DE ROEP OM TRANSPARANTIE IN DE BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT NEEMT TOE

Hoge marges voor bemiddeling of contractmanagement raken uit den boze en inhuren zonder tussenschakels wordt de standaard. In lijn met die marktontwikkelingen organiseren HeadFirst en Source een zorgenvrij inhuurproces op een transparante en persoonlijke wijze.

In Nederland is de trend van flexibilisering al een decennium bezig. Inmiddels vloeien de gevolgen van de mondiale flexibiliseringstrend ook rijkelijk in de Belgische arbeidsmarkt. Myranda Dyck, sales manager bij HeadFirst en Source BeLux, is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling vraagt om professionalisering van inhuur bij overheden en corporate organisaties. “In deze snel veranderende arbeidsmarkt willen wij de verbinder zijn tussen kennisvragen en -aanbieders. Een baken voor opdrachtgevers, leveranciers en freelancers die willen excelleren, zonder zich zorgen te maken over inhuurrisico’s en administratieve rompslomp”, zegt Myranda Dyck.

Schaarste aan expertise in de arbeidsmarkt
“Kennis raakt ‘versnipperd’. Zonder inzet van slimme technologie is het onmogelijk die kennis inzichtelijk en toegankelijk te houden. Ondertussen neemt de schaarste in de arbeidsmarkt toe, zeker in de IT”, stelt Myranda. Zij vervolgt: “Organisaties zoeken wegen om de benodigde expertise binnen te halen én te houden. Desondanks dragen zij ook zelf bij aan het probleem. Doordat HR continu in dezelfde vijver vist en geen ruimere marktbevraging doet. Hulp en advies voor het opzetten van een goed inhuurproces biedt in deze situatie uitkomst. Daarnaast worden ook Talent Management en Talent Mobility gevestigde begrippen in dit nieuwe proces.”

Volgens de laatste cijfers zijn er 210.000 freelancers actief in België. Volgens Myranda Dyck hebben HeadFirst en Source deze omvangrijke groep niet alleen goed in het vizier, zij hebben ook een kort lijntje met deze freelance markt. Zij adviseert organisaties dan ook hulp te zoeken bij een Managed Services Provider (MSP). “Source is bij uitstek een MSP-partner die in staat is schaarse expertise toegankelijk te maken als de vraag van opdrachtgevers komt. Sinds 2016 leiden wij – op aanvraag van opdrachtgevers – in samenwerking met niche-leveranciers freelancers op in schaarse vakgebieden, zoals Java Ontwikkelaars en Data Science specialisten. Zo bestrijden we schaarste pas echt”, aldus Myranda Dyck.

Strategische partner
Een MSP dienstverlener neemt het inhuurproces gedeeltelijk of volledig uit handen en optimaliseert dit verder. “Wij garanderen het vinden van de juiste professionals, regelen de screening, contracten en de administratieve afhandeling, zorgen voor tijdige betalingen, nemen de inhuurrisico’s weg en bieden inzicht middels dashboards en rapportages. Waarbij de klant een marktconforme prijs betaalt en de professional een marktconform tarief krijgt”, erkent Myranda Dyck. “In Source treft u geen dienstverlener, maar een strategische partner met een persoonlijke aanpak, waarbij het belang van de organisatie en de professional voorop staat. Onze toegevoegde waarde ligt in het bieden van een totaaloplossing door Source als MSP te combineren met HeadFirst die zich op rekrutering richt.”

Inspelen op behoeften
In het businessmodel van HeadFirst en Source staan onafhankelijkheid en transparantie centraal. Volgens Myranda Dyck is dit bij uitstek waar organisaties in België de komende jaren behoefte aan hebben. “Met een lokaal kantoor en secure kennis van de Belgische markt, kunnen wij snel en goed inspelen op deze behoeften. Als organisatie gaan wij groot inzetten op het vergroten van onze naamsbekendheid en het uitdragen van onze kennis, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Nederlandse flexmarkt, met als doel te groeien op de Belgische markt. Onze missie: de Belgische flexibele arbeidsmarkt transparanter maken dan ooit tevoren!”

Over HeadFirst en Source
HeadFirst en Source zijn, samen met Proud Company en Designated Professionals, onderdeel van het in Nederland beursgenoteerde HeadFirst Source Group. De groep is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken bijna 5.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro.

Het artikel ‘De roep om transparantie in de Belgische flexibele arbeidsmarkt neemt toe’ is geplaatst in Datanews nr. 04. 

CORONAVIRUS: EEN STAPJE EXTRA IN CRISISTIJD
HET NIEUWE RAPPORT VMS AANBIEDERS IS UIT!
WELKE MATURITEIT HEEFT HET INHUURPROCES VAN UW ORGANISATIE?
OVERNAME STAFFING MS DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP AFGEROND
WANNEER IS EEN MANAGED SERVICE PROVIDER VENDOR NEUTRAAL?
WEGOSTEM: ROBOT BOUWEN EN PROGRAMMEREN IN DE KLAS
VERSCHUIVING BELGISCHE INHUURLANDSCHAP IS AAN HET WARM LOPEN
STAFFING MS OVERGENOMEN DOOR HEADFIRST SOURCE GROUP
“MENSEN ZIJN DE CRUCIALE KRACHT VAN EEN ORGANISATIE”
INVESTEERDER VERWERFT 95% VAN DE AANDELEN HEADFIRST SOURCE GROUP NV
FLEXIBILISERING IS EEN KEUZE, NIET IETS ONONTKOOMBAARS
MSP-AANBIEDERS OP DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE MARKT
DE ROEP OM TRANSPARANTIE IN DE BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT NEEMT TOE
HEADFIRST EN SOURCE WILLEN BELGISCHE FLEXIBELE ARBEIDSMARKT OPENBREKEN
ATOS SLUIT OVEREENKOMST MET BLUE FORCE ALLIANCE VOOR WERVING PROFESSIONALS IN VERANDERENDE IT-MARKT