandering in komen, want vergelijkbaar met Nederland is ‘schaarste in de arbeidsmarkt’ ook in België een hot-topic. “Er is duidelijk een schaarste aanwezig, maar we moeten niet vergeten dat er ook overschotten zijn op bepaalde profielen. Dat betekent dat er enerzijds mensen worden gezocht en anderzijds dat er mensen geheroriënteerd moeten worden”, stelt de Buck. “HR staat in mijn ogen op een kantelvlak. Zij zijn steeds meer een multi-channel die verschillende digitale oplossingen combineren. Je ziet ook dat er steeds minder in hokjes wordt gedacht, maar gekeken wordt naar Total Talent Management (TTM).”

“Er zijn weinig oplossingen die over het volledige spectrum van HR oplossingen biedt. Daar zit zeker een uitdaging.”
Peter de Buck, Connecting Expertise

Veranderingen op de Belgische markt
De verschuiving in het Belgische inhuurlandschap is stilletjes aan merkbaar aan het worden. De verwachting is dat dit in de nabije toekomst steeds meer een plek gaat innemen binnen HR. “Wat wij als belangrijkste evolutie zien op de Belgische markt is dat mensen op een andere manier naar inhuur kijken en die TTM-invalshoek speelt daarin mee. Het een aantal dienstverleners zullen moeten ontwikkelen, omdat een msp-dienstverlener die zich puur op het proces richt niet werkt. Kijk je naar TTM? Dan moet je ook kijken naar de vaste inhuurprocessen en hoe jij daar mee omgaat. Juist daar kan een broker meerwaarde bieden”, aldus de Buck. Hij vervolgt: “Ik ga altijd uit van het probleem die je als organisatie wil oplossen. Niet elke opdrachtgever is gebaat bij een VMS, msp of broker. Kijk daarom naar de inhuurstrategie en –problematiek van de klant om vanuit daar tot een oplossing te komen.”

Beluister hier de volledige radio-uitzending met Peter de Buck.

CORONAVIRUS: EEN STAPJE EXTRA IN CRISISTIJD
HET NIEUWE RAPPORT VMS AANBIEDERS IS UIT!
WELKE MATURITEIT HEEFT HET INHUURPROCES VAN UW ORGANISATIE?
OVERNAME STAFFING MS DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP AFGEROND
WANNEER IS EEN MANAGED SERVICE PROVIDER VENDOR NEUTRAAL?
WEGOSTEM: ROBOT BOUWEN EN PROGRAMMEREN IN DE KLAS
VERSCHUIVING BELGISCHE INHUURLANDSCHAP IS AAN HET WARM LOPEN
STAFFING MS OVERGENOMEN DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP
“MENSEN ZIJN DE CRUCIALE KRACHT VAN EEN ORGANISATIE”
INVESTEERDER VERWERFT 95% VAN DE AANDELEN HEADFIRST SOURCE GROUP NV
FLEXIBILISERING IS EEN KEUZE, NIET IETS ONONTKOOMBAARS
MSP-AANBIEDERS OP DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE MARKT
DE ROEP OM TRANSPARANTIE IN DE BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT NEEMT TOE
HEADFIRST EN SOURCE WILLEN BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT OPENBREKEN
ATOS SLUIT OVEREENKOMST MET BLUE FORCE ALLIANCE VOOR WERVING PROFESSIONALS IN VERANDERENDE IT-MARKT